Kauza Pomologia

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledáváníKauza Pomologia
Místo a rozsah Prószków, Slezsko, Polsko
Téma Záchrana přírodní a kulturní památky
Princip konfliktu nebo spolupráce 1) Ponechaní památky a její postupná degradace 2) Ohrožení případnými investicemi. Problém zodpovědnosti a financování; administrativní překážky, např. problém vlastnictví pozemku; rozdíl v názoru, co by se mělo chránit; rozdíl v návrhu využití pozemků
Časový údaj 90. léta – dosud
Komunikace
Probíhá komunikace? probíhá
Jaká je komunikace Smíšená, chybí koordinace aktivit
Forma komunikace Tváří v tvář a za pomoci formální korespondence
Úloha vědy a vědců
aktivní zapojení: 1)„Bottom-up“ zapojení do aktivit na záchranu památky, propagace tématu, apel na záchranu; bez možnosti zapojení do formálního rozhodování. 2) Souhlas akademického společenství co se týče převzetí památky
Výsledek
Kauza nedořešena
Dopad na žp Ponechání stromů, riziko prodeje půdy, která je ochranným pásmem a součástí biokoridorů
Dopad na místní komunitu Ztráta příležitosti využití přírodně-historického dědictví pro regionální rozvoj, edukaci, turistiku, podporu místního sadařství a zemědělství
Kontakt

Podstata případu

Pomologia je komplex se 150 letou historií situován v severní části oblasti města Prószków, v Polsku, ve vojevodstvi (kraji) Opole, v regionu Opolského Slezska. Oblast komplexu, včetně arboreta, historických budov a přilehlých pozemků v podobě starých ovocných sadů a zemědělské půdy, zaujímá rozlohu přibližně 80-100 hektarů. Samotný park v Pomologii má rozlohu přibližně 15-17 hektarů.

Historie Pomologie sahá až do poloviny 19. století, kdy byla v roce 1847 založena v Prószkowie Královská zemědělská univerzita, a poté Královský pomologický institut, jehož úkolem bylo školit zahrádkáře a sadaře. Pro potřeby ústavu byly postaveny výukové objekty, zavedeny zahrady, skleníky, školky ovocných stromů a botanická zahrada. Kromě botaniky, chemie, mineralogie, sadařství či matematiky, se přednášelo v ústavu včelařství, byl veden kurz hedvábnictví a byla provozována meteorologická, zoologická a botanická stanice [1]. Po druhé světové válce zde působila Technická škola zahradnictví [2].

Rostliny arboreta pochází téměř ze všech prostředí, krajů, podnebí i půdy na světě, např. z Evropy, Středního východu, Číny, Japonska, Sibiře, Kavkazu, Severní a Jižní Ameriky a Afriky[3]. Roku 1895 počet odrůd dosáhl několika tisíc [4].

Proskau - Friedhof.JPG

V komplexu se nachází také historická bibliotéka se sbírkou unikátních knih (některé svazky jsou staré 250 let).

Pomologia zahrnuje dva důležité biokoridory, spojující údolí řeky Odry s komplexem Stobravsko-Niemodlińských lesů. Oblast je stanovištěm pro mnoho druhů ptáků [5].

Koncem minulého století začala oblast s jejím přírodním a historickým bohatstvím podléhat devastaci. Škola změnila profil a většina orné půdy patřící k bývalé škole byla pronajata zemědělcům. Zbytek začal upadat[6]. Přes park bylo postaveno vedení vysokého napětí. Některé z historických budov Pomologie byly změněny v sociální bydlení. Ostatní objekty jsou na prodej, nebo byly postupně odstraněny, jako třeba zruinovaný skleník, ze kterého si místní obyvatelé mohli domů vzít pozůstatky bývalé kolekce agáve, kaktusů, fíkusů a opuncií. Některé exempláře zachránila soukromá zahrada z jiné části Polska, a ostatní byly ponechány na místě, čímž postupně uhynuly [7]. Vzhledem k tomu, že není zajištěna systematická péče a léčení stromů a keřů v arboretu, některé usychají, nebo zarůstají [8].

Hlavní překážkou v úsilí o zachování Pomologie je její systém vlastnictví a problematika financování. Oblast je částečně ve vlastnictví obce Prószków, a částečně v povietu (okresu) Opole. Nejistá vlastnická situace přispívá k problematické zodpovědnosti za její záchranu.

V současnosti byla zahájena jednání o tom, že by Pomologie byla odkázána Opolské univerzitě, která souhlasila s jejím převzetím, nejdříve ale musí být zajištěny prostředky na její financování zvnějšku

Aktéři – místní hráči

Aktéři aktivní při záchraně Pomologie:

"Sdružení pro trvale udržitelný rozvoj zelená Země" (Zielona Ziemia): Lokální sdružení spojující aktivní občany z Opoli, Prószkowa a okolí, včetně jednoho zastupitele města Proszków. V popředí s lídrem Sdružení, Grzegorzem Szołtysikiem, je tato organizace iniciátorem jednání; mnoho let upozorňuje na problém a nutnost záchrany Pomologie jako cenného dědictví z hlediska přírodního, kulturního, historického i architektonického. Za tímto účelem prosazuje vytvoření botanické zahrady se záchranným pásmem. Podle Sdružení by takové řešení zajistilo trvalou péči o arboretum, záchranu biokoridorů, otevřelo spolupráci s místními zemědělci a zvýšilo by hodnotu a atraktivitu města a regionu.

Nezávislý, občansko-přírodovědný portál www.Eko.opole.pl: Plní důležitou úlohu v upozorňování na problém, informování o stavu Pomologie, propagovaní jejích přírodních, kulturních a historických hodnot a šíření dokumentace spojené s jednáním a událostmi.

Veřejná média (noviny Gazeta Wyborcza, NTO, rozhlas): Plní důležitou úlohu v upozorňovaní na problém, informování o stavu Pomologie a šancích na změnu.

Aktivní občané: Podporují záchranu Pomologie, proto někteří založili Sdružení Zelená Země a zapojili se do jeho činnosti na základě dobrovolnictví.

Škola v oblasti Pomologie: Nyní už nemá svůj původní zahradnický profil, ačkoli v roce 2012 se jim podařilo získat prostředky na prozatímní pečující práce v arboretu, jako např. odstranění suchých větví, nebo zabezpečení určitých stromů před pádem [9].

Opolská univerzita: souhlasí s převzetím Pomologie a slibuje péči o arboretum a ovocné sady, a tvorbu edukačně-vědeckého střediska, včetně např. genové banky pro zemědělství. Koordinátorem projektu zůstal botanik dr. Arkadiusz Nowak [10]. Podmínkou je ale získání vnějších fondů, které se Univerzita pokusí získat z Evropské unie a Ministerstva vědy a vysokého školství [11].

Ambivalentní aktéři

Veřejná správa povietu Opole: Souhlasí, že by se měla Pomologie záchránit, ale podle nich by šlo vytvořit botanickou zahradu pouze na pozemku parku. Nejsou schopni záchranu financovat, také se ale nechtějí tak velkého pozemku vzdávat (připouští vzdání se jenom menší části) [12]. V minulých letech poviet navrhoval změnu využití části pozemků ze zemědělských na nezemědělské, a tím pádem umožnění nových investic (např. do silniční infrastruktury, bydlení, atd.) a ponechání malé části pro botanickou zahradu [13]. Tato varianta nebyla podpořena experty nebo vědci v oblasti životního prostředí.

Veřejná správa obce Prószków: Souhlasí, že by se měla Pomologie zachránit, ale podle nich by šlo vytvořit botanickou zahradu pouze na pozemku parku. Nejsou schopni záchranu financovat.

Správa města Prószków: Souhlasí, že by se měla Pomologie zachránit, ačkoli není vlastníkem pozemků a také se obává finanční zátěže.

Ostatní občané: Podporují záchranu Pomologie, ačkoli je to „příliš daleko“ od města na to, aby měli o Pomologii přímý zájem. (Není jistý postoj lidí přestěhovaných do sociálního bydlení v budovách Pomologie.)

Veřejná správa vojvodstvi Opole: Souhlasili s tím, aby byla Pomologie zapsána do vojvodského územního plánu jako botanická zahrada.

Aktéři proti záchraně Pomologie

Z oficiálního hlediska nejsou aktéři, kteří by byli otevřeně proti záchraně Pomologie, ačkoli určité činnosti veřejné správy, tj. prodej okolních pozemků a historických budov, má negativní dopad na kulturní dědictví a životní prostředí.

Komunikace

Všichni aktéři souhlasí, že by se měla Pomologie zachránit

Aktéři mají odlišný názor na to, co by se mělo zachránit. Veřejná správa souhlasí se záchranou samotného arboreta, ale usiluje o prodej okolních pozemků, což postupně činí. Zatímco z pohledu Sdružení a aktivních vědců by se měly chránit kromě arboreta také sady, a okolní pozemky jako ochranné pásmo arboreta a důležitá součást biokoridorů, a současně také historické budovy s knihovnou jako kulturní dědictví.

V průběhu let bylo Sdružení iniciátorem komunikace mezi občany a veřejnou správou, v podobě řady otevřených schůzek a událostí za účelem veřejné debaty. V letech 2008 a 2010 se snažili založit Koalici pro Pomologii, sdružující kolem 18 nevládních organizací, místních občanů a vládních orgánů, mezi nimi zastupitelství vojevodství Opole, povietu Opole, obce Prószków za účelem spolupráce pro záchranu památky [14]. Nakonec však zastupitelstvo považovalo takovou koalici za příliš zavazující, takže se její vytvoření nepovedlo. Tato snaha vytvořit koalici přispěla alespoň k rozvoji dialogu a zviditelnění problému.

Různí aktéři formulují problém odlišně a používají různý diskurs:

- „Pomologia jako finanční zátěž pro město, obec a poviet“ (veřejná správa) versus „Pomologia jako dědictví a šance pro region“ (neziskové organizace a místní občané)

- „Prodej části pozemků a investice do infrastruktury přispěje k vytvoření nových pracovních míst a k regionálnímu rozvoji“ (veřejná správa) versus „Založení botanické zahrady a komplexní záchrana Pomologie přispěje k vytvoření nových pracovních míst a k regionálnímu rozvoji“ (neziskové organizace a místní občané)

- „Spolupráce s místními zemědělci a sadaři pomůže vyvinout alternativní metody pěstovaní a bude cestou ven ze socio-zemědělského marasmu“ (neziskové organizace) versus „Edukačně-vědecké středisko pro potřeby polského zemědělsko-potravinářského průmyslu“ (Opolská univerzita, nucená formulovat takto pro účely projektu k získání fondů)

Úloha vědy a vědců

 • Spolupráce aktivních vědců se Sdružením a zapojení se do aktivit pro záchranu památky, např. spoluorganizace konferencí týkající se Pomologie, zapojení do občanských diskuzí a schůzek.
 • Propagování myšlenky tvorby botanické zahrady
 • Nedostatek možností zapojení aktivních vědců do formálního procesu rozhodování.
 • Pomoc s vypracováním "Studie přírodních, krajinných a kulturních zdrojů přírodně-historického komplexu v Pomologii v obci Prószków spolu se sousedními pozemky" [15].
 • V roce 2007 Sdružení Zelená Země Svolala Programovou radu ochrany přírodních a kulturních zdrojů obce Prószków s předsedkyní paní dr. Krystynou Słodczyk, bioložkou.
 • Souhlas Opolské univerzity s převzetím Pomologie
 • Snaha Opolské univerzity získat fondy z Evropské unie a Ministerstva vědy a vysokého školství [16].

Závěr

Podmínkou úspěchu bude celkový přístup k projektu: tj. komplexní záchrana přírody a historického dědictví, spolupráce s místními občany, Sdružením a aktivními vědci, vylepšení veřejné dopravy mezi Prószkowem, Opolem a oblastí Pomologie, tak aby revitalizace přispěla také místní komunitě a regionálnímu rozvoji.

Další otázky spojené s převzetím oblasti univerzitou jsou následující: Jak velký pozemek přejde do vlastnictví univerzity? Prostředky z grantu pokryjí dlouhodobé udržení Pomologie, nebo vystačí jen na první fázi projektu? Jak by do budoucna univerzita měla vyřešit problém sociálního bydlení v historických budovách Pomologie?

Odkazy/Literatura

 1. http://www.proszkow.pl/104/proszkow.html
 2. http://www.parki.org.pl/inne-pozostale/park-arboretum-w-proszkowie
 3. http://www.parki.org.pl/inne-pozostale/park-arboretum-w-proszkowie
 4. http://www.parki.org.pl/inne-pozostale/park-arboretum-w-proszkowie podle Mierzejewski Zenobiusz, Park arboretum w Prószkowie, Opole 2001
 5. Grzegorz Szołtysik red., Studium zasobów przyrodniczych, krajobrazowych, i kulturowych zespołu parkowo-zabytkowego w Pomologii w gminie Prószków wraz z przyległymi gruntami, Rada Programowa ds Ochrony Zasobów Przyrodniczych i Kulturowych Gminy Prószków Stowarzyszenia "Zielona Ziemia", Prószków 2007.
 6. http://eko.opole.pl/?tag=pomologia
 7. http://eko.opole.pl/?p=13269
 8. http://eko.opole.pl/?page_id=5
 9. http://www.radio.opole.pl/2012/wrzesien/wiadomosci/ratunek-dla-zabytkowego-arboretum-w-proszkowie.html
 10. http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131104/AKADEMICKA01/131109866
 11. http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140227/AKADEMICKA01/140229443
 12. http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120202/POWIAT01/823184202 (Ref: Provoz botanické zahrady nemusí byt nutně úkolem veřejné správy, respektive vědecké jednotky. Veřejná správa by musela ale nejdříve dát Pomologii vhodný právní status, který by umožnil další aktivity)
 13. http://eko.opole.pl/wp-content/uploads/2008/01/Uklad-chronologiczny-dzialan-na-rzecz-Pomologii.pdf
 14. http://eko.opole.pl/wp-content/uploads/2008/01/Strategia-Koalicji.pdf
 15. Grzegorz Szołtysik red., Studium zasobów przyrodniczych, krajobrazowych, i kulturowych zespołu parkowo-zabytkowego w Pomologii w gminie Prószków wraz z przyległymi gruntami, Rada Programowa ds Ochrony zasobów Przyrodniczych i Kulturowych Gminy Prószków Stowarzyszenia "Zielona Ziemia", Prószków 2007.
 16. http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140227/AKADEMICKA01/140229443

Historie Pomologie:

Lokalizace a plán Pomologie:

Postupná devastace Pomologie

Proces komunikace, zprávy z debat a konferencí, kalendář událostí:

Náhrh převzetí Pomologie Univerzitou:Tato stránka vznikla za podpory projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

MOSUR.jpeg

<!dočasně deaktivováno> </noinclude> -->