Uživatel:Jenikhollan/Hesla z HEN FSS MU

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V kursu Environmentální aspekty využívání energie (FSS, Masarykova univerzita) nabízeného v podzimních semestrech v lichých rocích (viz ev. jeho Učební materiály) ve školním roce 2017/2018 jsou již podruhé udělovány známky za editaci wikipedií (poprvé to bylo v běhu 2015/2016). Níže uvádím (a budu doplňovat) přehled vytvořených či značně vylepšených hesel.

Hesla je možno z české či slovenské wiki přebrat na enviwiki, pokud by omezení wikipedií bránila jejich užitečnému doplnění, jako to bylo u hesla Cyklonální příliv.

Hesla 2018[editovat | editovat zdroj]

Název hesla opřeno o překlad hesla Poznámky
Aarhuská úmluva
Eisberg stud. příspěvek byl jen základem hesla
Velkochov Intensive animal farming (užity zlomky)
Jevonsův paradox Jevons paradox (užity zlomky) hlavní zdroj Ač/Miléř/Rychnovský, Vybrané kapitoly z ekologie a environmentální vědy
Kryosféra Cryosphere - zdroj zásadního rozšíření hesla
Ledová kra Drift ice pro studentský, pouhý základ hesla
Nerůst článek zdvojnásoben, ale jen dle českých zdrojů; bylo by vhodné užít i světové
Okyselování oceánů článek rozšířen 5x, doporučené úpravy viz jeho Diskuse
Spoluspalování Cofiring je jen jeho základem
Transition town článek rozšířen 4x
Uhlíková stopa článek rozšířen 10x
Veganství článek rozšířen 5x
Vlivy globálního oteplování na lidi Effects of global warming on humans - kritický překlad více, vč. doporučení, viz Diskuse hesla
Evapotranspirace Evapotranspiration - přeložena jeho většina
Zero waste Zero waste - prebratá menšia časť niektoré (aj české a slovenské) referencie treba upraviť
Cyklonální příliv Storm surge - v rámci kursu přeložena jeho polovina Doplnil jsem terminologickým úvodem (surge znamená vzdutí) Je žádoucí doplnit příklady z Benátek, Petrohradu či 2018 z Bostonu. Původní studentská a má práce na wikipedii byla znehodnocena editací trvající na starém českém pojmenování jevu, nesprávném a matoucím, proto byl článek umístěn na akademickou encyklopedii, která umožňuje nejen pojmy zavádět, ale např. v textu odkazovat na cizojazyčné wikipedie, což je pro multilinguální akademiky někdy vhodné, leckdy velmi potřebné.

Hesla 2016[editovat | editovat zdroj]

Název hesla opřeno o překlad hesla Poznámky
Akce pro klima
ERoEI článek rozšířen na dvojnásobek
Keelingova křivka Keeling curve (užita asi polovina tehdejšího článku)
Klimatický systém
Ledová čepice Ice cap
Ledový příkrov Ice sheet
Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) významné doplnění hesla
Terestriální záření Studentka vytvořila většinu textu článku. Já jej o pětinu prodloužil a slíbil jeho doplnění, to ještě nenastalo...
Toky uhlíku Studentka vytvořila základ článku. Náměty, co dál viz Diskuse:Toky_uhlíku
Uhlíková daň Student heslo 4x rozšířil
Vzestup hladiny oceánů Sea level rise - užit zlomek tehdejšího hesla