Světová podnikatelská rada pro trvale udržitelný rozvoj

Z Enviwiki
Verze z 21. 7. 2016, 07:43, kterou vytvořil Eduard (diskuse | příspěvky) (kateg Udržitelné podnikání)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (anglicky: The World Business Council for Sustainable Development - WBCSD) je jednou z hlavních mezinárodních organizací, která sdružuje významné aktéry z řad různých odvětví podnikání a socioekonomické sféry. Snaží o jejich spolupráci a nalezení řešení a podnikání kroků, které povedou k aplikaci principů udržitelného rozvoje do společnosti - a to jak v rovině ekonomické, tak sociální i environmentální. Sídlí ve Švýcarsku (Ženevě) ale působí, prostřednictvím desítek poboček, v mnoha zemích po celém světě a v dnešní době je v ní zapojeno již přes dvě stě firem.

Rada byla založena v roce 1995 spojením Rady podnikatelů pro udržitelný rozvoj (The Business Council for Sustainable Development) a Světovou průmyslovou radou pro životní prostředí (The World Industry Council for the Environment).[1] První kroky, které vedly ke jejímu založení je možno vystopovat již na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji.[2] Rada se zabývá všemi aspekty globálního podnikání. Členem se může stát pouze organizace pozvaná Radou. Ta zve především: ,,významné podnikatelské organizace, které se zaváží k udržitelnému rozvoji a podpoře ekologické efektivnosti, k rozvoji inovací a sociální odpovědnosti podniků  – CSR."

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj

Česká pobočka vznikla v roce 2012 jako 64. v pořadí. Dohoda o jejím založení byla slavnostně podepsána v rámci Dne úspěšných manažerů a firem slavnostně dne 26. 4. 2012 v prezidentském salonku paláce Žofín. Čeští podnikatelé se tímto přihlásili k zásadám mezinárodního byznysu ohledně ekonomické, sociální a environmentální udržitelnosti a širší společenské zodpovědnosti vedené mottem: “Mysli globálně-jednej lokálně”.[3][4] Mezi představitele české Rady patří Ing. Pavel Kafka, dr.h.c., Ing. Peter J. Kalaš, Ing. Jan Žůrek a Ing. Ivo Gajdoš. Členy Rady jsou také významné společnosti a organizace, např. SIKA CZ, a.s., Glopolis, Pražská teplárenská, Alpiq, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Adler, Enanse, Linde Gas, Spolana Neratovice a řada dalších.[5]

Česká pobočka spolupracuje s množstvím národních i mezinárodních institucí a firem. Participuje na formulování diskurzu udržitelnosti v České republice, prostřednictvím podpory řady projektů.[1][6] Zapojila se do projektu WBSCD (a platformy pro jednání) Akce2020, který stanovuje agendu obchodní činnosti v udržitelnosti do roku 2020 a dále.[7] V uplynulých letech zpracovala dokument Vize 2050 České republiky z perspektivy CBCSD, kterou předala 2. 6. 2015 premiéru České republiky Mgr. Bohuslavu Sobotkovi[8] jako příspěvek českého podnikatelského prostředí k udržitelnému rozvoji České republiky. Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj je součástí Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Odkazy

Reference

  1. http://www.wbcsd.org/about/organization.aspx
  2. http://www.enviweb.cz/eslovnik/181
  3. http://www.cbcsd.cz/o-nas/zalozeni-organizace-mise-cile/
  4. http://www.enanse.co.uk/clanky/ceska-podnikatelska-rada-pro-udrzitelny-rozvoj-cbcsd.html
  5. http://www.cma.cz/valna-hromada-ceske-podnikatelske-rady-schvalila-nove-cleny/
  6. http://www.cbcsd.cz/forum-pro-udrzitelny-rozvoj-je-opet-na-scene/
  7. http://www.cbcsd.cz/action-2020/
  8. http://www.cbcsd.cz/action-2020/