Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj vznikla v roce 2012 jako 64. v pořadí. Dohoda o jejím založení byla slavnostně podepsána v rámci Dne úspěšných manažerů a firem slavnostně dne 26. 4. 2012 v prezidentském salonku paláce Žofín. Čeští podnikatelé se tímto přihlásili k zásadám mezinárodního byznysu ohledně ekonomické, sociální a environmentální udržitelnosti a širší společenské zodpovědnosti vedené mottem: “Mysli globálně-jednej lokálně”.[1][2] Mezi představitele české Rady patří Ing. Pavel Kafka, dr.h.c., Ing. Peter J. Kalaš, Ing. Jan Žůrek a Ing. Ivo Gajdoš. Členy Rady jsou také významné společnosti a organizace, např. SIKA CZ, a.s., Glopolis, Pražská teplárenská, Alpiq, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Adler, Enanse, Linde Gas, Spolana Neratovice a řada dalších.[3]

Česká pobočka spolupracuje s množstvím národních i mezinárodních institucí a firem. Participuje na formulování diskurzu udržitelnosti v České republice, prostřednictvím podpory řady aktivit. Zapojila se například do projektu WBSCD (a platformy pro jednání) Akce2020, který stanovuje agendu obchodní činnosti v udržitelnosti do roku 2020 a dále.[4] V uplynulých letech zpracovala dokument Vize 2050 České republiky z perspektivy CBCSD, kterou předala 2. 6. 2015 premiéru České republiky Mgr. Bohuslavu Sobotkovi[5] jako příspěvek českého podnikatelského prostředí k udržitelnému rozvoji České republiky. Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj je součástí Rady vlády pro udržitelný rozvoj. V současné době se její zástupci podílí na řízení RVUR a formulaci strategického dokumentu Česká republika 2030.[6][7]

Odkazy

Odkazy

Reference

  1. http://www.cbcsd.cz/o-nas/zalozeni-organizace-mise-cile/
  2. http://www.enanse.co.uk/clanky/ceska-podnikatelska-rada-pro-udrzitelny-rozvoj-cbcsd.html
  3. http://www.cma.cz/valna-hromada-ceske-podnikatelske-rady-schvalila-nove-cleny/
  4. http://www.cbcsd.cz/action-2020/
  5. http://www.cbcsd.cz/action-2020/
  6. http://www.udrzitelny-rozvoj.cz/clanky/ceska-republika-v-roce-2030
  7. http://www.vlada.cz/cz/ppov/udrzitelny-rozvoj/jednani_ridiciho_vyboru/informace-o-ridicim-vyboru-rady-vlady-pro-udrzitelny-rozvoj--140629/