Deklarace Konference OSN o životním prostředí a rozvoji

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Deklarace Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (anglicky: Rio Declaration on Environment and Development či zkráceně Rio Declaration) je jedním ze základních dokumentů udržitelného rozvoje, který přijala Organizace spojených národů na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji, která se konala v brazilském Riu de Janeiru ve dnech 3. - 14. června 1992. Pro Deklaraci se také užívá název Deklarace konference o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro, pro Konferenci Summit země. Po dříve přijaté Stockholmské deklaraci se jedná o další důležitý text mezinárodního významu, který přiznává lidstvu právo na zdravé životní prostředí a zároveň je stěžejním dokumentem pro následující vývoj mezinárodních aktivit v oblasti životního prostředí. Konference se stala (spolu se svými výsledky) zatím nejdůležitějším počinem OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Konference se zúčastnili mimo jiné i představitelé z tehdejšího Českolovenska.[1]

Struktura[editovat | editovat zdroj]

Deklarace konference o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiroje velice stručná. Její rozsah činí necelých 5 normostran, je tedy kratší než Stockholmská deklarace. Na těchto několika stranách jsou, obdobně jako ve zmiňované Stockholmské deklaraci, velice stručně vyjádřeny jasné formulace, vize a principy, které by měly být uplatňovány v národních i mezinárodních aktivitách zaměřených na ochranu životního prostředí.

Přestože některé působí obecně, jsou důležité pro jasné shrnutí toho, na čem v době konání Konference panovala obecná shoda. V jednoduchosti tkví také síla Deklarace. V jednotlivých principech se již pracuje s pojmem udržitelný rozvoj tak, jak byl etablován ve zprávě Naše společná budoucnost (Our common future). Samotný text je strukturován do preambule a 27 zásad či principů (principle).

Úvodní část prohlašuje návaznost na Stockholmskou deklaraci. V jednotlivých principech jsou rozpracována jak poměrně konkrétní doporučení, tak i teoretický rámec pro mezinárodní společenství pro postup směrem k udržitelnému rozvoji.

Jednotlivé principy můžeme také chápat jako nástin a úvod do:

  • dalších dokumentů, které z konference vzešly
  • návrhů řešení a opatření v nich obsažených.

Deklarace se zabývá jednotlivými aspekty všech tří pilířů udržitelného rozvoje. Tedy  nejen environmentálními, ale i sociálními, institucionálními a politickými otázkami. Deklaruje pomoc jednotlivým aktérům a zájmovým skupinám (jako jsou např. obyvatelé rozvojových zemí, ženy a děti), která je podrobněji rozpracována v Agendě 21 (v níž se pro užívají pojmy stakeholder a major groups).

Dále věnuje pozornost především mezinárodní spolupráci na opatřeních směřujících k udržitelnému rozvoji. Jednotlivé principy jsou uvedeny v anglickém originále zde a v českém překladu zde.

Další dokumenty, které vzešly z Konference[editovat | editovat zdroj]

Na Konferenci byly kromě Deklarace přijaty ještě další významné dokumenty: Zásady obhospodařování lesů (Forest Principles), Agenda 21 (Agenda 21) a Slib zemi (Pledge to Earth). Kromě toho se na Konferenci připravovaly také další důležité konvence: Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (Framework Convention on Climate Change - UNFCCC), Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity - CBD) a Úmluva OSN o boji proti desertifikaci (United Nations Convention to Combat Desertification).[2]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Externí zdroje[editovat | editovat zdroj]



Tato stránka vznikla za podpory projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

MOSUR.jpeg

<!dočasně deaktivováno> </noinclude> -->