Trofická struktura

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Definice: Organizace společenstva charakteristická tokem energie jeho různými trofickými úrovněmi.[1]

Trofická struktura popisuje způsob, jakým organismy spotřebovávají zdroje živin a ilustruje jí sítí pohybu energie uvnitř [ekosystému]. Druhové bohatství na Zemi dalo vzniknout mnoha způsobům získávání živin a energie z prostředí stejně jako potravních vztahů mezi organismy. Podle svých potravních návyků jsou organismy členěny do trofických stupňů - na sebe navazujících úrovní konzumentů, kteří se živí předchozími články potravního řetězce a sami slouží za potravu článkům následujícím. Z každé trofické úrovně odchází část biomasy do detritového potravního řetězce (odumřelá rostlinná [biomasa], zbytky kořisti, exkrementy) Každý typ ekosystému je protkán různorodými potravními řetězci (některé mají pouze 2 články, obvykle 4-5, někdy i 8 článků), které se navíc často vzájemně protkávají a vytvářejí tak komplexní potravní síť daného ekosystému. Je možné sledovat tok energie těmito řetězci a cykly živin.

Základní trofické stupně (úrovně) jsou tyto:

Model trofické struktury

Základním zjednodušeným modelem trofických stupňů (úrovní) je systém pastevní. Energie ze Slunce (s cca 01.1% účinností) je využita fotosyntetizujícími organismy, neboli [primárními producenty] a asimilována do jejich biomasy. Následně jsou zelené rostliny konzumovány býložravci - primárními konzumenty, kteří část získané energie (v řádu jednotek %) uloží do svých těl - [produkce sekundární]. Herbivorní živočichové se stávají kořistí masožravců (účinnost 10 - 20%).Degradaci odumřelé biomasy a dalších organických zbytků zajišťuje systém rozkladný, který vrací živiny zpět do prostředí a umožňuje proimárním producentům jejich opětovné využití. Tím se koloběh uzavírá. Pochopitelně

  • Primární producent (organismy autotrofní – tzn. schopné fotosyntézy, zelené rostliny)
  • Primární konzument (organismy heterotrofní herbivorní - býložravci)
  • Sekundární konzument (organismy heterotrofní karnivorní - masožravci)

Potravní (trofická) pyramida[2] Image004.jpg
Přibližně 10% obsahu energie je předáno do další trofické úrovně, což limituje počet trofických stupňů, resp. článků v potravním řetězci. Poměr produkce biomasy v následující trofické úrovni k biomase předchozí trofické úrovně se nazývá produkční účinnost. Roste od autotrofů (uloží do svých těl 0,1% přijaté sluneční energie) přes herbivory (několik málo % energie obsažené v potravě) až po karnivory (10 – 20% účinnost)[3]
Témata

Zdroje

  1. Begon, M., Harper, J.L., Townsend, C.R.:"EKOLOGIE:jedinci, populace, společenstva", Univerzita Palackého v Olomouci, 1997
  2. http://apendix.bf.jcu.cz/Dolezal/vyuka/ekologie/ekologie.htm
  3. www2.zf.jcu.cz/public/projects/agro/studijni-materialy/Sylabus_EKOL_2/EkologieII_3.doc

Odkazy

Externí odkazy

http://apendix.bf.jcu.cz/Dolezal/vyuka/ekologie/ekologie.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Trophic_level
http://www.palaeos.org/Trophic_structure
http://www.deer.rr.ualberta.ca/library/guild/trophic_structure.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Lindeman

Literatura

Begon, M., Harper, J.L., Townsend, C.R.:"EKOLOGIE:jedinci, populace, společenstva", Univerzita Palackého v Olomouci, 1997