Soukromé pískoviště uživatele Eduard sloužící pro tvorbu článků: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Stránka vyprázdněna)
Řádek 1: Řádek 1:
'''Environmentální historie''' (''anglicky: environmental history'') je vědní disciplína studující vztah a vzájemné interakce mezi obyvateli a prostředím v minulosti (vztahem mezi kulturami a životním prostředím v současnosti se zabývá [[ekologická antropologie]]).
 
  
Výsledky bádání environmentálních historiků nacházejí široké uplatnění ve vědách o přírodě a společnosti, jsou základem pro pochopení environmentálních dějin.<ref>http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps09/antropol/web/slovnik.html heslo: dějiny, environmentální</ref> Jedná se o transdisciplinární obor, jenž integruje celou řadu poznatků a postupů z mnoha dalších vědních oborů (historie, ekologie, antropologie). Environmentální historie se zabývá především zkoumáním historických pramenů a orální historií, destruktivní a nedestruktivní výzkumy a hledání artefaktů jsou pak doménou [[environmentální archeologie]].
 
 
Zájem archeologie o životní prostředí je patrný již od poloviny 18. století. Vědomí toho, jak je důležité zahrnout studium přírodního elementu do studia dávných kultur a společností, začalo znatelně narůstat v druhé polovině dvacátého století, společně s tím, jak se etablovalo a rozvíjelo [[w:cz: environmentální hnutí|environmentálního hnutí]].
 
Pro etablování environmentální historie jako vědy byl jedním z klíčových momentů rok 1929, kdy skupina francouzských historiků založila časopis ''Annales'', který prezentoval paradigmatický obrat v myšlení o člověku a přírodě a přispěl k prvním environmentálně historicky zaměřeným výzkumům. Dalším důležitým mezníkem bylo založení Americké společnosti pro environmentální historii (''ASEH - The American Society for Environmental History''), která se stalo institucionální základnou pro další rozvoj oboru.<ref>http://en.wikipedia.org/wiki/American_Society_for_Environmental_History</ref> V Evropě pak další snahy o podporu disciplíny se pak reflektuje v založení Evropské společnosti pro Environmentální historii (European Society for Environmental History) (1999).
 
 
Zájem o environmentální historii je přímo úměrný důrazu, který klade společnost na problémy dnů dnešních či budoucích, zkoumání interakcí člověka s jeho životním prostředím poskytuje cenné informace o praktickém dopadu lidské činnosti na přírodu, její akci a reakci (např. lokalizace dřívějších toků řek, jejich změn a následných povodní). Můžeme tak říci, že i environmentální ''historia est magistra vitae''.
 
 
V České republice jsou environmentální dějiny náplní kurzů oborů zabývající se interakcí člověka a přírody (např. [[Katedra sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy|Katedra sociální a kulturní ekologie UK]]) na Univezitě Palackého vznikl samostatný kurz ,,Environmentální historie<ref>http://esf.historie.upol.cz/Mgr_studium/Interdisciplinarita/kurz_hcr-001V_Environmentalni_historie.php</ref>
 
 
== Odkazy ==
 
{{wikipedia en|Environmental history}}
 
=== Reference ===
 
<references />
 
 
=== Literatura ===
 
 
* DANIEL, Jan a kol. Environmentální historie České republiky = Environmental history of the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 198 s. ISBN 978-80-210-6663-2.
 
* NOVÁČEK, Pavel. Od Noemovy archy k Titaniku a zase zpátky. 1. vyd. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2013. 177 s. ISBN 978-80-87604-42-7.
 
* MERCHANT, Carolyn. Reinventing Eden: the fate of nature in western culture. 2nd ed. New York: Routledge, ©2013. xx, 283 s. ISBN 978-0-415-64425-9.
 
* THOMMEN, Lukas. An environmental history of ancient Greece and Rome. Rev. English ed. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. xi, 186 s. ISBN 978-1-107-00216-6.
 
* MATOUŠEK, Václav. Čechy krásné, Čechy mé: proměny krajiny Čech v době industriální. 1. vyd. Praha: Krigl, ©2010. 381 s. ISBN 978-80-86912-36-3.
 
 
=== Externí odkazy ===
 
*[http://www.eh-resources.org/links/journals.html Přehled zahraničních periodik zaměřených na environmentální historii]
 
*[http://aseh.net/publications/journal Americká společnost pro environmentální historii (''ASEH - The American Society for Environmental History'')]
 
 
{{licence cc|Eduard Petiška, Jr}}
 

Verze z 17. 8. 2014, 13:03