Nápověda:Delší odborný text: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 8: Řádek 8:
 
Pro Enviwiki jsou charakteristické především dva žánry, a to:
 
Pro Enviwiki jsou charakteristické především dva žánry, a to:
 
* analytická studie, která rozšiřuje publikovaná hesla o metodický pohled, zabývá se příčinami jevů, nebo též nástroji, prostředky atd.;
 
* analytická studie, která rozšiřuje publikovaná hesla o metodický pohled, zabývá se příčinami jevů, nebo též nástroji, prostředky atd.;
* nebo [[Nápověda:Případová studie|případové studie]] - jde o popis toho, jak určitý koncept nebo nástroj funguje v praxi.
+
* [[Nápověda:Případová studie|případová studie]] - jde o popis toho, jak určitý koncept nebo nástroj funguje v praxi.
 +
 
 +
== Proces odborného posuzování ==
 +
Odborný text prochází procesem posuzování odborníky stejného či příbuzného oboru - teprve pak je možné jej zveřejnit:
 +
* Text je vystaven odbornému posouzení v rámci procesu '''[[Nápověda:Peer review|peer review]]''' - jde o (vzájemné) hodnocení v rámci společenství podobně oborově zaměřených posuzovatelů.
 +
*Jestliže je psán pro odborné médium vyžadující '''[[Nápověda:Recenzní řízení|recenzní řízení]]''', musí se podrobit této proceduře, která má svá formální pravidla (jsou specifická pro dané médium). Autorovi se často vyplatí je znát ještě dříve, než začne s psaním článku nebo jiného textu.
  
 
==Další zkušenosti s odborným psaním==
 
==Další zkušenosti s odborným psaním==

Verze z 23. 2. 2010, 13:27

Co je odborný text

Odborný text se liší od slohových prací s určitým zadáním - je prvním vstupem do akademického společenství a vlastním příspěvkem k diskuzi na odborné téma. Vychází z důkladné znalosti určité problematiky a rozšiřuje ji o nové pohledy nebo informace.

  • Obecně je odborné psaní založeno na dobré orientaci v širších kontextech určitého oboru či tématu, vyžaduje určení dosud málo popsaných problémů v jeho rámci, položení správné otázky, a je završeno vhodnou (podloženou) argumentací, která umožní obhájit zajímavé (nové, odvážné) závěry[1].
  • Struktura a organizace odborného textu napomáhá logickému sledu myšlenek a zdůrazňuje příčinné souvislosti v analyzovaných problemech[2].

Typy delšího odborného textu

Pro Enviwiki jsou charakteristické především dva žánry, a to:

  • analytická studie, která rozšiřuje publikovaná hesla o metodický pohled, zabývá se příčinami jevů, nebo též nástroji, prostředky atd.;
  • případová studie - jde o popis toho, jak určitý koncept nebo nástroj funguje v praxi.

Proces odborného posuzování

Odborný text prochází procesem posuzování odborníky stejného či příbuzného oboru - teprve pak je možné jej zveřejnit:

  • Text je vystaven odbornému posouzení v rámci procesu peer review - jde o (vzájemné) hodnocení v rámci společenství podobně oborově zaměřených posuzovatelů.
  • Jestliže je psán pro odborné médium vyžadující recenzní řízení, musí se podrobit této proceduře, která má svá formální pravidla (jsou specifická pro dané médium). Autorovi se často vyplatí je znát ještě dříve, než začne s psaním článku nebo jiného textu.

Další zkušenosti s odborným psaním

Veřejně publikovat má smysl, až „máme co říci“. Předpokládejme, že máme zdařilou diplomovou práci či později výzkumnou práci, případně případovou studii o praktickém problému, a chceme tyto výsledky (veřejně) publikovat v písemné podobě.

Publikace ve sborníku – asi nejčastější šance pro publikování. Sborník může být sestavení všech nebo vybraných příspěvků prezentovaných na konferenci či obdobné akci, mohou být vydávány sborníky vítězných prací ze studentské vědecké a odborné činnosti apod.

Pokud jsou na dané akci vydávány vybrané příspěvky v podobě sborníku, vyplatí se je připravit kvalitně, včetně jazyka. Nekvalitní příspěvky přidělávají práci editorům i posuzovatelům (pokud je sborník recenzován) a ti mají tendenci je zamítnout.

Je třeba zvážit, zda budete chtít příspěvek publikovat ještě někde jinde, zpravidla. Publikace téhož dvakrát zpravidla není možná – nakladatelství vyžadují písemné prohlášení, že věc nebyla publikována ani nabídnuta k publikaci někde jinde.

Publikace v časopise – časopisy mohou mít různou odbornou úroveň, různou čtenářskou obec atd. Publikování v časopise je ceněno více než sborník nebo jiný způsob publikování a časopisy jsou většinou nabídkám článků otevřené. Podmínky nabídky jsou většinou na webových stránkách těchto časopisů. Je třeba je pečlivě dodržet. Rovněž je třeba se pečlivě věnovat poznámkám recenzentů. Mohou být vydávána zvláštní čísla u příležitostí konferencí apod.

Publikace v knize – vyžaduje autora/y, subjekt, který platí náklady s vydáním spojené a vydání organizuje (knižní nakladatelství či subjekt který má grant v rámci kterého je publikace zpracována a vydána), tiskárnu a způsob šíření (zdarma či za úplatu).

Největší šance může být podílet se na vydání editované monografie. Autor tam spolupracuje s editorem knihy. Buď je přímo osloven (například je mu nabídnuto vydání příspěvku prezentovaného na konferenci) nebo byl vybrán na základě předložení kvalitního abstraktu do projektu vydání monografie (na základě obecné výzvy). Zásady pro kvalitní zpracování abstraktu pro knižní publikaci jsou obdobné jako při zpracování abstraktu pro příspěvek na akci s ústní prezentací. Je-li monografie recenzována, je třeba se věnovat připomínkám recenzentů. Renomovaní nakladatelé vyžadují písemné vyjádření, jak bylo s připomínkami naloženo.

Zdroje

<references>

  1. Gocsik, Karen. Knihovna materiálů odborného psaní. Institute for Writing and Rhetoric, Dartmouth College, Hanover. 2008. Online: <http://www.dartmouth.edu/~writing/materials/student/index.html>
  2. Gocsik, Karen. Knihovna materiálů odborného psaní. Hanover. 2008. Online: <http://www.dartmouth.edu/~writing/materials/student/ac-paper/write.html>