Diskuse:Zdroje znečištění ovzduší

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připomínky skupiny A: dělení zdrojů by mělo být uděláno přehledněji - v podkapitolách nebo ve schématu, aby čtenář nemusel jednotlivá dělení a typy zdrojů (ty by mohly být alespoň tučně) v textu složitě hledat. Text je takhle velmi nepřehledný. Úvodní věty by měly být od textu odděleny. A ještě jedna stylistická záležitost: místo "příměsi, které se do ní dostaly jako přímý nebo nepřímý produkt lidské činnosti" ve druhé větě by bylo lepší "příměsi, které se do ní dostaly jako přímé nebo nepřímé produkty lidské činnosti".

Připomínky skupina D (io): Text mi přijde výstižný a obsahem naprosto vyhovující. Určitě bych ho ale rozdělila do několika odstavců (nebo oddílů) dle různých dělení zdrojů znečištění, aby byl přehlednější. Také by bylo dobré uvést příklady přírodních zdrojů znečištění; zajímavé by mohlo být např. uvést, jak moc se podílí na znečištění ovzduší antropogenní a přírodní zdroje.

"Připomínky skupiny B: Jakub" Asi se budu opakovat, ale určitě to chce jiné rozvržení textu, první odstavec bych dal jako úvod, pak rozdělit jednotlivé zdroje dle kritérií. Jsou opomenuty přírodní zdroje znečištění: sopky, požáry, zemětřesení aj. Navíc je toto téma už zpracované na http://cs.wikipedia.org/wiki/Znečištění_ovzduší a http://en.wikipedia.org/wiki/Air_pollution.