Toxiny sinic: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 3: Řádek 3:
  
 
== Toxiny produkované sinicemi ==
 
== Toxiny produkované sinicemi ==
 +
 +
=== Mikrocystin ===
 +
Byly izolovány ze zástupců rodů planktonních, bentických i půdních sinic rodů ''Anabaena'', Microcystis, Oscillatoria (Planktothrix), Nostoc, Anabaenopsis, Hapalosiphon,'' aj. Jedná se o cyklické heptapeptidy. Je známo přes 60 strukturních variant s molekulovou hmotností 909 - 1115. Ačkoli mnoho cyanobakterií produkuje souběžně několik mikrocystinů, v určitém kmenu obvykle dominují jen jedna nebo dvě strukturní varianty.
 +
=== Nodularin ===
 +
 +
=== Anatoxin ===
 +
 +
=== Saxitoxin ===
 +
 +
=== Cylindrospermopsin ===
 +
 +
=== Aplysiatoxin ===
 +
 +
=== Lyngbyatoxin ===
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
 
  '''Vlastní text stránky'''
 
  '''Vlastní text stránky'''

Verze z 6. 6. 2009, 16:00

Úvod

Toxiny produkované sinicemi

Mikrocystin

Byly izolovány ze zástupců rodů planktonních, bentických i půdních sinic rodů Anabaena, Microcystis, Oscillatoria (Planktothrix), Nostoc, Anabaenopsis, Hapalosiphon, aj. Jedná se o cyklické heptapeptidy. Je známo přes 60 strukturních variant s molekulovou hmotností 909 - 1115. Ačkoli mnoho cyanobakterií produkuje souběžně několik mikrocystinů, v určitém kmenu obvykle dominují jen jedna nebo dvě strukturní varianty.

Nodularin

Anatoxin

Saxitoxin

Cylindrospermopsin

Aplysiatoxin

Lyngbyatoxin

Vlastní text stránky
Má být dělený do odstavců; lze využít nadpisů různých úrovní
Do textu musí být vloženy odkazy na citovanou literaturu a zdroje.

A po vlastním textu stránky mohou být uvedeny následující informace (pokud následují, tak v tomto pořadí a na této úrovni nadpisu)

Témata

Zde by měly být odkazy na další stránky v Enviwiki, které jsou "nedílnou" součástí hlavního tématu.
Vyjímečně mohou odkazovat na externí stránky (lépe uvádět v odkazech)
Vytvořte seznam témat pomocí hvězdiček

Zdroje

Zde jsou uvedeny zdroje, využité k tvorbě této stránky/hesla.
Tvorba seznamu použité literatury a dalších zdrojů je významnou součástí práce s textem.
Musí být ve správném formátu - využijte nápovědy pro správné citování.

Odkazy

Měly by být stručně anotované. Tuto část dělíme na následující podskupiny:

Související stránky

Zde uvádíme stránky Enviwiki, které se stránkou volně souvisejí (jsou důležité pro pochopení širších souvislostí).
Tvorba vnitřních Wiki odkazů viz Nápověda.

Externí odkazy

Důležité externí on-line zdroje, které se stránkou volně souvisejí.
Citujte správně: bibliografické záznamy elektronických dokumentů.

Literatura

Důležité off-line (tištěné) zdroje, které by měly sloužit k podrobnému studiu tématu.
Citujte správně: bibliografické záznamy tradičních dokumentů nebo použijte citačních šablon