Diskuse:Velikostní distribuce aerosolu

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připomínky skupiny A:

Stručné, výstižné, přehledné a srozumitelně zpracované heslo. Možná by bylo dobré vysvětlit pojem modus a aerodynamický průměr. Technický problém odkaz EPA ve Zdrojích nefunguje. Možná by bylo dobré odlišit české a anglické externí odkazy, u kterých to není patrné přímo z názvu např. na anglické Wikipedii.

Připomínky skupiny F (MW):

Struktura i jazyk srozumitelné. Určitě by bylo vhodné zařadit ještě před úvod stručný popis hesla ve 2-5 větách. Vysvětlit nebo udělat alespoň odkaz na pojem mod a aerodynamický průměr. Dát příklad o jaké „velikostní skupiny“ se jedná a přidat třeba jednotku.

komentář k připomínce: vzhledem k obsáhlosti hesla je úvod potřebný k širšímu pochopení dané problematiky což nelze vyjádřit dvěma větami


Připomínky skupiny E (B)

Členění hesla je dobré, jen bych možná od sebe odlišila "soubor" jednotlivých modů (které mi připadají důležitější) od ostatních odstavců. Hodilo by se doplnit větu (odstavec)"Z hlediska zdravotního rizika rozlišujeme tři velikostní frakce částic..." o dané velikostní rozdělení, aby měl uživatel představu o tom, na kolik korespondují s rozdělením na mody. Na závěr malý překlepík: 3. Hinds C. W. (1999): Aerosol tehnology : properties, behavior, and measurement of airborne particles, Wiley, New York, str.233-235, 245-249

připomínky učitelů[editovat zdroj]

  • přehledné, odpovídá po všech stránkách
  • pouze zdravotní rizika nevysvětlena, používají neznámé pojmy

--JaDlo 14. 1. 2009, 10:03 (UTC)