Komodifikace přírody

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Komodifikace přírody (anglicky: commodification of nature) znamená proces, při kterém se z ekosystémových služeb stávají předměty směny podléhající mechanismům trhu. Komodifikací se užitná hodnota těchto služeb transformuje do hodnoty směnné. Výzkum komodifikace přírody je také směr v rámci kritických environmentálních studií (critical environmental studies), který se zabývá studiem procesu oceňování služeb a produktů ekosystémů a jejich následným převáděním do kategorií tržního prostředí.

Vědní subdisciplína zabývající se komodifikací přírody je ovlivněná marxismem (především marxistické geografii) a politickou ekologií. Kritizuje především teoretické přístupy k oceňování ekosystémových služeb vycházející z perspektivy environmentalismu volného trhu (free-market environmentalism) a jejich následnou aplikaci v podobě nástrojů a metod ekologické ekonomie (ecological economics). Samotný termín komodifikace pochází z marxistické teorie, kde označuje posun od produkce určené pro individuální spotřebu směrem k produkci, která je určena pro směnu. Produkce určená pro směnu tak vytváří kapitál a vede ke komodifikaci práce, která je základním předpokladem pro vznik tržního hospodářství, kapitalistické společnosti a třídní nerovnosti.

V praktické rovině je odmítání komodifikace svými přístupy blízké teoretickým premisám hlubinná ekologie (deep ecology) a postojům vyznávajícím zásadu silné udržitelnosti (strong sustainability). Staví se tak proti současné mainstreamové podobě udržitelného rozvoje, především proti jeho tolerantnímu přístupu k ekonomickým záležitostem. V České republice na problémy spojené s komodifikací přírody dlouhodobě upozorňuje sociolog Jan Keller, jenž svoje výhrady ke komodifikaci přírody shrnuje a na příkladech názorně vysvětluje v knize Až na dno blahobytu: ,,Ekonomové se snaží prosazovat „ekologický“ přístup i při posuzování nevratného ničení naší planety. Hovoří se v této souvislosti o ekologickém účetnictví. Jeho důsledné uplatňování však předpokládá, že se může stanovit cena za všechny druhy ohrožování a poškozování života. Kolik by mělo stát například dřevo z brazilských pralesů, pokud by do jeho ceny měla být kromě nákladů na těžbu započítána cena neznámého počtu živočišných druhů, které v důsledku zničení dané části pralesa vyhynou? Jak tuto cenu smrti stanovit, když nikdo není schopen spočítat, zaniknou-li řádově tisíce, anebo „jenom“ stovky živočišných a rostlinných druhů? Co když některý z vybitých druhů náhodou obsahuje klíč k vývoji léku proti rakovině? Neměla by se v tom případě započítat do ceny dřeva i cena milionů lidských životů, které na absenci léku doplatí? Pokud ničení pralesů přivodí nevratné změny v atmosféře planety (a nic není pravděpodobnější), neměl by se v ceně mahagonového nábytku pro snoby odrazit snad i výdaj za vyhynutí lidstva?" [1]

Problematika komodifikace přírody je sporem o přístup k internalizaci externalit. V současném světě se jeví jako rozumná míra vyčíslení ekosystémových služeb, stejně jako zabránění jejich devastaci, jediným možným řešením k udržitelnému rozvoji. Otázkou zůstává, jak toho docílit. Zodpovědět tento dotaz a pomoci prosadit účinná opatření je hlavním cílem rozvojové agendy po roce 2015.


Odkazy

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku commodification of nature na anglické Wikipedii.

Reference

  1. KELLER, Jan. Až na dno blahobytu. 3. vyd. Praha: Earth Save, 2005. 132 s. ISBN 80-903085-7-0.

Použité zdroje

Literatura k dalšímu studiu

  • Globalization, inequality and the commodification of life and well-being [online]. 1st ed. London: Adonis & Abbey, 2006 [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10594048.
  • KELLER, Jan. Až na dno blahobytu. 3. vyd. Praha: Earth Save, 2005. 132 s. ISBN 80-903085-7-0.

Externí odkazy

Článek: ,,Komodifikací ztrácíme lidská práva na www.revolta114.blogspot.cz Komodifikace na české wikipediiTato stránka vznikla za podpory projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

MOSUR.jpeg

<!dočasně deaktivováno> </noinclude> -->