Atmosféra v MHD

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Atmosféra v městské hromadné dopravě má nepochybně vliv na míru jejího využívání obyvateli města. Je-li tato atmosféra nepříznivá, je to důležitý faktor při rozhodování, zda využít individuální formu přepravy, zpravidla autem, anebo se rozhodnout pro MHD. Naopak je-li atmosféra příjemná, člověk je mnohem přístupnější vůči výhodám, jež nabízí MHD – především osobní finanční úspora a ekologicky šetrnější způsob dopravy. V neposlední řadě může být MHD vnímána a vyhledávána jako sociální prostor prodchnutý „duchem města“.

Možnosti zlepšení atmosféry

Předpokladem pro příjemný dojem z MHD je nepochybně čistota.

Dále se nabízí technické a vizuální úpravy – takové úpravy prostředků MHD, aby poskytovaly co největší funkčnost (např. tlačítka využívaná vozíčkáři umístěná v jejich dosahu), a pokud možno také příjemný vizuální vjem, případně požitek (například barevné autobusy namísto strohé šedi). Výhodou je v tomto směru i specifičnost prostředku MHD pro dané město (např. proslulé londýnské autobusy).

V MHD lze také nechat působit pouliční umělce. Ti mohou cestujícím zpříjemnit cestu, nebo urychlit čekání v zastávkách.

Rizika péče o atmosféru v MHD

Kroky učiněné ve snaze vylepšit atmosféru v MHD musí být činěny s velkou rozvahou. Je velmi pravděpodobné, že vždy budou tací, kdo nějaký takový krok uvítají a zároveň tací, kteří jej odsoudí. Je proto třeba pečlivě vážit, zda chystaný krok spíše uspokojí než odradí.

Příklad dobré praxe - pařížské metro

Zde můžeme pocítit mnohé z uvedených prvků: stanice nejsou jednotvárné, naopak se odlišují rozdílnými vizuálními podobami (různé barvy, různé obkladové materiály, dokonce různé vozy metra – některé jezdí po kolejích na kolech s pneumatikami, které snižují hluk). Ve vagónech a průchozích chodbách se také pohybují pouliční umělci, zpravidla muzikanti, kteří ovšem musí projít konkursem (zde hraje hlavní roli názor cestujících), v němž prokazují své kvality. Pařížské metro je proto nezaměnitelné a cestování jeho prostřednictvím proto nemusí vždy představovat jen pouhý dopravní přesun, ale příjemně uběhnutý čas nutný pro přesun.

Odkazy