Editace stránky Občanské povinnosti a odpovědnost

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Varování: Nejste přihlášen(a). Pokud uložíte jakoukoli editaci, vaše IP adresa bude zveřejněna v historii této stránky. Pokud se přihlásíte nebo si vytvoříte účet, vaše editace budou připsány vašemu uživatelskému jménu a získáte i další výhody.

Editace může být zrušena. Zkontrolujte a pak potvrďte změny zobrazené níže.

Aktuální verze Váš text
Řádek 1: Řádek 1:
==Úvod==
+
== Úvod ==
  
 
Povinnosti při ochraně životního prostředí jsou "rubem" našich práv. Jsou zakotveny v Listině základních práv a svobod (č. 2/93 Sb.), čl.35  odst. 3, kde se praví: Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.
 
Povinnosti při ochraně životního prostředí jsou "rubem" našich práv. Jsou zakotveny v Listině základních práv a svobod (č. 2/93 Sb.), čl.35  odst. 3, kde se praví: Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.
  
V praxi to znamená, že každý občan při své činnosti (podle § 17 - 19 [http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/5b17dd457274213ec12572f3002827de?OpenDocument zákona 17/1992 Sb. o životním prostředí], ve znění zákona č. 123/1998 Sb.) musí :
+
V praxi to znamená, že každý občan při své činnosti (podle § 17 - 19 [http://www.env.cz/www/zakon.nsf zákona 17/1992 Sb. o životním prostředí], ve znění zákona č. 123/1998 Sb.) musí :
 
 
 
*předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí
 
*předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí
 
*zajistit hodnocení vlivů na životní prostředí, jestliže využíváme území, přírodní zdroje nebo projektujeme stavby
 
*zajistit hodnocení vlivů na životní prostředí, jestliže využíváme území, přírodní zdroje nebo projektujeme stavby
Řádek 14: Řádek 13:
 
Abychom se poškozování životního prostředí vyhnuli, je nutné znát zvláštní předpisy, které stanovují přípustnou míru znečištění či jiného poškození. Měli bychom také vědět, kdy naše činnost ještě nepovede k poškozování životního prostředí, zejména jeho složek, funkcí ekosystémů nebo ekologické stability (únosné zatížení území), a kdy už budou oslabeny přirozené funkce ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku této činnosti - [[ekologická újma]].
 
Abychom se poškozování životního prostředí vyhnuli, je nutné znát zvláštní předpisy, které stanovují přípustnou míru znečištění či jiného poškození. Měli bychom také vědět, kdy naše činnost ještě nepovede k poškozování životního prostředí, zejména jeho složek, funkcí ekosystémů nebo ekologické stability (únosné zatížení území), a kdy už budou oslabeny přirozené funkce ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku této činnosti - [[ekologická újma]].
  
==Postihy za poškození životního prostředí==
+
== Postihy za poškození životního prostředí ==
  
 
Když už ekologickou újmu způsobíme, jsme povinni obnovit přirozené funkce narušeného ekosystému nebo nahradit škodu jiným způsobem (náhradní plnění); není-li to možné, jsme povinni náhradu poskytnout v penězích
 
Když už ekologickou újmu způsobíme, jsme povinni obnovit přirozené funkce narušeného ekosystému nebo nahradit škodu jiným způsobem (náhradní plnění); není-li to možné, jsme povinni náhradu poskytnout v penězích
  
 
Jestliže své povinnosti porušíme závažným způsobem a vykonáme tak čin nebezpečný pro společnost, můžeme být potrestáni podle trestního zákona (140/61 Sb.) Mezi vážná porušení zákona se počítá:
 
Jestliže své povinnosti porušíme závažným způsobem a vykonáme tak čin nebezpečný pro společnost, můžeme být potrestáni podle trestního zákona (140/61 Sb.) Mezi vážná porušení zákona se počítá:
 
 
*úmyslné znečištění nebo poškození životního prostředí;
 
*úmyslné znečištění nebo poškození životního prostředí;
 
*úmyslné zvýšení poškození životního prostředí, ztížení jeho odvrácení nebo zmírnění;
 
*úmyslné zvýšení poškození životního prostředí, ztížení jeho odvrácení nebo zmírnění;
*způsobení poškození životního prostředí, ztížení jeho odvrácení nebo zmírnění, a to z nedbalosti
+
*způsobení poškození životního prostředí, ztížení jeho odvrácení nebo zmírnění, a to Z NEDBALOSTI
  
==Kdy musíme dbát na plnění svých povinností?==
+
== Kdy musíme dbát na plnění svých povinností? ==
  
 
Při jakékoli činnosti výrobní (ekonomické) povahy, a to jakožto:
 
Při jakékoli činnosti výrobní (ekonomické) povahy, a to jakožto:
 
 
*jednotlivec, individuální bytost (v rámci provozu domácnosti atd.);
 
*jednotlivec, individuální bytost (v rámci provozu domácnosti atd.);
*společenský subjekt v [[Nástroje politiky životního prostředí|ekonomickém prostředí]], které ve vztahu k životnímu prostředí vždy vyžaduje nějaký způsob regulace.
+
*společenský subjekt v [[Ekonomické prostředky politiky životního prostředí|ekonomickém prostředí]], které je ve vztahu k životnímu prostředí vždy nějak upravené (regulované).
  
==Aktivní přístup - strategie udržitelného rozvoje==
+
== Aktivní přístup - strategie udržitelného rozvoje ==
  
 
Pouhé plnění předpisů by vedlo ke konzervaci (nezvyšování) stávajících škod; pro zlepšování stavu prostředí je ale nutná aktivní účast veřejnosti. Tento „participativní“ přístup znamená v první řadě zapojení občanů do rozhodování, jak vymezuje [[Aarhuská úmluva]]. Znamená odpovědný přístup každého jednotlivce, projevený například volbou životního stylu. Konečně znamená také všestrannou podporu společensky odpovědného chování, které je nejen "vhodné" z morálního hlediska, ale stále více také "výhodné".
 
Pouhé plnění předpisů by vedlo ke konzervaci (nezvyšování) stávajících škod; pro zlepšování stavu prostředí je ale nutná aktivní účast veřejnosti. Tento „participativní“ přístup znamená v první řadě zapojení občanů do rozhodování, jak vymezuje [[Aarhuská úmluva]]. Znamená odpovědný přístup každého jednotlivce, projevený například volbou životního stylu. Konečně znamená také všestrannou podporu společensky odpovědného chování, které je nejen "vhodné" z morálního hlediska, ale stále více také "výhodné".
  
Například některým podnikům nestačí běžná pasivní role znečišťovatele, který pouze někdy lépe, někdy hůře stíhá plnit požadavky státu. Přijímají pak dobrovolné závazky v ochraně životního prostředí a praktikují [[Ekologicky orientované systémy řízení|ekologicky orientované systémy řízení]], které je vedou k dodržování systémových pravidel preventivní povahy. Takové podnikání je nuceno pečlivě zmapovat a tvůrčím způsobem řídit i své "neprodukční" oblasti, což podporuje jeho další rozvíjení a poskytuje potom také lepší vyhlídky v konkurenci. Vlastní systémová řešení lépe odrážejí ekonomické souvislosti a znamenají tak "strategii dvojího zisku".
+
Například některým podnikům nestačí běžná pasivní role znečišťovatele, který pouze někdy lépe, někdy hůře stíhá plnit požadavky státu. Přijímají pak dobrovolné závazky v ochraně životního prostředí a praktikují [[Ekologicky orientované systémy řízení - EMS|ekologicky orientované systémy řízení]], které je vedou k dodržování systémových pravidel preventivní povahy. Takové podnikání je nuceno pečlivě zmapovat a tvůrčím způsobem řídit i své "neprodukční" oblasti, což podporuje jeho další rozvíjení a poskytuje potom také lepší vyhlídky v konkurenci. Vlastní systémová řešení lépe odrážejí ekonomické souvislosti a znamenají tak "strategii dvojího zisku".
 +
 
 +
== Zdroje ==
 +
 
 +
Hnutí Duha: Sedmá generace. Společensko-ekologický časopis. In: http://www.sedmagenerace.cz/ (Životní styl v čísle 12/2003, dříve na: http://www.sedmagenerace.cz/12_03/12.html)
 +
 
 +
Open Society Fund Praha (2003-2005): [http://www.ekospotrebitel.cz/ Ekospotřebitel]
  
==Zdroje==
+
Zelená domácnost, rady, jak se chovat šetrně k životnímu prostředí v každodenním životě. In: http://ekolist.cz/Zeldom.stm
  
*Hnutí Duha: Sedmá generace. Společensko-ekologický časopis. In: http://www.sedmagenerace.cz/ (Životní styl v čísle 12/2003, dříve na: http://www.sedmagenerace.cz/12_03/12.html)
 
*Open Society Fund Praha (2003-2005): [http://www.ekospotrebitel.cz/ Ekospotřebitel]
 
*Zelená domácnost, rady, jak se chovat šetrně k životnímu prostředí v každodenním životě. In: http://ekolist.cz/Zeldom.stm
 
  
 
[[Kategorie:Občanská společnost]]
 
[[Kategorie:Občanská společnost]]

Všechny příspěvky do Enviwiki jsou zveřejňovány podle licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported (podrobnosti najdete na Enviwiki:Autorské právo). Pokud si nepřejete, aby váš text byl nemilosrdně upravován a volně šířen, pak ho do Enviwiki neukládejte.
Uložením příspěvku se zavazujete, že je vaším dílem nebo je zkopírován ze zdrojů, které nejsou chráněny autorským právem (tzv. public domain). NEVKLÁDEJTE DÍLA CHRÁNĚNÁ AUTORSKÝM PRÁVEM BEZ DOVOLENÍ!

Storno Pomoc při editování (otevře se v novém okně)