Zelený bod: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (typo)
Řádek 2: Řádek 2:
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
  
Značka ZELENÝ BOD je ochranná známka umisťovaná na obaly výroků 31 evropských zemí zapojených do systému zpětného odběru a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994
+
Značka '''Zelený bod''' je ochranná známka umisťovaná na obaly výroků 31 evropských zemí zapojených do systému zpětného odběru a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech.<ref>[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:CS:HTML Směrnice 94/62/ES, o obalech a obalových odpadech]
o obalech a obalových odpadech.<ref>[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:CS:HTML Směrnice 94/62/ES, o obalech a obalových odpadech]
 
 
</ref>
 
</ref>
  
 
Za obal takto označený byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění a opakované použití, recyklaci či další formy využití obalových odpadů, tedy v ceně výrobku jsou již zahrnuty náklady spojené s obalovým odpadem.   
 
Za obal takto označený byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění a opakované použití, recyklaci či další formy využití obalových odpadů, tedy v ceně výrobku jsou již zahrnuty náklady spojené s obalovým odpadem.   
  
Pro užívání [[wikipedia:cs:ochranná známka|ochranné známky]] platí určitá pravidla, například nesmí být používána v jiném smyslu či doprovázena textem, který by ji dával do souvislosti s vlastností obalu, především ve vztahu k ochraně životního prostředí. Užití značky v jiném státě je možné pouze se souhlasem tamní autorizované organizace pro zajištění využití obalového odpadu.  
+
Pro užívání [[w:cs:Ochranná známka|ochranné známky]] platí určitá pravidla, například nesmí být používána v jiném smyslu či doprovázena textem, který by ji dával do souvislosti s vlastností obalu, především ve vztahu k ochraně životního prostředí. Užití značky v jiném státě je možné pouze se souhlasem tamní autorizované organizace pro zajištění využití obalového odpadu.  
  
Majitelem ochranné známky ZELENÝ BOD je společnost Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, která splnomocnila organizaci PRO EUROPE udělovat oprávnění k užívání ochranné známky třetím osobám.<ref>[http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCner_Punkt Grüner Punkt na německé Wikipedii ]
+
Majitelem ochranné známky ZELENÝ BOD je společnost Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, která splnomocnila organizaci PRO EUROPE udělovat oprávnění k užívání ochranné známky třetím osobám.<ref>[http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCner_Punkt Grüner Punkt na německé Wikipedii]
 
</ref>
 
</ref>
  
 
Piktogram ZELENÉHO BODU není v některých případech zelený, nýbrž je jeho barva přizpůsobena barvě obalu za účelem ušetření nákladů spojených s barevným tiskem.  
 
Piktogram ZELENÉHO BODU není v některých případech zelený, nýbrž je jeho barva přizpůsobena barvě obalu za účelem ušetření nákladů spojených s barevným tiskem.  
 
+
==Zelený bod v České republice==
 
 
== ZELENÝ BOD v České republice ==
 
  
 
Označování obalů ochrannou známkou ZELENÝ BOD je v ČR dobrovolné. Použití ochranné známky ZELENÝ BOD na výrobcích distribuovaných v ČR je možné pouze se souhlasem autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s. Obdržení licence na ochrannou známku získala společnost 7. září 2000 od organizace PRO EUROPE a stala se tak jediným nositelem práv ochranné známky na území České republiky. <ref>[http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/o-spolecnosti/system-zeleneho-bodu ZELENÝ BOD na stránkách EKO-KOM, a. s.]
 
Označování obalů ochrannou známkou ZELENÝ BOD je v ČR dobrovolné. Použití ochranné známky ZELENÝ BOD na výrobcích distribuovaných v ČR je možné pouze se souhlasem autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s. Obdržení licence na ochrannou známku získala společnost 7. září 2000 od organizace PRO EUROPE a stala se tak jediným nositelem práv ochranné známky na území České republiky. <ref>[http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/o-spolecnosti/system-zeleneho-bodu ZELENÝ BOD na stránkách EKO-KOM, a. s.]
Řádek 23: Řádek 20:
 
Společnost EKO-KOM, a.s. zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití obalů z odpadů vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. <ref>[http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=477/2001 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech]</ref>
 
Společnost EKO-KOM, a.s. zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití obalů z odpadů vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. <ref>[http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=477/2001 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech]</ref>
  
+
Společnost EKO-KOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování sběru, svozu, třídění a využití obalového odpadu. Funguje tedy jako prostředník mezi producenty a distributory obalového materiálu na straně jedné a obcemi a osobami oprávněnými nakládat s odpadem na straně druhé, tzv. systém EKO-KOM.
 
 
 
 
Společnost EKO-KOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování sběru, svozu, třídění a využití obalového odpadu. Funguje tedy jako prostředník mezi producenty a distributory obalového materiálu na straně jedné a obcemi a osobami oprávněnými nakládat s odpadem na straně druhé, tzv. systém EKO-KOM.  
 
  
 
Systém vychází z obdobných modelů, které jsou provozovány v evropských zemích, kde tyto systémy tvoří integrovanou součást nakládání s komunálním odpadem.  Součástí systému EKO-KOM je provozování informační, poradenské, výzkumné a vzdělávací činnosti. <ref>[http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/o-spolecnosti/nase-projekty/propagace-trideni EKO-KOM, a. s.]
 
Systém vychází z obdobných modelů, které jsou provozovány v evropských zemích, kde tyto systémy tvoří integrovanou součást nakládání s komunálním odpadem.  Součástí systému EKO-KOM je provozování informační, poradenské, výzkumné a vzdělávací činnosti. <ref>[http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/o-spolecnosti/nase-projekty/propagace-trideni EKO-KOM, a. s.]
</ref>  
+
</ref>
  
 
+
''Poznámka''
 
 
 
 
 
 
''Poznámka''  
 
  
 
''Plnění povinností vyplývajících ze zákona  477/2001 Sb., o obalech je možno třemi způsoby:''  
 
''Plnění povinností vyplývajících ze zákona  477/2001 Sb., o obalech je možno třemi způsoby:''  
Řádek 46: Řádek 36:
 
''Poplatek za opakovaně použitelné obaly je nulový.''
 
''Poplatek za opakovaně použitelné obaly je nulový.''
  
== ZELENÝ BOD v Evropě ==
+
==ZELENÝ BOD v Evropě==
  
 
PRO EUROPE = Packaging recovery organization Europe je mateřská organizace členských národních systémů, která zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů v rámci Evropy. Všechny tyto systémy používají značku ZELENÝ BOD jako symbol financování využití odpadů z obalů.   
 
PRO EUROPE = Packaging recovery organization Europe je mateřská organizace členských národních systémů, která zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů v rámci Evropy. Všechny tyto systémy používají značku ZELENÝ BOD jako symbol financování využití odpadů z obalů.   
Řádek 57: Řádek 47:
 
</ref>
 
</ref>
  
== ZELENÝ BOD a spotřebitel==
+
==ZELENÝ BOD a spotřebitel==
 
Jak je uvedeno výše, přítomnost zeleného bodu na obalovém materiálu přináší informaci o tom, že za obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, [[třídění odpadu]], opakované použití či recyklaci. Aby tato skutečnost nabyla významu, je nutné, aby spotřebitel zařadil obal do systému tříděného, recyklovatelného odpadu<ref>[http://www.ekokom.cz/scripts/detail.php?id=146 Zelený bod a informace pro spotřebitele na stránkách společnosti EKO-KOM, a.s.]</ref>. Obal, nesoucí takové označení, by tedy spotřebitel měl odložit do barevných kontejnerů pro tříděný odpad. Zelený bod bývá obvykle doprovázen dalším piktogramem, a to trojúhelníkem složeným ze tří šipek a písmeno-číselným kódem, který určí, do jaké kategorie tříděného odpadu obal spadá a do jakého kontejneru je třeba ho uložit. V ČR zatím existují čtyři druhy tříděného odpadu - sklo, papír, plasty a obaly tetra-pak.  
 
Jak je uvedeno výše, přítomnost zeleného bodu na obalovém materiálu přináší informaci o tom, že za obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, [[třídění odpadu]], opakované použití či recyklaci. Aby tato skutečnost nabyla významu, je nutné, aby spotřebitel zařadil obal do systému tříděného, recyklovatelného odpadu<ref>[http://www.ekokom.cz/scripts/detail.php?id=146 Zelený bod a informace pro spotřebitele na stránkách společnosti EKO-KOM, a.s.]</ref>. Obal, nesoucí takové označení, by tedy spotřebitel měl odložit do barevných kontejnerů pro tříděný odpad. Zelený bod bývá obvykle doprovázen dalším piktogramem, a to trojúhelníkem složeným ze tří šipek a písmeno-číselným kódem, který určí, do jaké kategorie tříděného odpadu obal spadá a do jakého kontejneru je třeba ho uložit. V ČR zatím existují čtyři druhy tříděného odpadu - sklo, papír, plasty a obaly tetra-pak.  
  
== Zdroje ==
+
==Zdroje==
<references/>
+
<references />
  
== Odkazy ==
+
==Odkazy==
 
   
 
   
=== Související stránky ===
+
===Související stránky===
 +
 
 
*[[Odpadové hospodářství]]
 
*[[Odpadové hospodářství]]
 
*[[Komunální odpad]]
 
*[[Komunální odpad]]
*[[Recyklace odpadu]]
 
*[[Třídění odpadu]]
 
  
=== Externí odkazy ===
+
===Externí odkazy===
 +
 
 
*[http://www.ekokom.cz/ EKO-KOM, a. s.]
 
*[http://www.ekokom.cz/ EKO-KOM, a. s.]
 
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad Odpad na české Wikipedii]
 
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad Odpad na české Wikipedii]

Verze z 1. 3. 2019, 16:17

B.svg.png


Značka Zelený bod je ochranná známka umisťovaná na obaly výroků 31 evropských zemí zapojených do systému zpětného odběru a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech.[1]

Za obal takto označený byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění a opakované použití, recyklaci či další formy využití obalových odpadů, tedy v ceně výrobku jsou již zahrnuty náklady spojené s obalovým odpadem.

Pro užívání ochranné známky platí určitá pravidla, například nesmí být používána v jiném smyslu či doprovázena textem, který by ji dával do souvislosti s vlastností obalu, především ve vztahu k ochraně životního prostředí. Užití značky v jiném státě je možné pouze se souhlasem tamní autorizované organizace pro zajištění využití obalového odpadu.

Majitelem ochranné známky ZELENÝ BOD je společnost Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, která splnomocnila organizaci PRO EUROPE udělovat oprávnění k užívání ochranné známky třetím osobám.[2]

Piktogram ZELENÉHO BODU není v některých případech zelený, nýbrž je jeho barva přizpůsobena barvě obalu za účelem ušetření nákladů spojených s barevným tiskem.

Zelený bod v České republice

Označování obalů ochrannou známkou ZELENÝ BOD je v ČR dobrovolné. Použití ochranné známky ZELENÝ BOD na výrobcích distribuovaných v ČR je možné pouze se souhlasem autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s. Obdržení licence na ochrannou známku získala společnost 7. září 2000 od organizace PRO EUROPE a stala se tak jediným nositelem práv ochranné známky na území České republiky. [3]

Společnost EKO-KOM, a.s. zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití obalů z odpadů vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. [4]

Společnost EKO-KOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování sběru, svozu, třídění a využití obalového odpadu. Funguje tedy jako prostředník mezi producenty a distributory obalového materiálu na straně jedné a obcemi a osobami oprávněnými nakládat s odpadem na straně druhé, tzv. systém EKO-KOM.

Systém vychází z obdobných modelů, které jsou provozovány v evropských zemích, kde tyto systémy tvoří integrovanou součást nakládání s komunálním odpadem. Součástí systému EKO-KOM je provozování informační, poradenské, výzkumné a vzdělávací činnosti. [5]

Poznámka

Plnění povinností vyplývajících ze zákona 477/2001 Sb., o obalech je možno třemi způsoby: 1) individuální plnění 2) přenesení odpovědnosti plnění na svého odběratele 3) sdruženého plnění přes autorizovanou obalovou společnost (EKO-KOM, a.s.)

Výjimka - osoba či firma, která vyprodukuje menší množství obalového odpadu než 300 kg/rok a zároveň její roční obrat nepřesáhne 4,5 mil. Kč, není ze zákona povinna zajišťovat zpětný odběr a využití obalových odpadů.

Poplatek za opakovaně použitelné obaly je nulový.

ZELENÝ BOD v Evropě

PRO EUROPE = Packaging recovery organization Europe je mateřská organizace členských národních systémů, která zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů v rámci Evropy. Všechny tyto systémy používají značku ZELENÝ BOD jako symbol financování využití odpadů z obalů.

Slouží jako mezinárodní fórum pro výměnu zkušeností a nápadů zúčastněných partnerských národních organizací.

Poskytuje práva k používání ochranné známky ZELENÝ BOD a udělení její autorizace je možné dle striktních pravidel pouze jedné organizaci v daném státě.

Vyvíjí a kontroluje kriteria použití ochranné známky ZELENÝ BOD pro výrobce a distributory obalů a/nebo baleného zboží.[6]

ZELENÝ BOD a spotřebitel

Jak je uvedeno výše, přítomnost zeleného bodu na obalovém materiálu přináší informaci o tom, že za obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění odpadu, opakované použití či recyklaci. Aby tato skutečnost nabyla významu, je nutné, aby spotřebitel zařadil obal do systému tříděného, recyklovatelného odpadu[7]. Obal, nesoucí takové označení, by tedy spotřebitel měl odložit do barevných kontejnerů pro tříděný odpad. Zelený bod bývá obvykle doprovázen dalším piktogramem, a to trojúhelníkem složeným ze tří šipek a písmeno-číselným kódem, který určí, do jaké kategorie tříděného odpadu obal spadá a do jakého kontejneru je třeba ho uložit. V ČR zatím existují čtyři druhy tříděného odpadu - sklo, papír, plasty a obaly tetra-pak.

Zdroje

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy