Ochranné pásmo vodního zdroje: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Vodoprávní úřady)
m (Editace uživatele „185.153.193.91“ (diskuse) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je „Admin“)
(Značka: Rychlý revert)
 
Řádek 7: Řádek 7:
 
Ochranné pásmo I. stupně má zajišťovat přímou ochranu vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení.
 
Ochranné pásmo I. stupně má zajišťovat přímou ochranu vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení.
  
:*'''u vodárenských nádrží''' ( Seznam vodárenských nádrží je přílohou k vyhlášce č. 137/1999 <ref name="vyhlaska">Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů. [Citováno 2008-11-26]. Dostupné z www:<http://www.mze.cz/attachments/1_0_137_99.pdf></ref>) a '''nádrží''', které slouží '''výhradně pro zásobování [[wikipedia:cs:Pitná voda|pitnou vodou]]''', je stanoveno pro celou plochu hladiny nádrže při maximálním vzdutí
+
:* '''u vodárenských nádrží''' ( Seznam vodárenských nádrží je přílohou k vyhlášce č. 137/1999 <ref name="vyhlaska">Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů. [Citováno 2008-11-26]. Dostupné z www:<http://www.mze.cz/attachments/1_0_137_99.pdf></ref>) a '''nádrží''', které slouží '''výhradně pro zásobování [[wikipedia:cs:Pitná voda|pitnou vodou]]''', je stanoveno pro celou plochu hladiny nádrže při maximálním vzdutí
:*'''u ostatních nádrží s vodárenským využitím''' je stanoveno jako souvislé území na hladině nádrže s minimální vzdáleností 100 m od odběrného zařízení
+
:* '''u ostatních nádrží s vodárenským využitím''' je stanoveno jako souvislé území na hladině nádrže s minimální vzdáleností 100 m od odběrného zařízení
:*'''u vodních toků s jezovým vzdutím''' je ochranné pásmo 15 m široké, na břehu sahá nad místem odběru do vzdálenosti minimálně 200 m proti proudu, po proudu 100 m; ve vodním toku musí zahrnovat minimálně polovinu jeho šířky v místě odběru
+
:* '''u vodních toků s jezovým vzdutím''' je ochranné pásmo 15 m široké, na břehu sahá nad místem odběru do vzdálenosti minimálně 200 m proti proudu, po proudu 100 m; ve vodním toku musí zahrnovat minimálně polovinu jeho šířky v místě odběru
:*'''u vodních toků bez jezového vzdutí''' je ochranné pásmo 15 m široké, na břehu sahá nad místem odběru do vzdálenosti minimálně 200 m proti proudu, po proudu 50 m; ve vodním toku musí zahrnovat minimálně třetinu jeho šířky v místě odběru
+
:* '''u vodních toků bez jezového vzdutí''' je ochranné pásmo 15 m široké, na břehu sahá nad místem odběru do vzdálenosti minimálně 200 m proti proudu, po proudu 50 m; ve vodním toku musí zahrnovat minimálně třetinu jeho šířky v místě odběru
:*'''u zdrojů [[wikipedia:cs:Podzemní voda|podzemní vody]]''' je stanoveno jako souvislé území do vzdálenosti minimálně 10 m od odběrného zařízení
+
:* '''u zdrojů [[wikipedia:cs:Podzemní voda|podzemní vody]]''' je stanoveno jako souvislé území do vzdálenosti minimálně 10 m od odběrného zařízení
:*'''v ostatních případech''' pak individuálně <ref name="zakon" />
+
:* '''v ostatních případech''' pak individuálně <ref name="zakon" />
  
 
V terénu se na viditelných místech vyznačují hranice ochranného pásma tabulemi s nápisem  '''''“ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje“'''''. Pokud ochranné pásmo probíhá hladinou nádrže, umísťují se tabule na zakotvené plovoucí bóje.<ref name="vyhlaska" />
 
V terénu se na viditelných místech vyznačují hranice ochranného pásma tabulemi s nápisem  '''''“ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje“'''''. Pokud ochranné pásmo probíhá hladinou nádrže, umísťují se tabule na zakotvené plovoucí bóje.<ref name="vyhlaska" />
Řádek 27: Řádek 27:
  
 
===Vodoprávní úřady===
 
===Vodoprávní úřady===
 
 
:*obecní úřady
 
:*obecní úřady
 
:*újezdní úřady na území vojenských újezdů
 
:*újezdní úřady na území vojenských újezdů
Řádek 35: Řádek 34:
  
 
'''Příklady možných zákazů a omezení činností týkajících se např.:'''
 
'''Příklady možných zákazů a omezení činností týkajících se např.:'''
 
 
:*vstupu fyzických osob
 
:*vstupu fyzických osob
 
:*používání a skladování závadných látek
 
:*používání a skladování závadných látek
Řádek 42: Řádek 40:
 
:*údržby komunikací
 
:*údržby komunikací
 
:*provozování rekreace, táboření, stanování a vodních sportů <ref name="list">Povodí Ohře, státní podnik:Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů. List opatření. [Citováno 2008-11-26]. Dostupné z www:<http://www.poh.cz/VHP/pop/C/4_LISTY_OPATRENI/C4_02/1_PROGRAM_OPATRENI/OH100104.pdf></ref>
 
:*provozování rekreace, táboření, stanování a vodních sportů <ref name="list">Povodí Ohře, státní podnik:Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů. List opatření. [Citováno 2008-11-26]. Dostupné z www:<http://www.poh.cz/VHP/pop/C/4_LISTY_OPATRENI/C4_02/1_PROGRAM_OPATRENI/OH100104.pdf></ref>
:*provzování nahoty, nudapláže (není tam nuda)
 
  
 
'''Příklady možných technických úprav týkajících se např.:'''
 
'''Příklady možných technických úprav týkajících se např.:'''
 
 
:*vyznačení hranice ochranného pásma
 
:*vyznačení hranice ochranného pásma
 
:*úpravy komunikací u vodárenské nádrže
 
:*úpravy komunikací u vodárenské nádrže
Řádek 53: Řádek 49:
 
Za prokázané újmy, které vyplývají z omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů přísluší vlastníkům dle vodního zákona náhrada. <ref name="zakon" />
 
Za prokázané újmy, které vyplývají z omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů přísluší vlastníkům dle vodního zákona náhrada. <ref name="zakon" />
  
==Témata==
+
== Témata ==
  
 
*[[Ochrana vod]]
 
*[[Ochrana vod]]
  
==Zdroje==
+
== Zdroje ==
  
<references />
+
<references/>
  
==Odkazy==
+
== Odkazy ==
 
   
 
   
===Související stránky===
+
=== Související stránky ===
  
 
*[[Voda]]
 
*[[Voda]]
Řádek 69: Řádek 65:
 
*[[znečištění vody|Znečištění vod]]
 
*[[znečištění vody|Znečištění vod]]
  
===Externí odkazy===
+
=== Externí odkazy ===
  
 
*[http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=79 Ministerstvo zemědělství ČR - Vodní hospodářství]
 
*[http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=79 Ministerstvo zemědělství ČR - Vodní hospodářství]
Řádek 76: Řádek 72:
 
*[http://www.cizp.cz/(luh4dsexg5iwacmqxr1pcg45)/default.aspx?ido=141&sh=175207355 Česká inspekce životního prostředí - Ochrana vod]
 
*[http://www.cizp.cz/(luh4dsexg5iwacmqxr1pcg45)/default.aspx?ido=141&sh=175207355 Česká inspekce životního prostředí - Ochrana vod]
 
*{{Wikipedia cs p|voda}}
 
*{{Wikipedia cs p|voda}}
 
 
*{{Wikipedia cs p|Ochranná pásma vodních zdrojů}}
 
*{{Wikipedia cs p|Ochranná pásma vodních zdrojů}}
  

Aktuální verze z 22. 5. 2019, 12:29


Ochranná pásma vodních zdrojů (angl. protective zones of water resources ) jsou stanovována na základě zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) a mají sloužit k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod, které jsou využívány nebo využitelné k zásobování pitnou vodou a mají průměrný roční odběr přes 10 000 m3 (v přepočtu průměrně 27,4 m3 za den [1]). Rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vydává vodoprávní úřad a to vždy ve veřejném zájmu. Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. a II. stupně. Odstupňovaným způsobem je v nich stanoveno, které aktivity jsou v těchto pásmech omezeny, a jaká opatření se zde naopak dle vodního zákona musí provádět.[2]

Ochranné pásmo I. stupně (OPVZ I) a jeho vymezení[editovat | editovat zdroj]

Označení ochranného pásma v terénu

Ochranné pásmo I. stupně má zajišťovat přímou ochranu vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení.

 • u vodárenských nádrží ( Seznam vodárenských nádrží je přílohou k vyhlášce č. 137/1999 [3]) a nádrží, které slouží výhradně pro zásobování pitnou vodou, je stanoveno pro celou plochu hladiny nádrže při maximálním vzdutí
 • u ostatních nádrží s vodárenským využitím je stanoveno jako souvislé území na hladině nádrže s minimální vzdáleností 100 m od odběrného zařízení
 • u vodních toků s jezovým vzdutím je ochranné pásmo 15 m široké, na břehu sahá nad místem odběru do vzdálenosti minimálně 200 m proti proudu, po proudu 100 m; ve vodním toku musí zahrnovat minimálně polovinu jeho šířky v místě odběru
 • u vodních toků bez jezového vzdutí je ochranné pásmo 15 m široké, na břehu sahá nad místem odběru do vzdálenosti minimálně 200 m proti proudu, po proudu 50 m; ve vodním toku musí zahrnovat minimálně třetinu jeho šířky v místě odběru
 • u zdrojů podzemní vody je stanoveno jako souvislé území do vzdálenosti minimálně 10 m od odběrného zařízení
 • v ostatních případech pak individuálně [2]

V terénu se na viditelných místech vyznačují hranice ochranného pásma tabulemi s nápisem “ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje“. Pokud ochranné pásmo probíhá hladinou nádrže, umísťují se tabule na zakotvené plovoucí bóje.[3]

Ochranné pásmo II. stupně (OPVZ II) a jeho vymezení[editovat | editovat zdroj]

Ochranné pásmo II. stupně má zajišťovat ochranu vodního zdroje v územích, která stanoví vodoprávní úřad. Vždy musí ležet vně ochranného pásma I. stupně. Může být souvislé nebo tvořené více od sebe navzájem oddělenými územními zónami v rámci hydrogeologického rajónu nebo hydrologického povodí. Zákon navíc umožňuje, aby bylo ochranné pásmo II. stupně stanovováno po jednotlivých částech.[1]

Označení ochranného pásma tabulemi s nápisem “ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje“ se v terénu provádí obvykle jen v místech křížení hranice ochranného pásma s komunikacemi a v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí znečištění vodního zdroje.[3]

Opatření v ochranných pásmech vodních zdrojů[editovat | editovat zdroj]

Vodní zákon nepředepisuje žádná konkrétní omezení, povinnosti nebo technická opatření v ochranných pásmech vodních zdrojů. V rámci vodoprávního řízení toto provádí vodoprávní úřad. Stanovuje činnosti či způsoby užívání nemovitostí, které mohou vodní zdroj ohrozit, stanovuje také způsob a dobu omezení užívání těchto nemovitostí a také určuje konkrétní technická opatření, která je nutno v ochranných pásmech vodních zdrojů provádět.[1][3]

Vodoprávní úřady[editovat | editovat zdroj]

 • obecní úřady
 • újezdní úřady na území vojenských újezdů
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností
 • krajské úřady
 • ministerstva ( podle §108 „vodního zákona“ platí, že není-li tímto zákonem stanoveno jinak, je ústředním vodoprávním úřadem Ministerstvo zemědělství) [2]

Příklady možných zákazů a omezení činností týkajících se např.:

 • vstupu fyzických osob
 • používání a skladování závadných látek
 • provádění stavební činnosti, terénních úprav, zemních a vrtných prací, umísťování staveb
 • aplikace chemických prostředků
 • údržby komunikací
 • provozování rekreace, táboření, stanování a vodních sportů [4]

Příklady možných technických úprav týkajících se např.:

 • vyznačení hranice ochranného pásma
 • úpravy komunikací u vodárenské nádrže
 • protierozních opatření (např. terasy, zasakovací a sedimentační pásy, zatravnění údolnic,...)
 • zákazu vjezdu vozidel dopravujících náklad, který může způsobit ohrožení nebo zhoršení jakosti vody [4]

Za prokázané újmy, které vyplývají z omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů přísluší vlastníkům dle vodního zákona náhrada. [2]

Témata[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

 1. 1,0 1,1 1,2 Tuček, K. a kolektiv: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb., s komentářem.[Citováno 2008-11-26]. Dostupné z www:<http://www.mze.cz/attachments/0_254.pdf>
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon). [Citováno 2008-11-26]. Dostupné z www:<http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf>
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů. [Citováno 2008-11-26]. Dostupné z www:<http://www.mze.cz/attachments/1_0_137_99.pdf>
 4. 4,0 4,1 Povodí Ohře, státní podnik:Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů. List opatření. [Citováno 2008-11-26]. Dostupné z www:<http://www.poh.cz/VHP/pop/C/4_LISTY_OPATRENI/C4_02/1_PROGRAM_OPATRENI/OH100104.pdf>

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související stránky[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]