Instituce ochrany životního prostředí v ČR

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Podle čl. 7 Ústavy České republiky odpovídá za ochranu životního prostředí stát. K tomu vytváří instituce, vybavené odpovídajícími kompetencemi.

Témata

Samostatné aktivity

Prosazování práva v odpadovém hospodářství - disertační práce

Zdroje

(2003): Nová úprava správního soudnictví, ASPI.

Damohorský, M. a kol. (2003): Právo životního prostředí, C.H.Beck.

Hendrych, D. a kol. (2003): Správní právo, C.H.Beck.

Koudelka, Z. (2001): Obce a kraje, Linde, Praha.

Pavlíček, V. a kol. (1998, 2003): Ústava a ústavní řád České republiky, komentář, Linde a.s.

Ministerstvo životního prostředí ČR