Fair trade

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Logo ochranné známky Fair Trade

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Fair trade na české Wikipedii.


Fair trade (česky též spravedlivý obchod či férový obchod)  je sociální hnutí, jehož cílem je pomoci výrobcům v rozvojových zemích dosáhnout lepších obchodních podmínek a podporovat trvale udržitelná obchodní schémata. Hnutí prosazuje platbu „spravedlivých cen“ za produkty, stejně jako dodržování sociálních a environmentálních standardů při produkci široké škály komodit. Zaměřuje se zejména na export z rozvojových do rozvinutých zemí světa. Šestici nejprodávanějších fairtradových produktů tvoří banány, kakao, káva, bavlna, cukr a čaj,[1] dále také ruční práce, víno, čokoláda, květiny a zlato.[2] Cílem hnutí Fair trade je prosazovat větší rovnost v mezinárodních obchodních partnerstvích prostřednictvím dialogu, transparentnosti a respektu. Podporuje udržitelný rozvoj nabídnutím lepších obchodních podmínek a zajištění práv marginalizovaných výrobců a pracovníků v rozvojových zemích.

Spravedlivý obchod je založen na třech základních tezích:

 1. Producenti mají právo vyjadřovat jednotu se spotřebiteli.
 2. Existující světové obchodní praktiky podporují nerovné rozdělení bohatství mezi národy.
 3. Nákup produktů od výrobců v rozvojových zemích za spravedlivou cenu je účinnějším způsobem podpory udržitelného rozvoje než tradiční charitativní organizace a podpora.

Definice fair trade

Nejrozšířenější definice fair trade byla vytvořena FINE (viz mezinárodní asociace):

„Fair trade je obchodní partnerství založené na dialogu, transparentnosti a úctě, jehož cílem je větší spravedlnost v mezinárodním obchodě. Přispívá k udržitelnému rozvoji tím, že nabízí lepší obchodní podmínky a chrání práva drobných výrobců a pěstitelů – především v rozvojových zemích. Organizace Fair trade (podporované spotřebiteli) aktivně podporují výrobce i osvětu a prosazují změny v pravidlech a ve způsobech konvenčního mezinárodního obchodu.“

Hlavní cíle fair trade

Pěstitelé fairtradového merlíku čilského
 • Zlepšit životní podmínky znevýhodněných výrobců zlepšením jejich přístupu na trh, posílením organizací výrobců, poskytnutím spravedlivých cen za výrobky a zajištěním kontinuity obchodních vztahů.
 • Rozvíjet příležitosti pro znevýhodněné výrobce, zvláště ženy a domorodé obyvatele, a chránit děti před zneužíváním v procesu výroby.
 • Zvyšovat informovanost spotřebitelů o negativním vlivu mezinárodního obchodu na výrobce, tak aby svou kupní sílu mohli využívat pozitivním způsobem.
 • Dávat příklad obchodního partnerství skrze vzájemný dialog, respekt a transparentnost.
 • Přispívat ke kampaním za změnu pravidel konvenčního mezinárodního obchodu.
 • Chránit lidská práva podporou rozvoje sociální spravedlnosti, environmentálně přijatelného chování a ekonomického zabezpečení.

Odkazy

Reference

 1. Annual report 2011-2012 (Výroční zpráva 2011-2012) [PDF online]. Fairtrade International, rev. 2012-09-04 [cit. 2013-08-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. BROUGH, David. Briton finds ethical jewellery good as gold. CA. . Dostupné online [cit. 2018-04-10]. (en-CA)