CHANA - DW, s. r. o.

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledáváníCHANA - DW, s. r. o.
Název organizace CHANA - DW, s.r.o.
Typ podnikatelské činnosti Provozování zemědělské, rostlinné a živočišné výroby
Počet zaměstnanců 4
Rok založení 1995
Adresa Němčice 46, 387 19 Němčice
Web http://www.kraselovskydvur.cz
Kontakt 602 125 350
Další údaje
Název obce/města/regionu Kraselov a okolí
Obec s rozšířenou působností Strakonice
Katastrální výměra obce (km2) 8,01
Počet obyvatel 229 (2006)

Jméno Dluahoweských patří rodině s dlouhou historií. Pan baron Václav Dlauhoweský z Dlouhévsi je potomkem starého jihočeského rytířského rodu, který odnepaměti měl úzký vztah k půdě, zemědělství a českým tradicím. Po roce 1948 byl jeho rodině majetek zabaven a navrácen zpět v restituci až v roce 1990. V té době byl pan Václav Dlauhoweský postaven před rozhodnutí zda vrácený majetek pronajímat, nebo se sám pustit do zemědělské činnosti a navázat tak na činnost svých předků. Ať už k rozhodnutí přispěla rodinná tradice, či obchodní duch, pan Dlauhoweský opustil svůj dosavadní život veterináře a stal se zemědělským podnikatelem. Se svou rodinou se v současnosti specializuje na zemědělskou a lesnickou prvovýrobu, hospodaří na vodních plochách a v malé šumavské obci Kraselov provozují penzion. 

Východisko pro začátek podnikání[editovat | editovat zdroj]

Začátek zemědělského podnikání rodiny Dlauhoweský je spojen se situací po roce 1989, kdy probíhala restituce majetku a transformace družstev. Václav Dlahoweský byl v té době postaven před rozhodnutí, zda restituovaný majetek pronajímat, nebo začít s vlastním zemědělským hospodařením. Rozhodl se pro druhou možnost a to i z toho důvodu, že celou rodinu to tak trochu k zemědělství vždy táhlo.

Chovat masný dobytek bylo logické vyústění tehdejší situace, které byli vystaveni. Restituovaný statek, nebo spíše torzo statku, nebyl vhodný pro chov mléčného skotu, který vyžaduje správné zázemí, technologii a personál. Rodina Dlauhoweských měla v úmyslu co nejlépe využít prostředí, které měli k dispozici, a tak 40 kusové stádo kříženek Holštýnských krav, které restituovali společně s ostatním majetkem, jednoduše vyhnali na pastviny a začali s jejich cíleným překřížením na masnou formu skotu.  V současnosti jejich stádo tvoří čistý Simentálský skot. Areál statku se v průběhu let také soustavně opravuje.

I začátek provozu pensionu „U Svatého Jana“ v Kraselově má svůj důvod v nutnosti opravit jednu z restituovaných budov. Synové pana Dlahoweského využili systém dotací určených pro „rozvoj venkova“, a budovu rekonstruovali jako pension o malé kapacitě. Jak pan Dlauhoweský uvádí, v té době si všichni mysleli, že stavět penzion v obci jako je Kraselov je nerozumné. Ovšem opak byl pravdou. V současnosti penzion prosperuje a má velkou návštěvnost.

Nápad a originalita[editovat | editovat zdroj]

Celý zemědělský podnik rodiny Dlahoweských  je zařazen do ekologického zemědělství. To samo o sobě přináší tvrdá pravidla a nutnost dodržovat postupy šetrné k přírodě. To samé se snaží dodržovat i při práci v lese využitím co nejekologičtější technologie, někdy dokonce využijí i práci s koňmi.

Rizika a pozitivní okamžiky v procesu realizace[editovat | editovat zdroj]

Jako největší překážku podnikání vidí pan Dlauhoweský styk s úřady. Sám na toto téma uvádí: „Úřady jsou největší překážkou. Zabírá to hodně času a je to příliš složité. Jeden neví o druhém. A věci, které jdou udělat jednoduše, děláme složitě. Pro styk s úřady je v současnosti nutné mít alespoň základní počítačovou gramotnost. Nepřipadá mi ale správné, že zemědělec, který celý den tráví na poli, se ještě večer musí zaobírat touto složitou agendou.

Pozitiv je dle pana Dlauhoweského v podnikání hodně a bez toho, aniž by práce člověka těšila, tak by se v zemědělství snad ani nedalo dělat: „Výhoda je, že to děláme v rodině. Když se mne na tohle někdo ptá, tak odpovídám, že chci a pak už musím. Já jsem ale veterinář, máme tu 200 krav a mně dělá radost každé narozené tele. To mě pak práce těší, navíc věřím, že tato práce nelze dělat jen pro obchod.

Ekonomická stabilita a předpoklady udržitelnosti[editovat | editovat zdroj]

Na otázku, zda měl pan Dlauhoweský sestavený podnikatelský plán na začátku podnikání odpověděl následovně: „Měl jsem ho v hlavě, věděl jsem, na co máme a věděl jsem, co si můžeme dovolit zaúvěrovat, a potom jsme do toho šli.

Teď svou produkci prodává společnost pana Dlauhoweského jak do tuzemska, tak exportuje i do zahraničí. Zájem o produkty je velký. Dle slov pana Dlauhoweského by bylo možné současnou produkci zdvojnásobit.

I proto, chce podnik pan Dlauhoweský v budoucnu nepatrně rozšiřovat. Na tuto problematiku uvádí: „Krmivovou základnu a pozemky máme ale i tak můžeme v následujících pěti letech zvýšit produkci asi jen o 20 až 25 % (ze současných 200 krav). Největší problém je ale sehnat dobré lidi. Nyní pracuje celá rodina a máme 4 zaměstnance. S nimi máme skvělý vztah, jsou to pilíře naší firmy, pracují pro nás přes 20 let. Nahradit je ale bude těžké. V zemědělství se lidem pracovat příliš nechce a to i přesto, že nabízíme poměrně vysoké platové ohodnocení.

Na první pohled by se zdálo, že ve firmě pana Dlauhoweského panuje harmonie. Na otázku, zda vidí pan Dlauhoweský své podnikání jako úspěšné, nám však odpoví trochu kontroverzně: „Myslím si, že mé podnikání je více úspěšné, než neúspěšné. Kdybych se ale měl vrátit na začátek a věděl, co vím dnes, tak bych do toho nikdy nešel.

Vztah podnikatele k okolnímu prostředí[editovat | editovat zdroj]

Jihočeské prostředí mám opravdu rád a snažím se k jeho rozvoji přispívat hodně. Podporujeme zejména obce, ve které máme své pozemky a majetek – Němčice u Volyně, Kraselov, Hodějov. Těmto obcím dávám k dispozici prostory i mechanizaci, podle toho co potřebují. Záleží mi na správném soužití.

Doporučení a inspirace[editovat | editovat zdroj]

Do podnikání jít s určitým nadšením. Nesmíte brát podnikání jen z ekonomického hlediska. Musíte to chtít dělat, i když připouštím, že zároveň na tom nesmíte moc prodělávat.

Jedno z doporučeních pana Dlauhoweského se dotklo i dotačních titulů: „Bylo by dobré, kdyby neexistovali dotace a nekřivily celý současný systém. Pokud by tomu tak bylo, korupce by byla daleko nižší. Dle mého názoru by bylo třeba, aby se každý spoléhal na sebe a ekonomika se z hlediska nákladových cen a realizačních cen narovnala a dotací by tak už nebylo třeba.

Pozitiva a negativa podnikání na venkově[editovat | editovat zdroj]

Pan Dlauhoweský popisuje český venkov jako velice specifické prostředí. Prostředí, které je izolované, bez dostatečné infrastruktury a pracovních příležitostí. Dále také uvádí: na venkově podnikatelé ztrácí anonymitu a tím se mnozí setkávají s pověstnou českou povahou -  závistí, ale to je problém celé společnosti, ne podnikání na venkově. Dalším specifikem pro venkov je sezónnost, která ovšem dvojnásob platí pro práci v zemědělství.

Média a propagace[editovat | editovat zdroj]

Pro základní propagaci využívá společnost pana Dlouhoweského internetové stránky. Důležitá je zejména pro chod penzionu. Vše si zajišťují sami v rámci společnosti. Tato stránka vznikla za podpory fondů EHP a Norských fondů - Program Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

EHP-Norske-fondy Logo-Norsko-barva.jpg


Udržitelné podnikání - příklady firem