Biotop

Z Enviwiki
Verze z 14. 5. 2016, 09:17, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „'''Biotop''', někdy taky '''habitat''' neboli '''stanoviště''', je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné ž…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Biotop, někdy taky habitat neboli stanoviště, je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody – biotou. Lze ho chápat jako společné prostředí určitých složek biocenózy, tedy soubor všech vlivů, které vytvářejí životní prostředí všech zde žijících organismů. Pro rostliny se někdy používá i pojem ekotop.[1]

Obecné informace

Biotop se vztahuje k určitému druhu organismu. Synonymem pojmu biotop je stanoviště. Podle některých autorů je však pojem stanoviště užší než biotop. Např. v biotopu pomalu tekoucí vody je více stanovišť: dno, břeh apod.

Odkazy

Reference

  1. Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku biotop na české Wikipedii.