Nápověda:Delší odborný text

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Postup při psaní odborného textu

Krok 1 - Čtení pro psaní

V kterémkoli oboru musíte rozumět širšímu kontextu problému, o který se zajímáte. 

V oblasti životního prostředí čtěte texty, které poskytují různé disciplinární pohledy na jeden problém. Při četbě se soustřeďte na základní pojmy a principy v rámci různých disciplin.

Pro lepší pochopení své četby si projděte náš manuál pro čtení

 • můžete analyzovat čtený text - napsat shrnutí každého bodu na okraji stránky
 • pak můžete si napsat i krátký souhrn celého textu.

Krok 2 - Předběžné psaní

Nahoďte si své vlastní představy o celém širokém tématu a pokuste se identifikovat užší okruh vlastního zájmu v této oblasti. 

Použijte techniky předběžného psaní pokud si nejste jisti, jak s tímto brainstormingem začít.

Krok 3 - Práce se zdroji

V této fázi je třeba shrnout a vyhodnotit, co jiní odborníci o vašem tématu již napsali. 
 • Měli byste začít s rešerší literatury.
 • Napište si anotace svých zdrojů dříve, než začnete rozvíjet vlastní představy - tyto anotace vám pak pomohou s psaním!
 • Tyto své poznámky můžete použít v úvodu, nebo s nimi pracovat v analytické části textu.

Krok 4 - Výběr vašeho "výzkumného problému"

Téma, o kterém budete psát, patří určitému konkrétnímu oboru či diskursu (ekonomie, sociologie, ...).

Pojmy, metodika atd., které používáte, musí být součástí těchto oborů.

"Výzkumná otázka"

Formulujte svou "výzkumnou" otázku v rámci tématu, o které se zajímáte. 

Pro svůj problém, který se chystáte zkoumat, navrhněte název a stručně jej popište.

 • Založte si vlastní stránku s "vaším výzkumným tématem" a pokračujte v práci na vašem článku přímo tam.
 • Dodržujte pravidla pro psaní .

Hypotéza

 "Hypotézu lze obvykle vyjádřit jednou větou, - tato jedna věta ovládá a strukturuje celou argumentaci, a potvrzuje se jí." [1]. 

Jaký je vztah mezi výzkumnou otázkou a hypotézou? Vaše výzkumná otázka musí být "zodpovězena" - a hypotéza je právě tato potenciální "odpověď". Může existovat několik možných odpovědí na Vaši otázku, z nich ale musíte zvolit jednu, která zaměří váš výzkum. Vaše hypotéza je to, co se pokoušíte svým textem "prokázat". Během minulých etap práce jste stavěli na svých vlastních názorech, a posléze prováděli rešerši literatury. Někteří z vás již začali vymezovat svůj výzkumný problém, a nyní tento proces musí být dokončen. Vaše výzkumná otázka a hypotéza by měly být vysloveny v úvodu textu. Nakonec budou sloužit k definování nadpisu, ale to může být provedeno až později.

Krok 5 - První verze textu

Při psaní textu se podívejte se na požadovanou strukturu stránky - pomůže vám strukturovat váš vlastní text. 
 • Můžete začít psát svůj úvod. Ten se pravděpodobně změní poté, co vytvoříte celý článek, ale bude pro vás užitečné v této fázi popsat problém a definovat základní pojmy. Použijte popis dobrého úvodu v on-line materiálech Univerzity Dartmouth[2]. .
 • Navrhněte "mapu" svého textu. Mohla by to být osnova vašeho budoucího článku, nebo jednoduchý popis vaší myšlenky - jasně vysvětlete východisko svých úvah, a jejich možné vyústění.

Každý pracuje jinak: můžete začít krátkými anotacemi odstavců v plánovaném "těle" vašeho textu, a poté napsat úvod a pár slov na závěr. To je jen na vás - můžete dokonce měnit tento "pracovní plán" v dalších etapách.

Krok 6 - Rozvíjení textu

Soustřeďte se na obsah, a vytvořte vhodnou strukturu & organizaci částí textu] 

V pracovním návrhu textu se ptejte na následující otázky:

 • Je logický?
 • Podporují argumenty moje závěry?
 • Je strukturován s ohledem na použité argumenty? atd.

Pak napište jednotlivé odstavce a poskytněte důkazy pro myšlenky, které obsahují. Budete muset zkontrolovat, zda se udržela vnitřní souvislost textu, hned po dokončení prvního návrhu - jinak by nemusel dávat celkový smysl.

A nakonec se podívejte ještě jednou na váš úvod, a formulujte závěr. 
Napište anotaci nebo abstrakt, podívejte se znovu na název (ještě vyjadřuje jádro vašeho článku?) 
Zlepšete seznam literatury a odkazů. 

Nezapomeňte podepsat svůj text!

Krok 7 - Revize textu

Viz revize textu: zlepšete svůj text podle kritérií kvality. 
Můžete začít analýzou textu! 

Peer review

Peer review proces je základem pro vzájemné hodnocení. 

Odkazy

Odkazy čleňte dle požadované struktury
Při vytváření seznamu zdrojů a literatury respektujte [Nápověda:Citace a bibliografické údaje|citační pravidla] 

Jestliže citujete stránky z Wikipedie, stačí kliknout na odkaz Citovat tuto stránku (nástroje na levé straně každé stránky).

Reference

<references>

 1. Institute for Writing and Rhetoric, Dartmouth College. Dartmouth Writing Program [online] [2010-02-22] Available from: http://www.dartmouth.edu/~writing/materials/student/ac_paper/develop.shtml
 2. Institute for Writing and Rhetoric, Dartmouth College. [online] [2010-02-22] Available from: http://www.dartmouth.edu/~writing/index.html