Nápověda:Literární rešerše

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Rešerše má představit aktuální stav poznání o dané oblasti a zhodnotit závěry, které učinili jiní badatelé. Pro vypracování rešerše je tedy třeba disponovat následujícími dovednostmi:

  • vyhledávání zdrojů relevantních pro dané téma, jež přinášejí nové informace
  • jejich kritické zhodnocení - rozpoznání jejich kvality a nestrannosti, objektivity

Cíle rešerše

  • výběr zdrojů má směřovat k podstatě problému a jeho povaze (jde o metodologický, faktický nebo teoretický problém?)
  • má mít přiměřený rozsah, používat vhodné typy zdrojů (časopisy, knihy, elektronické zdroje...)
  • má jít dostatečně do hloubky, přitom by měl být specificky zaměřený (umět vyloučit irelevantní meteriály)
  • má zahrnovat protichůdné názory a studie
  • rešerše by měla sloužit i čtenářům k orientaci v problematice a jejím odborném zpracování

Využití rešerše

Ke vyhledaným zdrojům je vhodné vytvořit stručné anotace. Rešerše se v práci objeví jako seznam literatury - argumenty rozvíjené v textu na tyto zdroje odkazují (pokud se vyhnete plagiátorství a při respektování dalších pravidel, je možno citovat přímo z anotací).

Literatura