Studenti:Studenti/Studenti FTVS/Struktura hesla pro kurz FTVS: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
Řádek 4: Řádek 4:
 
Stránky v Enviwiki by měly mít jednotnou strukturu a uvádět '''následující informace (v tomto pořadí a na této úrovni nadpisu)''':
 
Stránky v Enviwiki by měly mít jednotnou strukturu a uvádět '''následující informace (v tomto pořadí a na této úrovni nadpisu)''':
  
*Na začátku článku ještě před jakýmkoli textem může být případně vložen obrázek (samozřejmě pokud k danému článku vhodný obrázek existuje) - zmenšený a zarovnaný vpravo.
+
*Na začátku článku by měl být krátký [[#Úvod|úvod]] (bez nadpisu), v němž je tučně zvýrazněn název článku.
*Následuje krátký [[#Úvod|úvod]] (bez nadpisu), v němž je tučně zvýrazněn název článku.
 
 
*Dále by měl být uveden vlastní text článku rozčleněný do sekcí a podsekcí.
 
*Dále by měl být uveden vlastní text článku rozčleněný do sekcí a podsekcí.
 
*Za textem by se měly nacházet sekce v následujícím pořadí
 
*Za textem by se měly nacházet sekce v následujícím pořadí
Řádek 14: Řádek 13:
  
 
===Úvod===
 
===Úvod===
Konkrétní heslo, kterému je článek věnován, by se mělo objevit '''tučně napsané''' na vhodném místě na začátku textu. Ideální je do úvodu zařadit pár vět nebo alespoň jeden odstavec. Ideální zvláště u podrobnějších článků jsou dva až tři odstavce pojaté jako krátké (cca do 700 znaků) shrnutí celého článku.
+
Konkrétní heslo, kterému je článek věnován, by se mělo objevit '''tučně napsané''' na vhodném místě na začátku textu. Ideální je do úvodu zařadit pár vět nebo alespoň jeden odstavec; zvláště u podrobnějších článků jsou vhodné dva až tři odstavce pojaté jako krátké (cca do 700 znaků), v nichž je shrnutí celého článku.
 
 
Je dobré, když je heslo uvedeno ve stejném tvaru jako název stránky (např. '''Vzhled a styl''' je…), ale v případě nutnosti se může i trochu lišit (např. Ve '''vzhledu a stylu''' se…). Dejte pozor, ať nezmatete čtenáře.
 
  
 
Jestliže je popis hesla delší a je rozdělen do několika odstavců, první odstavec by měl být vždy stručný a měl by obsahovat výstižný a krátký popis hesla. Podrobnosti můžete vložit do dalších odstavců.
 
Jestliže je popis hesla delší a je rozdělen do několika odstavců, první odstavec by měl být vždy stručný a měl by obsahovat výstižný a krátký popis hesla. Podrobnosti můžete vložit do dalších odstavců.
Řádek 25: Řádek 22:
 
===Sekce a podsekce===
 
===Sekce a podsekce===
  
Článek má být logicky rozdělen do kratších sekcí („kapitol“) a případně dále hierarchicky do podsekcí. Sekce lze editovat samostatně, z jejich nadpisů se automaticky generuje obsah článku (zobrazovaný před první sekcí s nadpisem, pokud si nevynutíte jeho umístění jinde) a lze odkazovat a skákat přímo na jejich začátky, ať z obsahu nebo z jiných článků. Jednotlivé sekce by neměly být příliš dlouhé (cca do délky necelé obrazovky); pokud je nějaká sekce příliš dlouhá nebo sestává ze dvou logicky nesouvisejících částí, měla by se rozdělit. Na druhou stranu je zbytečné a rušivé mechanicky dělit souvislý text do sekcí o jediném odstavci nebo dokonce větě.
+
Nadpisy článek logicky rozdělují do kratších sekcí („kapitol“) a případně dále hierarchicky do podsekcí. Sekce lze editovat samostatně, z jejich nadpisů se automaticky generuje obsah článku (zobrazovaný před první sekcí s nadpisem, pokud si nevynutíte jeho umístění jinde) a lze odkazovat a skákat přímo na jejich začátky, ať z obsahu nebo z jiných článků. Jednotlivé sekce by neměly být příliš dlouhé (cca do délky necelé obrazovky); pokud je nějaká sekce příliš dlouhá nebo sestává ze dvou logicky nesouvisejících částí, měla by se rozdělit. Na druhou stranu je zbytečné a rušivé mechanicky dělit souvislý text do sekcí o jediném odstavci nebo dokonce větě.
  
 
Vlastní text se dělí do odstavců. Nový odstavec vytvoříte vynecháním jednoho řádku. Odstavce by se neměly skládat z jediné věty nebo řádku, neboť to narušuje plynulost čtení; na druhou stranu číst příliš dlouhé odstavce je nepohodlné. Řiďte se logickými, věcnými souvislostmi výkladu.
 
Vlastní text se dělí do odstavců. Nový odstavec vytvoříte vynecháním jednoho řádku. Odstavce by se neměly skládat z jediné věty nebo řádku, neboť to narušuje plynulost čtení; na druhou stranu číst příliš dlouhé odstavce je nepohodlné. Řiďte se logickými, věcnými souvislostmi výkladu.
Řádek 31: Řádek 28:
 
====Reference====
 
====Reference====
 
Sekce by měla obsahovat přesné odkazy na [[WP:věrohodné zdroje|věrohodné zdroje]] potvrzující skutečnosti uváděné v článku.
 
Sekce by měla obsahovat přesné odkazy na [[WP:věrohodné zdroje|věrohodné zdroje]] potvrzující skutečnosti uváděné v článku.
 +
 +
== Další návody pro psaní ==
 +
Viz [[Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru/Výuka psaní/Návody na psaní|Návody na psaní]] z certifikované  [[Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru|Metodiky tvorby textů ...]] Zde naleznete obsáhlý popis postupu, jak psát odborný text.

Aktuální verze z 4. 3. 2019, 09:12

Podoba stránek v Enviwiki víceméně kopíruje podobu stránek z Wikipedie.

Stránky v Enviwiki by měly mít jednotnou strukturu a uvádět následující informace (v tomto pořadí a na této úrovni nadpisu):

 • Na začátku článku by měl být krátký úvod (bez nadpisu), v němž je tučně zvýrazněn název článku.
 • Dále by měl být uveden vlastní text článku rozčleněný do sekcí a podsekcí.
 • Za textem by se měly nacházet sekce v následujícím pořadí
  • Témata
  • Literatura
  • Reference
  • Externí odkazy

Úvod[editovat | editovat zdroj]

Konkrétní heslo, kterému je článek věnován, by se mělo objevit tučně napsané na vhodném místě na začátku textu. Ideální je do úvodu zařadit pár vět nebo alespoň jeden odstavec; zvláště u podrobnějších článků jsou vhodné dva až tři odstavce pojaté jako krátké (cca do 700 znaků), v nichž je shrnutí celého článku.

Jestliže je popis hesla delší a je rozdělen do několika odstavců, první odstavec by měl být vždy stručný a měl by obsahovat výstižný a krátký popis hesla. Podrobnosti můžete vložit do dalších odstavců.

Neváhejte v prvních odstavcích (i jinde) vložit hypertextové odkazy na další související články. Nebojte se „červených odkazů“, tedy takových, které vedou na neexistující články – na tom není nic špatného a třeba právě díky tomu vašemu se někdo článek rozhodne založit. Je však u těchto odkazů dobré ověřit, zda již daný pojem ve není popsán ve článku s mírně odlišným názvem nebo v rámci jiného článku (nezapomeňte, že se můžete odkazovat i na podkapitoly článku).

Nezapomínejte však, že Enviwiki není výkladový slovník, takže nemá smysl odkazovat na běžná slova použitá v jejich normálním významu.

Sekce a podsekce[editovat | editovat zdroj]

Nadpisy článek logicky rozdělují do kratších sekcí („kapitol“) a případně dále hierarchicky do podsekcí. Sekce lze editovat samostatně, z jejich nadpisů se automaticky generuje obsah článku (zobrazovaný před první sekcí s nadpisem, pokud si nevynutíte jeho umístění jinde) a lze odkazovat a skákat přímo na jejich začátky, ať z obsahu nebo z jiných článků. Jednotlivé sekce by neměly být příliš dlouhé (cca do délky necelé obrazovky); pokud je nějaká sekce příliš dlouhá nebo sestává ze dvou logicky nesouvisejících částí, měla by se rozdělit. Na druhou stranu je zbytečné a rušivé mechanicky dělit souvislý text do sekcí o jediném odstavci nebo dokonce větě.

Vlastní text se dělí do odstavců. Nový odstavec vytvoříte vynecháním jednoho řádku. Odstavce by se neměly skládat z jediné věty nebo řádku, neboť to narušuje plynulost čtení; na druhou stranu číst příliš dlouhé odstavce je nepohodlné. Řiďte se logickými, věcnými souvislostmi výkladu.

Reference[editovat | editovat zdroj]

Sekce by měla obsahovat přesné odkazy na věrohodné zdroje potvrzující skutečnosti uváděné v článku.

Další návody pro psaní[editovat | editovat zdroj]

Viz Návody na psaní z certifikované Metodiky tvorby textů ... Zde naleznete obsáhlý popis postupu, jak psát odborný text.