Voda: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Nová stránka: == Funkce a vlastnosti vody == Voda (H<sub>2</sub>O) je významná především s ohledem na vznik a vývoj života – je nutná pro existenci všech životních forem. Je součás...)
 
Řádek 13: Řádek 13:
 
'''Globální vodní bilance''' popisuje toky vody mezi oceánem, atmosférou a pevninou.
 
'''Globální vodní bilance''' popisuje toky vody mezi oceánem, atmosférou a pevninou.
  
'''[http://www.geografie.webzdarma.cz/avs.htm Hydrologický cyklus]''' znamená globální výměnu vody mezi jednotlivými rezervoáry:
+
'''Hydrologický cyklus]''' čili  '''Koloběh vody''' - viz samostatné heslo [[Vodní koloběh]]
 
 
*výpar z oceánů a pevnin (plus transpirace) do atmosféry v podobě vodní páry, z oceánů šestkrát větší
 
*kondenzace nebo sublimace vodní páry v atmosféře, vypadávající v podobě srážek (srážky nad oceány asi čtyřikrát větší než nad pevninou)
 
*srážky vypadlé na pevninu mohou
 
 
 
'''[http://www.vesmirweb.net/clanek.php?id=171 Koloběh vody]'''
 
 
Voda na zemském povrchu není stacionární, ale je v neustálém koloběhu (cirkulaci). Ročně se z oceánů vypaří cca 430 000 km<sup>3</sup> vody, z níž většina spadne opět ve formě srážek do oceánů. Dalších 70 000 km<sup>3</sup> se vypaří z pevnin. Ve formě srážek dopadne na pevninu ročně pouze cca 110 000 km<sup>3</sup> vody, z níž největší část se vypaří, část odteče řekami (40 000 km<sup>3</sup> - tzv. stabilní roční odtok) a část dosáhne moře jako podzemní voda. Převážné množství srážek spadne zpět do oceánu a jen asi 8,3% dopadne na pevninu. Ze zeměpisného hlediska rozlišujeme dva oběhy: Velký (výměna nastává mezi oceánem a pevninou) a Malý vodní oběh (výměna probíhá nad oceánem, či jenom nad pevninou).
 
  
 
== Témata ==
 
== Témata ==
Řádek 27: Řádek 19:
 
*[[Ochrana vod]]
 
*[[Ochrana vod]]
  
== Literatura a zdroje ==
+
== Příklady pro výuku ==
 
+
Čtení z časopisu Bedrník téma [http://www.czp.cuni.cz/enviwikidata/CENIA/Voda.pdf Voda]
Bedrník, číslo 2, ročník 3, 2005, téma [http://www.czp.cuni.cz/enviwikidata/CENIA/Voda.pdf Voda]
 
 
 
Časopis Životné prostredie (1996): [http://www.fns.uniba.sk/zp/casopisy/zp/1996/6/index.htm Voda v krajine]. 1996, číslo 6.
 
  
[http://www.cistavoda.szm.sk/ Čištění a filtrování vody]
+
== Zdroje ==
  
 
Herber V. ''GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU.'' MU Brno. Dostupné na URL (18.10.2006): http://www.herber.webz.cz/www_ocean/index.html.
 
Herber V. ''GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU.'' MU Brno. Dostupné na URL (18.10.2006): http://www.herber.webz.cz/www_ocean/index.html.
  
[http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrosféra Hydrosféra] z české Wikipedie, [podobně http://www.vesmirweb.net/clanek.php?id=171 HYDROSFÉRA] z VesmírWeb.Net
+
== Odkazy ==
 +
=== Externí odkazy ===
 +
[http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrosféra Hydrosféra] z české Wikipedie
  
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka (2002): [http://www.env.cz/www/zamest.nsf/0/ce0abdb07d492781c12565160027e570?OpenDocument Voda v České republice]  
+
[http://www.vesmirweb.net/clanek.php?id=171 Hydrosféra] z VesmírWeb.Net
  
[http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html Water Science home] Domovská stránka k oběhu vody.
+
[http://www.fns.uniba.sk/zp/casopisy/zp/1996/6/index.htm Voda v krajine] - 1996,Časopis Životné prostredie (1996): číslo 6.  
  
== Odkazy ==
+
[http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=295 Mezinárodně významné mokřady v ČR]
  
Mezinárodně významné mokřady v ČR http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=295
+
[http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPLVF3TWUPO Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva)]
  
Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva)http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPLVF3TWUPO
+
[http://www.cistavoda.szm.sk/ Čištění a filtrování vody]
  
''Připravila Hana Kolářová, Bedrník, číslo 2, ročník 3, 2005, téma voda''
+
[http://www.env.cz/www/zamest.nsf/0/ce0abdb07d492781c12565160027e570?OpenDocument Voda v České republice] - Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka (2002)

Verze z 2. 2. 2008, 13:35

Funkce a vlastnosti vody

Voda (H2O) je významná především s ohledem na vznik a vývoj života – je nutná pro existenci všech životních forem. Je součástí těl organizmů (obsahují 60-99 % vody). Další její funkce:

  • je důležitým faktorem z hlediska udržení a stability klimatu Má velkou tepelnou kapacitu, což jí umožňuje nakumulovat velké množství tepelné energie. To je v globálním měřítku nesmírně důležité. Oceán pracuje jako jakási obrovská akumulační nádrž, která podle potřeby topí či chladí.
  • působí i na samotný pevný povrch svými erozními vlivy. Rozrušuje horniny, vymývá chemické sloučeniny ve vodě rozpustné. Vodní toky odnášejí do moří nesmírné množství pevné složky půdy, úlomků hornin apod. Voda má velmi podstatný vliv na utváření povrchu naší planety.

Pojmy

Hydrosféra, neboli vodní obal naší planety, má svou strukturu - vodní plochy pokrývají asi 71 % rozlohy Země (pevnina tedy 29 %) a obsahuje přibližně 1.4 mld km3 vody.

Hydrologická bilance (HB) porovnává přírůstky a úbytky vody a změny vodních zásob povodí, území nebo vodního útvaru za daný časový interval. Jedná se tedy o charakterizaci prostorového a časového rozdělení vody v přírodním prostředí.

Globální vodní bilance popisuje toky vody mezi oceánem, atmosférou a pevninou.

Hydrologický cyklus] čili Koloběh vody - viz samostatné heslo Vodní koloběh

Témata

Příklady pro výuku

Čtení z časopisu Bedrník téma Voda

Zdroje

Herber V. GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU. MU Brno. Dostupné na URL (18.10.2006): http://www.herber.webz.cz/www_ocean/index.html.

Odkazy

Externí odkazy

Hydrosféra z české Wikipedie

Hydrosféra z VesmírWeb.Net

Voda v krajine - 1996,Časopis Životné prostredie (1996): číslo 6.

Mezinárodně významné mokřady v ČR

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva)

Čištění a filtrování vody

Voda v České republice - Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka (2002)