Diskuse:Atmosferická depozice

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připomínky skupiny A: (Jana) text je poměrně dobře logicky strukturovaný. Zasloužil by si ovšem rozdělení do podkapitol, což text zpřehlední. Např. Úvod, suchá depozice, mokrá depozice, srážky. Těmto podkapitolám by se struktura textu pak musela mírně přizpůsobit. Navrhuji použití zavedených a dobře srozumitelných termínů "horirontální srážky" a "vertikální srážky". Myslím, že méně informovaný čtenář by ocenil příklady deponovaných látek.

Připomínky Skupiny B (Ji): Heslo je vcelku přehledně zpracované, ale přesto by bylo vhodné rozdělit ho do více kapitol. Dále navrhuji upravit citace zdrojů a hesla v kapitole Témata tak, aby bylo možné na ně klikat. Také si myslím, že publikace uvedené ve Zdrojích se do Literatury již neuvádějí. Horní a dolní indexy se zapisují takto: Ax, Ax - viz editovat. Ráda poradím i s odkazy.

Připomínky skupina D (io): Souhlasím s ostatními komentáři v potřebě rozdělení do více oddílů (suchá - mokrá depozice, v rámci mokré možná také vydělit tu padající a usazenou) - informace o různých typech depozice se střídají a čtenář ztrácí přehled.

- "Tento proces má význam..." - o jaký proces se jedná - atmosf. depoz./samočištění?

- "tento proces" se opakuje v 1 části asi třikrát - šlo by nějak nahradit? - + někde zase upřesnit o který proces se jedná