Kontaminované pražce: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.)
Řádek 15: Řádek 15:
 
'''Impregnační látky'''  
 
'''Impregnační látky'''  
  
*roztoky anorg. solí,  
+
*roztoky anorganických solí,
 
*tekuté zplodiny při suché destilaci dřeva n. uhlí, n. směsi solí s těmito látkami,
 
*tekuté zplodiny při suché destilaci dřeva n. uhlí, n. směsi solí s těmito látkami,
*také roztoky rozl. pryskyřičných látek.  
+
*také roztoky rozl. pryskyřičných látek.
 
*nejrozšíř. jsou tyto způsoby:  
 
*nejrozšíř. jsou tyto způsoby:  
**napouštění síranem měďnatým (podle Boucherie),  
+
**napouštění síranem měďnatým (podle Boucherie),
**chloridem zinečnatým (burnettování),  
+
**chloridem zinečnatým (burnettování),
**sublimátem,  
+
**sublimátem,
**fluoridem sodným a jeho směsemi s jin. látkami (Malenković, Novotný),  
+
**fluoridem sodným a jeho směsemi s jin. látkami,
**v menší míře roztokem chloridu sodného,  
+
**v menší míře roztokem chloridu sodného,
 
**solí chromových,
 
**solí chromových,
 
**[http://cs.wikipedia.org/wiki/Borax boraxu] a pod.
 
**[http://cs.wikipedia.org/wiki/Borax boraxu] a pod.
*z org. látek se nejvíce užívá dehtového oleje  
+
*z org. látek se nejvíce užívá dehtového oleje
  
  
Řádek 33: Řádek 33:
 
Hlavními složkami těchto olejů jsou většinou aromatické látky s bodem varu  200 - 360°C. Jedná se především o toxické látky, které mají karcinogenní účinky.Kumulují se v životním prostředí.
 
Hlavními složkami těchto olejů jsou většinou aromatické látky s bodem varu  200 - 360°C. Jedná se především o toxické látky, které mají karcinogenní účinky.Kumulují se v životním prostředí.
 
Jsou to například:
 
Jsou to například:
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/Naftalen naftalin], [http://cs.wikipedia.org/wiki/Anthracen anthracen ]a fenoly  
+
 
*oleje z dehtu dřevného,  
+
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/Naftalen naftalin], [http://cs.wikipedia.org/wiki/Anthracen anthracen] a [http://cs.wikipedia.org/wiki/Fenoly fenoly]
*roztoky pryskyřic,  
+
*oleje z dehtu dřevného,
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/Parafín parafín], rozl. tuky a pod.  
+
*roztoky pryskyřic,
 +
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/Parafín parafín], rozl. tuky a pod.
  
  
Řádek 42: Řádek 43:
  
 
Železniční pražce se řadí do kategorie nebezpečného odpadu z důvodu obsahu impregnačních látek, dehtu, těžkých kovů, olejů atd. Bez znalosti obsahu výše uvedených látek v odpadních pražcích nelze tyto odpady využít jako stavební materiál či k stavebním účelům. Pražce lze odstranit spálením v odpovídajícím zařízení, nikoli však v domácnostech.  
 
Železniční pražce se řadí do kategorie nebezpečného odpadu z důvodu obsahu impregnačních látek, dehtu, těžkých kovů, olejů atd. Bez znalosti obsahu výše uvedených látek v odpadních pražcích nelze tyto odpady využít jako stavební materiál či k stavebním účelům. Pražce lze odstranit spálením v odpovídajícím zařízení, nikoli však v domácnostech.  
 
  
 
   
 
   
== Zdroje ==
+
==Zdroje==
 
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/411522-impregnace-dreva
 
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/411522-impregnace-dreva
  
 
Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJMFDHMRLI/$FILE/Katalog%20odpadu%20-%20odpady%20zarazene%20v%202003,%202004,%202005.doc
 
Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJMFDHMRLI/$FILE/Katalog%20odpadu%20-%20odpady%20zarazene%20v%202003,%202004,%202005.doc
  
 
+
[[Kategorie:Dopady na zdraví obyvatel]]
 
+
[[Kategorie:Případové studie]]
 
+
[[Kategorie:Odpadové hospodářství]]
 
 
[[Kategorie:Skupina B]]
 

Aktuální verze z 25. 2. 2019, 17:26


Kontaminované pražce

V okolí železničních tratí bylo chemickými rozbory zjištěno zvýšené množství těžkých kovů (Cu, Zn, Fe) a ropných látek (stanovovaných jako suma nepolárních extrahovatelných látek (NEL)), v menší míře byly z dostupných rozborů zjištěny obsahy PCB (polychlorovaných bifenylů) a PAU (polycyklických aromatických uhlovodíků). Jejich zřetelným zdrojem v okolí pražcového podloží je impregnační prostředek dřevěných pražců a v menší míře zřejmě též meziprodukty a produkty degradace ropných látek popřípadě ropné látky samy.

Železniční pražce se impregnují chemickými látkami na bázi dehtových olejů.


Impregnece dřeva

Je napouštění dřeva látkami, které zvyšují jeho trvanlivost, odolnost proti povětrnostním vlivům, proti hnilobě, parasitům, vodě, ohni a pod.


Impregnační látky

 • roztoky anorganických solí,
 • tekuté zplodiny při suché destilaci dřeva n. uhlí, n. směsi solí s těmito látkami,
 • také roztoky rozl. pryskyřičných látek.
 • nejrozšíř. jsou tyto způsoby:
  • napouštění síranem měďnatým (podle Boucherie),
  • chloridem zinečnatým (burnettování),
  • sublimátem,
  • fluoridem sodným a jeho směsemi s jin. látkami,
  • v menší míře roztokem chloridu sodného,
  • solí chromových,
  • boraxu a pod.
 • z org. látek se nejvíce užívá dehtového oleje


Složení dehtového oleje

Hlavními složkami těchto olejů jsou většinou aromatické látky s bodem varu 200 - 360°C. Jedná se především o toxické látky, které mají karcinogenní účinky.Kumulují se v životním prostředí. Jsou to například:


Pražce jako odpad

Železniční pražce se řadí do kategorie nebezpečného odpadu z důvodu obsahu impregnačních látek, dehtu, těžkých kovů, olejů atd. Bez znalosti obsahu výše uvedených látek v odpadních pražcích nelze tyto odpady využít jako stavební materiál či k stavebním účelům. Pražce lze odstranit spálením v odpovídajícím zařízení, nikoli však v domácnostech.


Zdroje[editovat | editovat zdroj]

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/411522-impregnace-dreva

Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJMFDHMRLI/$FILE/Katalog%20odpadu%20-%20odpady%20zarazene%20v%202003,%202004,%202005.doc