Environmentální účetnictví na podnikové úrovni

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Environmentální účetnictví se zaměřuje na finanční aspekty dopadů podnikových činností na životní prostředí. Výkazy environmentálního účetnictví shromažďují a předkládají environmentální výdaje společnosti za dané období:

  • jsou zdrojem informací pro vedení podniku,
  • mohou být použity pro prezentaci podniku navenek.

Environmentální účetnictví sleduje především:

  • Množství a hodnotu surovin, ze kterých se během produkce stane odpad nebo které se během produkce ztratí;
  • Náklady na zpracování odpadů a na jejich likvidaci.
  • Náklady, které vznikají v důsledku dodržování všech nařízení a norem.

Zavedení environmentálního účetnictví může být prvním krokem k zavedení environmentálního manažerského účetnictví (EMA) a k získání certifikace EMAS nebo ISO 14001.

Odkazy

Externí odkazy