Úmluva o biologické rozmanitosti: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (oprava Nagoja)
m (úprava odkazů na text Úmluvy)
Řádek 22: Řádek 22:
 
{{wikipedia en|Convention on Biological Diversity}}
 
{{wikipedia en|Convention on Biological Diversity}}
 
* {{cs}} [http://www.chm.nature.cz/ Úmluva o biologické rozmanitosti na stránkách AOPK]
 
* {{cs}} [http://www.chm.nature.cz/ Úmluva o biologické rozmanitosti na stránkách AOPK]
* {{cs}} [http://www.ochranaprirody.cz/res/data/067/009784.pdf Text Úmluvy ve Sbírce zákonů]
+
* {{cs}} [http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3265 Text Úmluvy ve Sbírce zákonů (PDF ke stažení)]
 +
* {{cs}} [http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb99134&cd=76&typ=r Úmluva o biologické rozmanitosti na stránkách nakladatelství Sagit]
 
* {{cs}} [http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/WebGovRes/17920ea11594679dc12571b60070f929?OpenDocument&Click= Usnesení vlády ČR k přijetí Úmluvy]
 
* {{cs}} [http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/WebGovRes/17920ea11594679dc12571b60070f929?OpenDocument&Click= Usnesení vlády ČR k přijetí Úmluvy]
 
* {{en}} [http://www.cbd.int webová stránka The Convention on Biological Diversity (CBD)]
 
* {{en}} [http://www.cbd.int webová stránka The Convention on Biological Diversity (CBD)]

Verze z 12. 3. 2011, 15:15

Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity – CBD), která se řadí k nejvýznamnějším mezinárodním úmluvám v oblasti životního prostředí, byla poprvé vystavena k podpisu na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED) 5. června 1992 v brazilském Rio de Janeiru a v platnost vstoupila již 29. prosince 1993.

Vláda České republiky schválila Úmluvu svým usnesením ze dne 2. června 1993 č. 293. Jménem České republiky byla Úmluva podepsána v New Yorku dne 4. června 1993. Listina o schválení Úmluvy o biologické rozmanitosti Českou republikou byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 3. prosince 1993.Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 36 odst. 1 dne 29. prosince 1993. Pro Českou republiku vstoupila Úmluva v platnost v souladu se zněním odstavce 3 téhož článku dne 3. března 1994.Úmluva vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 134/1999 Sb.

Úmluva si klade tři základní cíle:

  • ochranu biologické rozmanitosti, která je chápána jako rozmanitost všech živých organismů a systémů, jichž jsou tyto organismy součástí,
  • udržitelné využívání jejích složek,
  • spravedlivé a rovnocenné rozdělování přínosů plynoucích z genetických zdrojů.

Jinými slovy, poslánímím úmluvy je rozvoj národních strategií ochrany a udržitelného využití biologické rozmanitosti. Bývá často označována jako klíčový dokument udržitelného rozvoje.

V roce 2010 proběhl Mezinárodní rok biodiverzity. Úlohu kontaktního místa konvence hraje její sekretariát. V říjnu 2010 proběhla v japonské Naogoji 10. konference stran Konvence, na které byl přijat tzv. Nagojský protokol[1].

Reference

Související články

Externí odkazy

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Convention on Biological Diversity na anglické Wikipedii.