Globální veřejný statek

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Řada veřejných statků může mít pouze lokální či národní charakter.

  • Maják slouží pouze lodím kolem určitého útesu.
  • Národní armáda zajišťuje obranu pouze lidem jednoho státu.

Neporušená atmosféra Země, světová bezpečnost či globální finanční stabilita ale představují veřejné statky, z nichž teoreticky těží všichni obyvatelé planety. Proto hovoříme o globálních veřejných statcích (global public goods). Podobně můžeme za globální veřejná zla či nedo-statky (global public bads) označit častější a ničivější poryvy počasí, nukleární konflikt či zákeřnější mutace virů, jež mají rovněž potenciál zasáhnout velkou část světové populace.

Odkazy

Externí odkazy

Globální veřejný statek na anglické Wikipedii