Soukromé pískoviště uživatele Eduard sloužící pro tvorbu článků

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Environmentální historie (anglicky: environmental history) je vědní disciplína studující vztah a vzájemné interakce mezi obyvateli a prostředím v minulosti (vztahem mezi kulturami a životním prostředím v současnosti se zabývá ekologická antropologie). Výsledky bádání environmentálních historiků nacházejí široké uplatnění ve vědách o přírodě a společnosti, jsou základem pro pochopení environmentálních dějin.[1] Jedná se o transdisciplinární obor, jenž integruje celou řadu poznatků a postupů z mnoha dalších vědních oborů (historie, ekologie, antropologie). Environmentální historie se zabývá především zkoumáním historických pramenů a orální historií, destruktivní a nedestruktivní výzkumy a hledání artefaktů jsou pak doménou environmentální archeologie.

Zájem archeologie o životní prostředí je patrný již od poloviny 18. století. Vědomí toho, jak je důležité zahrnout studium přírodního elementu do studia dávných kultur a společností, začalo znatelně narůstat v druhé polovině dvacátého století, společně s tím, jak se etablovalo a rozvíjelo environmentálního hnutí.


Bylo to důsledkem společenského klimatu, které reflektovalo environmentální hrozby způsobené změnou klimatu a další činností člověka; důležitý byl i technický pokrok, jenž otevřel environmentální archeologii další možnosti bádání (např. vynález radiokarbonové datovací metody). Slovní spojení Environmentální archeologie (akcentující důraz kladený na zkoumání přírodní složek a jejich interakci s lidskou činností) se pak stále častěji objevuje od poloviny devadesátých let, kdy také vznikl časopis Environmental archaeology[2]. V českém prostředí jsou patrné snahy o prohloubení spolupráce mezi přírodovědci a archeology od počátku devadesátých let.[3]

Odkazy

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Environmental history na anglické Wikipedii.

Reference

Literatura

  • EVANS, J. (2003). Environmental archaeology and the social order. London and New York: Routledge

Další zdroje