Životní prostředí a zdraví: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(oprava dead links)
Řádek 17: Řádek 17:
  
 
=== Externí odkazy ===
 
=== Externí odkazy ===
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD Životní prostředí na české Wikipedii]
+
*[[wikipedia:en:Environmental health|Environmental health na anglické Wikipedii]]
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_environment Natural environment na anglické Wikipedii]
+
*[[wikipedia:en:Health|Health na anglické Wikipedii]]
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_health Environmental health na anglické Wikipedii]
 
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Health Health na anglické Wikipedii]
 
 
*[http://www.mvcr.cz/sbirka/2005/sb165-05.pdf Legislativa - zdraví]
 
*[http://www.mvcr.cz/sbirka/2005/sb165-05.pdf Legislativa - zdraví]
*Světová zdravotnická organizace (WHO), česká spolupracující centra – http://www.who.cz/spol.centra_seznam.htm
+
*[http://www.who.cz Světová zdravotnická organizace (WHO)] - česká kancelář
*Ministerstvo zdravotnictví ČR, Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR (Zdraví pro všechny v 21. století) – http://www.mzcr.cz/index.php?kategorie=211
+
*[http://www.mzcr.cz/index.php?kategorie=211 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR] - Zdraví pro všechny v 21. století)
*Národní síť Zdravých měst ČR, seminář Komunitní programy podpory zdraví WHO – http://nszm.internet.cz/cb21/ARCHIV/AKCE/_NSZM/nszm05/ministerstva05/mz/nszm_seminarMZd05_SOUHRN.pdf
+
*[http://www.szu.cz Státní zdravotní ústav, Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky (NEHAP)]
*Státní zdravotní ústav, Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky (NEHAP) http://www.szu.cz/
+
*[http://www.mzcr.cz/Verejne/Categories/12-rada-pro-zdravi-a-zivotni-prostredi.html Rada pro zdraví a životní prostředí, poradní orgán vlády MZdrČR]
*Rada pro zdraví a životní prostředí, poradní orgán vlády ČR – http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=3461
+
*[http://www.nlk.cz Národní lékařská knihovna]
*Národní lékařská knihovna – http://www.nlk.cz/nlkcz/
 
 
*The Medem Network, americká „virtuální“ knihovna, pracovní lékařství, zdraví a životní prostředí –  http://www.medem.com/MedLB/articleslb.cfm?sub_cat=307
 
*The Medem Network, americká „virtuální“ knihovna, pracovní lékařství, zdraví a životní prostředí –  http://www.medem.com/MedLB/articleslb.cfm?sub_cat=307
 
*Informační server hl. m. Prahy, Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí – http://www.praha-mesto.cz/(44lyp355dkpzan45clhoib45)/default.aspx?ido=5199&sh=386994971
 
*Informační server hl. m. Prahy, Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí – http://www.praha-mesto.cz/(44lyp355dkpzan45clhoib45)/default.aspx?ido=5199&sh=386994971
Řádek 36: Řádek 33:
 
*Institut zdravotní politiky a ekonomiky, Kostelec nad Černými lesy – http://www.izpe.cz/
 
*Institut zdravotní politiky a ekonomiky, Kostelec nad Černými lesy – http://www.izpe.cz/
 
*Světová zdravotnická organizace (WHO), stránky o dětech, zdraví a životním prostředí – http://www.who.int/ceh/en/
 
*Světová zdravotnická organizace (WHO), stránky o dětech, zdraví a životním prostředí – http://www.who.int/ceh/en/
*Chartered Institute of Environmental Health (CIEH), britské stránky o zdraví a životním prostředí – http://www.cieh.org/about/index.htm
+
*[http://www.cieh.org Chartered Institute of Environmental Health (CIEH)] britské stránky o zdraví a životním prostředí
 
*National Institute of Environmental Health Sciences (NIEH), americké stránky s řadou základních informací o zdraví a životním prostředí, též didaktické materiály – http://www.niehs.nih.gov/kids
 
*National Institute of Environmental Health Sciences (NIEH), americké stránky s řadou základních informací o zdraví a životním prostředí, též didaktické materiály – http://www.niehs.nih.gov/kids
*The Children's Environmental Health Network (CEHN), americké stránky o dětech, zdraví a životním prostředí – http://www.cehn.org/cehn/Aboutceh.html
+
*[http://www.cehn.org The Children's Environmental Health Network (CEHN)] - americké stránky o dětech, zdraví a životním prostředí
 
*Journal of Environmental Health, americký  časopis o zdraví a životním prostředí – http://www.neha.org/JEH/
 
*Journal of Environmental Health, americký  časopis o zdraví a životním prostředí – http://www.neha.org/JEH/
  

Verze z 26. 10. 2008, 14:25

Zdraví obecně je jen velmi těžko definovatelný pojem. Vypovídá nejen o fyzickém stavu, ale i o duševní a sociální rovnováze. Pojetí toho, co představuje zdraví, se liší v jednotlivých kulturách a na různých územích. Zdraví obyvatel a kvalita života ukazuje vyspělost jednotlivých regionů, jejich ekonomickou situaci, technickou vyspělost i stav životního prostředí.

K faktorům, které ovlivňují lidské zdraví, bezpochyby patří znečištění odvzduší, pracovní prostředí, kvalita lékařské pomoci, dostupnost a kvalita vody a potravin a další.

Výskyt nemocí často není samostatně se projevujícím jevem, bývá spojen s chudobou a bezpečnostními hrozbami. Nedostatek finančních prostředků omezuje možnost zdravotně nezávadné stravy a pití, znemožňuje zlepšit nedostatečné hygienické podmínky, omezuje možnosti lékařské péče a brání svobodné volbě ekologicky šetrnějších prostředků nutných pro běžný provoz života (volba způsobu získávání energie, nakládání s odpady atd.). Jde tedy o jakýsi bludný kruh, kde chudoba způsobuje vede k omezení volby, což má negativní vliv na zdraví a na ekonomický rozvoj.

Snahy o vystoupení z tohoto bludného kruhu jsou zaměřeny právě do oblasti zdraví. Předpokládají, že podpora zdraví prospěje ekonomickému růstu, který zpětně povede k zlepšování prostředí, jež zase ovlivňuje zdravotní stav. Dalších zlepšení lze dosáhnout právní regulací týkající se pracovního prostředí, podporou lékařství, péčí o životní prostředí a dodržování hygienických limitů.

Příklady pro výuku

Čtení z časopisu Bedrník, téma Zdraví

Odkazy

Související stránky

Integrovaný registr znečišťování

Externí odkazy

http://www.toxickydomov.cz