Diskuse:BSK

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připomínky skupiny F: Helena

Nedostatečně zpracované zdroje. V textu není nikde označeno, co je odkud citováno a zdroje vůbec neodpovídají zadání úkolu zpracování hesla do Enviwiki. Místo literatury popř. jiných zdrojů informací jsou zde pouze odkazy na jiná helsa v Enviwiki. Obrázek, který vypadá, že je odněkud převzatý také nemá uveden zdroj nebo aspoň odkud pocházejí rovnice na něm. V textu není nic o tom, jaké limity máme na BSK v naší legislativě, popř. jak se dle legislativy BSK zjišťuje. U měření BSK je uvedeno, že je zjišťováno sondou, ale vůbec není uvedeno jakou a obecně k metodě nic bližšího. Navíc zde není zmíněna žádná chemická metoda, jak rozpuštěný kyslík stanovit jednoduše v laboratoři, například klasická jodometrie s titrací thiosíranem.


"Připomínky skupiny B: Jakub": Asi bych změnil název hesla jen na BSK a pak bych v textu dál rozvinul co je to BSK5, protože mi přijde, že biochemická spotřeba kyslíku je nadřazenější pojem než BSK v pěti dnech. Dále nerozumím jedné větě,ale asi to je spíš překlep: "Díky jsou získaná data dobře srovnatelná i v mezinárodním měřítku." Také ta pětka u BSK by měla být v indexu a ne psaná normálně. Tyto věty by určitě měly být dřív než využití: "BSK je množství kyslíku spotřebované mikroorganismy při biochemické oxidaci za aerobních podmínek. Postihuje tedy pouze znečištění biologicky rozložitelnými látkami." A ten vložený obrázek, myslím si že by bylo lepší ty vzorce přepsat než tam vkládat něco naskenovaného.

"Připomínky skupiny C" : Heslo je dobře členěno na přehledné odstavce. Chybí propojení na wikipedii, které by objasnilo používané pojmy (eutrofizace atd.), chybí zde také odkazy na zdroje, ze kterých bylo během zpracování jednotlivých odstavců čerpáno. Jinak je heslo vysvětleno velmi podrobným, leckdy náročným způsobem, ale vzhledem k podstatě hesla tomu asi ani nemůže být jinak.


Připomínky skupiny E (P): Ve druhém odstavci chybí slovo - "Díky tomu jsou získaná data dobře srovnatelná..." Dále mi chybí více zdrojů a jejich zpřehlednění, takto není jasné, co je zdroj a co jen odkaz určený k dalšímu studiu.

Připomínky pedagogů: - název pouze BSK - využití, zde je spíše popsána součást metodiky (počet dní analýzy) nikoli vlastní využití a účel stanovení. Informace, že“ se využívá při stanovení znečištění vody“ je nedostatečná, lze sloučit s odstavcem „typické hodnoty“, a jak se následně využívají k hodnocení znečištění a další kroky…. - teplota při aplikaci metody byla celosvětově stanovena na 20°C. Zaslouží si zmínku dříve než u „stanovení BSK5“ - největší využití má zatím BSK5, díky zkušenostem ze severských zemí se uvádí do praxe i BSK7 (časová výhoda, lze provádět od Po do Pá), která je již součástí i naší normy. Naopak, kratší doby stanovení, jako BSK2, se v praxi neujaly

- inokulace, přirozená a dodatečná, odkaz na inokulum
- možná by stálo za úvahu zmínit i proces nitrifikace a jeho rušivé účinky při stanovení BSK, inhibice nitrifikace
- zřeďování - podmínka c(O2) > 3 mg/l na konci pokusu

Zkuste si najít zdroje a doplnit chybějící informace a respektujte některé trefné připomínky vašich kolegů. Přeji úspěšné zakončení práce.

Souhlasím se změnou názvu z BSK5 na BSK, ale nevím bohužel jak.

připomínky učitelů[editovat zdroj]

  • stránka je stále velice nepřehledná a špatně členěná do odstavců
  • některé pojmy jsou vysvětleny zmateně a kostrbatě
  • v této podobě je jen obtížně přijatelná

--PachmanovaL 14. 1. 2009, 10:20 (UTC)