Wiki - metodika/Autorské licence/Creative Commons

Z Enviwiki
Přejít na: navigace, hledání

Creative Commons jsou autorská licenční schémata, tvořená americkou neziskovou organizací Creative Commons[1] usnadňují autorům, kteří o to mají zájem, dávat svá díla veřejnosti k legálnímu využívání a sdílení. Pro Creative Commons je všeobecně používána zkratka CC.

V současné době byla tyto licenční schémata lokalizována[2] (tedy nejen přeložena, ale také přizpůsobena místnímu právnímu systému) nejen v prakticky všech ekonomicky rozvinutých státech, ale i v mnoha rozvojových včetně Indie a Číny[3]

V České republice došlo k lokalizaci během roku 2009, k oficiálnímu spuštění Creative Commons Česká republika došlo 16. 4. 2009.

Možnosti autora při využívání licenčních schémat Creative Commons[editovat | editovat zdroj]

Licenční schémata Creative Commons umožňují autorům, mezinárodně srozumitelně určit, jakým způsobem může být jeho dílo užíváno. V současné době existují dva prvky určující rozsah pravomocí při nakládání s dílem[4]

 • Právo dílo šířit (Share)
 • Právo dílo upravovat (Remix)


a čtyři prvky, určující podmínky, které je nutno při nakládání s dílem respektovat

 • Uveďte autora (Attribution)
 • Zachovejte licenci (Share Alike)
 • Nevyužívejte dílo komerčně (Noncommercial)
 • Nezasahujte do díla (No Derivates)


Podrobné pokyny pro autory naleznete na stránkách CC ČR - http://www.creativecommons.cz/pro-autory/publikace-del/


Kombinací těchto šesti prvků je vytvořeno celkem šest typů CC licencí, jak je přehledně vysvětleno na http://www.creativecommons.cz/zakladni-informace-o-cc/licencni-prvky/. Použití licencí CC je plně v souladu s českým autorským zákonem[5].

Vztah oficiálních struktur k Creative Commons[editovat | editovat zdroj]

Ačkoliv se může zdát, že CC je iniciativa vedená některými alternativními hnutími, skutečnost je zcela jiná. Na české lokalizaci se výrazně podílela Národní knihovna[6], ve světě začíná být tato licence stále šířeji využívána, např.[7]


V České republice je situace zatím výrazně slabší, licenci CC začala v roce 2010 používat na svých stránkách Strana zelených, z hlediska pedagogů je zajímavé využití CC na Metodickém portálu RVP.


Literatura a poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. viz http://creativecommons.org/, případně http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
 2. Creative Commons používá výraz "ported"
 3. .Podrobný seznam lze nalézt na http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_jurisdiction_ports
 4. Podrobněji viz http://www.creativecommons.cz/zakladni-informace-o-cc/licencni-prvky/
 5. Vztah cc k české legislativě je objasněn na http://www.creativecommons.cz/pro-autory/publikace-del/
 6. viz např. http://knihovna.nkp.cz/knihovna91/gruber.htm
 7. aktuální seznam najdete na http://wiki.creativecommons.org/Government_use_of_Creative_Commons


.