Open Educational Resources: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(+úvodní text, současné dělení, historie, přínost OER, reference)
Řádek 1: Řádek 1:
==Zdroje==
+
Open Educational Resources (OER) jsou organizacemi Commonwealth of Learning (COL, mezivládní organizace Commonwealth of Nations specificky zaměřená na „otevřené a distanční vzdělávání“) a [[Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu|UNESCO]]  definovány jako „jakékoli vzdělávací materiály, které jsou volně dostupné ke vzdělávacím účelům bez nutnosti placení licenčních poplatků“ <ref name="Butcher">Butcher, N. (2011) A Basic Guide to Open Educational Resources (OER),  Asha Kanwar (editor, Commonwealth of Learning) and Stamenka Uvalić-Trumbić (editor, UNESCO), ISBN 978-1-894975-41-4</ref> Může se tedy jednat o materiály kurzů, učebnice, videa, miltimediální aplikace, podcasty a jakýkoli další materiál určený pro využití ve vzdělávání.
  
=== Open Educational Resources ===
+
==Současné dělení==
* '''ODEPO''' - databáze OER projektů a organizací na Creative Commons - http://wiki.creativecommons.org/ODEPO
+
V současné době Commonwealth of Learning a UNESCO rozlišují šest základních typů OER <ref name="Butcher"></ref>:
* '''LORO''' - Languages Open Resources Online - http://loro.open.ac.uk
 
* '''Drawtivity''' - nástroj na kreslení - http://www.drawtivity.org - nezdá se zatím příliš rozvinuté
 
* '''CC Learn''' - http://learn.creativecommons.org/
 
* '''Centre for Open and Sustainable Learning''' - http://cosl.usu.edu/
 
* '''Connexions''' - http://www.cnx.org/
 
* '''Curriki''' - http://www.curriki.org/
 
* '''Learning Activity Management System (LAMS)'''- http://www.lamsinternational.com/
 
* '''OER Commons''' - http://www.oercommons.org/
 
* '''Free High School Science Texts''' - http://www.fhsst.org/
 
* '''Open Courseware Consortium''' - http://www.ocwconsortium.org/
 
* '''WikiEducator''' - http://www.wikieducator.org/
 
* '''OPAL''' - Open Educational Quality Initiative - http://www.oer-quality.org/
 
* ''' WikiWijs''' - (pouze v holandštině) - http://www.ocwbackpack.com/ - vládní iniciativa NL vlády, pro všechny učitele od ZŠ po VŠ
 
  
==== Univerzity ====
+
*'''''Open Courseware (OCW) OER repozitáře''''', které se zaměřují na globální rozvoj a sdílení volně dostupných, samostatných, online kurzů a vzdělávacích materiálů, jako je například konsorcium OpenCourseWare Consortium (www.ocwconsortium.org)
* '''MIT Open Courseware''' - http://ocw.mit.edu/
 
* '''OpenSpires''' - University of Oxford - http://openspires.oucs.ox.ac.uk/
 
* '''OCW Backpack''' - ?Kaplan University - ??? - http://www.ocwbackpack.com/
 
* '''Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health''' - mj. i materiály týkající se problematiky životního prostředí a zdraví - http://ocw.jhsph.edu/
 
  
 +
*'''Univerzitní OCW iniciativy'''''Kurzíva'', nejlépe známými jsou již zmíněná iniciativa Massachusetts Institute of Technology (www.ocw.mit.edu) a OpenLearn (www.openlearn.open.ac.uk)
  
=== Výzkum a analýzy ===
+
*'''''Oborově specifické OCW OER''''', jako je například digitální knihovna Health Education Assets Library (www.healcentral.org), která poskytuje volně dostupné digitální výukové materiály
*'''Open Sourcing Education: learning and wisdom from iSummit 2007''' - http://icommons.org/resources/open-sourcing-education-learning-and-wisdom-from-isummit-2007
 
*'''Hewlett's Review of the Open Educational Resources (OER) Movement''' - http://www.oerderves.org/?p=23
 
*'''OECD's Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational Resources''' - http://www.oecd.org/dataoecd/35/7/38654317.pdf
 
*'''OLCOS Roadmap 2012''' - http://www.olcos.org/english/roadmap/download/
 
  
 +
*'''''Iniciativy pro tvorbu obsahu (Content Creation)''''' zaměřující se na tvorbu výukových materiálů, které mohou být dále využity k přípravě kurzů nebo stimulovat diskuzi a sdílet zkušenosti ohledně využívání OER, příkladem je Connexions (www.cnx.org) na Rice university, který zahrnuje více než 16 000 vzdělávacích objektů vhodných k dalšímu využití pro studijní moduly či celé kurzy
  
=== Deklarace a prohlášení ===
+
*'''''Iniciativy otevřené školní výuky (Open Schooling)''''', které vznikly jako odpověď na nedostatek kvalifikovaných učitelů a škol v rozvojových zemích, jako je indický National Institute of Open Schooling (www.nios.ac.in)
*'''The Cape Town Open Education Declaration''' - http://www.capetowndeclaration.org
 
*'''Budapest Open Access Initiative''' - http://www.soros.org/openaccess/index.shtml
 
*'''Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities''' - http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html
 
*'''Bethesda Statement on Open Access Publishing''' - http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
 
*'''Salvador Declaration: Commitment to Equity''' - http://www.icml9.org/channel.php?lang=en&channel=91&content=438
 
*'''UNESCO Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries''' - http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=9110&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
 
  
=== Software ===
+
*'''''OCW OER vyhledávací platformy''''' pro vyhledávání relevantních OER pro vyšší vzdělávání, jako například Commonwealth of Learning (www.col.org/OER) a Folksemantic (www.folksemantic.com)
*'''Enterprise rhaptos''' - http://www.enterpriserhaptos.org - software na ukládání a management OER - Free and Open Source Sw
 
* '''Compendium''' - http://compendium.open.ac.uk/ - concept mapping woftware tool
 
  
 +
==Historie==
 +
V roce 2002 ohlásila prestižní americká univerzita Massachusetts Institute of Technology (MIT) své revoluční rozhodnutí poskytnout volný internetový přístup k téměř všem svým kurzům. Tato do té doby nebývalá iniciativa zahájila nový globální trend ve vzdělávání a vzniku prvních OER. Rostoucí zájem institucí o tento koncept vedl UNESCO v roce 2002 k uspořádání prvního celosvětového fóra na téma Open Educational Resources, kde byl termín OER také oficiálně přijat.
 +
 +
Celosvětový zájem o OER se v posledních letech velmi rychle zvyšuje. Svědčí o tom množství publikací, které v posledních letech vydala Commonwealth of Learning (COL) ve spolupráci s UNESCO. Jedná se především o publikace:
 +
*A Basic Guide to Open Educational Resources (OER)<ref name="Butcher"></ref>
 +
*Guidelines for Open Educational Resources (OER) in Higher Education <ref>Commonwealth of Learning (2011) Guidelines for Open Educational Resources (OER) in Higher Education, Commonwealth of Learning and UNESCO, ISBN 978-1-894975-42-1</ref>
 +
*Open Educational Resources and Change in Higher Education: Reflections from Practice Commonwealth of Learning (2011) <ref>Glennie, J., Harley, K., Butcher N., and van Wyk, T. (editors) (2012) Open Educational Resources and Change in Higher Education: Reflections from Practice, Commonwealth of Learning and UNESCO, ISBN 978-1-894975-53-7.</ref>
 +
 +
==Přínos Open Educational Resources==
 +
Přínosy OER moho být následující (Dle COL a UNESCO - Guidelines for Open Educational Resources (OER) in Higher Education, Commowealth of Learning, 2011):
 +
 +
*'''''Lepší finanční efektivita a příprava studentů do budoucna''''': V  současné podobě globální ekonomiky, hrají vysokoškolské vzdělávací systémy zásadní roli v rozvoji společnosti a národní ekonomické konkurenceschopnosti. V reakci na sílící poptávku po vysokoškolském studiu, proto přijímá mnoho vzdělávacích institucí informační a komunikační technologie (ICT) v managementu, administrativě a také ve vzdělávacích programech z toho důvodu, aby studentům nabídly kvalitnější servis s lepší finanční efektivitou a připravily je pro budoucí podobu světa.
 +
 +
*'''''Zlepšení reputace a přilákání nových studentů''''': Ukazuje se, že veřejné zpřístupnění kvalitních vzdělávacích kurzů a materiálů může vzdělávací instituci přilákat nové studenty, zlepšit reputaci a také jejich službu veřejnosti. Takovéto instituce mohou také získat lepší pozici pro šíření výsledků svého výzkumu a dosáhnout tak na další finanční zdroje.
 +
 +
*'''''Snadné sdílení materiálů a obohacení kurikula''''': Nikoho dnes již jistě nepřekvapí, že nové ICT technologie ve vzdělávání umožňují studentům snadější sdílení materiálů a celkové obohacení kurikula.
 +
 +
*'''''Rozvoj individuálního vzdělávání a inovace v pedagogice''''': Online přístup k OER umožnil další rozvoj individuálního vzdělávání. Spolu s přístupem na sociální sítě a ke kolaborativnímu vzdělávání vznikly z toho vyplývající příležitosti k inovacím v pedagogice.
 +
 +
*'''''Profesní rozvoj vyučujících''''': Vzdělávací instituce by měly podporovat vyučující k vytvoření a užívání kvalitních a efektivních výukových materiálů, tedy například tvorbě nových OER, ale také využití i již existujících OER. Tento proces je součástí profesního rozvoje vyučujících.
 +
 +
*'''''Nový model duševního vlastnictví:''''' Digitalizace informací, kombinovaná s jejich rostoucí diseminací, začíná představovat zásadní problém ve vztahu k současným modelům duševního vlastnictví, jako jsou copyright práva a byznys modely publikací.
 +
 +
==Reference==
 +
<references/>
 +
 +
==Další zdroje==
 +
 +
===Open Educational Resources===
 +
* ODEPO - databáze OER projektů a organizací na Creative Commons - http://wiki.creativecommons.org/ODEPO
 +
* LORO - Languages Open Resources Online - http://loro.open.ac.uk
 +
* Drawtivity - nástroj na kreslení - http://www.drawtivity.org - nezdá se zatím příliš rozvinuté
 +
* CC Learn - http://learn.creativecommons.org/
 +
* Centre for Open and Sustainable Learning - http://cosl.usu.edu/
 +
* Connexions - http://www.cnx.org/
 +
* Curriki - http://www.curriki.org/
 +
* Learning Activity Management System (LAMS)- http://www.lamsinternational.com/
 +
* OER Commons - http://www.oercommons.org/
 +
* Free High School Science Texts - http://www.fhsst.org/
 +
* Open Courseware Consortium - http://www.ocwconsortium.org/
 +
* WikiEducator - http://www.wikieducator.org/
 +
* OPAL - Open Educational Quality Initiative - http://www.oer-quality.org/
 +
* WikiWijs - (pouze v holandštině) - http://www.ocwbackpack.com/ - vládní iniciativa NL vlády, pro všechny učitele od ZŠ po VŠ
 +
 +
====Univerzity====
 +
* MIT Open Courseware - http://ocw.mit.edu/
 +
* OpenSpires - University of Oxford - http://openspires.oucs.ox.ac.uk/
 +
* OCW Backpack - ?Kaplan University - ??? - http://www.ocwbackpack.com/
 +
* Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health - mj. i materiály týkající se problematiky životního prostředí a zdraví - http://ocw.jhsph.edu/
 +
 +
 +
===Výzkum a analýzy===
 +
*Open Sourcing Education: learning and wisdom from iSummit 2007 - http://icommons.org/resources/open-sourcing-education-learning-and-wisdom-from-isummit-2007
 +
*Hewlett's Review of the Open Educational Resources (OER) Movement - http://www.oerderves.org/?p=23
 +
*OECD's Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational Resources - http://www.oecd.org/dataoecd/35/7/38654317.pdf
 +
*OLCOS Roadmap 2012 - http://www.olcos.org/english/roadmap/download/
 +
 +
 +
===Deklarace a prohlášení===
 +
*The Cape Town Open Education Declaration - http://www.capetowndeclaration.org
 +
*Budapest Open Access Initiative - http://www.soros.org/openaccess/index.shtml
 +
*Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities - http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html
 +
*Bethesda Statement on Open Access Publishing - http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
 +
*Salvador Declaration: Commitment to Equity - http://www.icml9.org/channel.php?lang=en&channel=91&content=438
 +
*UNESCO Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries - http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=9110&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
 +
 +
===Software===
 +
*Enterprise rhaptos - http://www.enterpriserhaptos.org - software na ukládání a management OER - Free and Open Source Sw
 +
* Compendium - http://compendium.open.ac.uk/ - concept mapping woftware tool
  
  
 
*[http://openeducationnews.org/2009/07/15/obamas-50-million-for-oer-american-graduation-initiative Obama dá peníze na OER]
 
*[http://openeducationnews.org/2009/07/15/obamas-50-million-for-oer-american-graduation-initiative Obama dá peníze na OER]
 +
 +
{{licence cc|Kapitulčinová, D., Barton, A., Dlouhá J., Dlouhý, J.}}

Verze z 19. 4. 2013, 16:49

Open Educational Resources (OER) jsou organizacemi Commonwealth of Learning (COL, mezivládní organizace Commonwealth of Nations specificky zaměřená na „otevřené a distanční vzdělávání“) a UNESCO definovány jako „jakékoli vzdělávací materiály, které jsou volně dostupné ke vzdělávacím účelům bez nutnosti placení licenčních poplatků“ [1] Může se tedy jednat o materiály kurzů, učebnice, videa, miltimediální aplikace, podcasty a jakýkoli další materiál určený pro využití ve vzdělávání.

Současné dělení

V současné době Commonwealth of Learning a UNESCO rozlišují šest základních typů OER [1]:

 • Open Courseware (OCW) OER repozitáře, které se zaměřují na globální rozvoj a sdílení volně dostupných, samostatných, online kurzů a vzdělávacích materiálů, jako je například konsorcium OpenCourseWare Consortium (www.ocwconsortium.org)
 • Univerzitní OCW iniciativyKurzíva, nejlépe známými jsou již zmíněná iniciativa Massachusetts Institute of Technology (www.ocw.mit.edu) a OpenLearn (www.openlearn.open.ac.uk)
 • Oborově specifické OCW OER, jako je například digitální knihovna Health Education Assets Library (www.healcentral.org), která poskytuje volně dostupné digitální výukové materiály
 • Iniciativy pro tvorbu obsahu (Content Creation) zaměřující se na tvorbu výukových materiálů, které mohou být dále využity k přípravě kurzů nebo stimulovat diskuzi a sdílet zkušenosti ohledně využívání OER, příkladem je Connexions (www.cnx.org) na Rice university, který zahrnuje více než 16 000 vzdělávacích objektů vhodných k dalšímu využití pro studijní moduly či celé kurzy
 • Iniciativy otevřené školní výuky (Open Schooling), které vznikly jako odpověď na nedostatek kvalifikovaných učitelů a škol v rozvojových zemích, jako je indický National Institute of Open Schooling (www.nios.ac.in)
 • OCW OER vyhledávací platformy pro vyhledávání relevantních OER pro vyšší vzdělávání, jako například Commonwealth of Learning (www.col.org/OER) a Folksemantic (www.folksemantic.com)

Historie

V roce 2002 ohlásila prestižní americká univerzita Massachusetts Institute of Technology (MIT) své revoluční rozhodnutí poskytnout volný internetový přístup k téměř všem svým kurzům. Tato do té doby nebývalá iniciativa zahájila nový globální trend ve vzdělávání a vzniku prvních OER. Rostoucí zájem institucí o tento koncept vedl UNESCO v roce 2002 k uspořádání prvního celosvětového fóra na téma Open Educational Resources, kde byl termín OER také oficiálně přijat.

Celosvětový zájem o OER se v posledních letech velmi rychle zvyšuje. Svědčí o tom množství publikací, které v posledních letech vydala Commonwealth of Learning (COL) ve spolupráci s UNESCO. Jedná se především o publikace:

 • A Basic Guide to Open Educational Resources (OER)[1]
 • Guidelines for Open Educational Resources (OER) in Higher Education [2]
 • Open Educational Resources and Change in Higher Education: Reflections from Practice Commonwealth of Learning (2011) [3]

Přínos Open Educational Resources

Přínosy OER moho být následující (Dle COL a UNESCO - Guidelines for Open Educational Resources (OER) in Higher Education, Commowealth of Learning, 2011):

 • Lepší finanční efektivita a příprava studentů do budoucna: V současné podobě globální ekonomiky, hrají vysokoškolské vzdělávací systémy zásadní roli v rozvoji společnosti a národní ekonomické konkurenceschopnosti. V reakci na sílící poptávku po vysokoškolském studiu, proto přijímá mnoho vzdělávacích institucí informační a komunikační technologie (ICT) v managementu, administrativě a také ve vzdělávacích programech z toho důvodu, aby studentům nabídly kvalitnější servis s lepší finanční efektivitou a připravily je pro budoucí podobu světa.
 • Zlepšení reputace a přilákání nových studentů: Ukazuje se, že veřejné zpřístupnění kvalitních vzdělávacích kurzů a materiálů může vzdělávací instituci přilákat nové studenty, zlepšit reputaci a také jejich službu veřejnosti. Takovéto instituce mohou také získat lepší pozici pro šíření výsledků svého výzkumu a dosáhnout tak na další finanční zdroje.
 • Snadné sdílení materiálů a obohacení kurikula: Nikoho dnes již jistě nepřekvapí, že nové ICT technologie ve vzdělávání umožňují studentům snadější sdílení materiálů a celkové obohacení kurikula.
 • Rozvoj individuálního vzdělávání a inovace v pedagogice: Online přístup k OER umožnil další rozvoj individuálního vzdělávání. Spolu s přístupem na sociální sítě a ke kolaborativnímu vzdělávání vznikly z toho vyplývající příležitosti k inovacím v pedagogice.
 • Profesní rozvoj vyučujících: Vzdělávací instituce by měly podporovat vyučující k vytvoření a užívání kvalitních a efektivních výukových materiálů, tedy například tvorbě nových OER, ale také využití i již existujících OER. Tento proces je součástí profesního rozvoje vyučujících.
 • Nový model duševního vlastnictví: Digitalizace informací, kombinovaná s jejich rostoucí diseminací, začíná představovat zásadní problém ve vztahu k současným modelům duševního vlastnictví, jako jsou copyright práva a byznys modely publikací.

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 Butcher, N. (2011) A Basic Guide to Open Educational Resources (OER), Asha Kanwar (editor, Commonwealth of Learning) and Stamenka Uvalić-Trumbić (editor, UNESCO), ISBN 978-1-894975-41-4
 2. Commonwealth of Learning (2011) Guidelines for Open Educational Resources (OER) in Higher Education, Commonwealth of Learning and UNESCO, ISBN 978-1-894975-42-1
 3. Glennie, J., Harley, K., Butcher N., and van Wyk, T. (editors) (2012) Open Educational Resources and Change in Higher Education: Reflections from Practice, Commonwealth of Learning and UNESCO, ISBN 978-1-894975-53-7.

Další zdroje

Open Educational Resources

Univerzity


Výzkum a analýzy


Deklarace a prohlášení

Software