Nástroje hodnocení zátěže na životní prostředí a na lidi: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
'''Přehled online nástrojů pro počítání zátěže na životní prostředí a „na lidi“ '''
+
Důsledky konzumerismu na přírodu a životní prostředí stoupají. Jak již  bylo zdůrazněno v kapitole Planetární meze, a jak dokládají výpočty  ekologické stopy, svět dosáhl svých limitů již v roce 1986 a od té doby  využívání zdrojů nepřetržitě převyšuje biokapacitu. Údaje o ekologické stopě  z roku 2006 ukazují, že na každých 1,8 ha, které jsou teoreticky k dispozici  na osobu v celosvětovém měřítku, využívá každý z nás v průměru 2,6 ha. Žijeme  si tak nad naše planetární poměry.<ref>UNEP (2015) Introduction to Sustainable Consumption and Production (SCP), Online, str. 118</ref>
{| class="wikitable"
+
 
|Důsledky konzumerismu na přírodu a životní prostředí stoupají. Jak již  bylo zdůrazněno v kapitole Planetární meze, a jak dokládají výpočty  ekologické stopy, svět dosáhl svých limitů již v roce 1986 a od té doby  využívání zdrojů nepřetržitě převyšuje biokapacitu. Údaje o ekologické stopě  z roku 2006 ukazují, že na každých 1,8 ha, které jsou teoreticky k dispozici  na osobu v celosvětovém měřítku, využívá každý z nás v průměru 2,6 ha. Žijeme  si tak nad naše planetární poměry,[[:Soubor:///C:/Users/Jirka/Downloads/Prehled online kalkulacek pristupu Dana.docx#%20ftn1|[1]]]
 
|}
 
 
''Tento přehled ukazuje nejznámější veřejně dostupné kalkulačky v AJ a ČJ. Přehled začíná kalkulačkou zaměřenou na počítání jedné formy socio-ekonomické zátěže, protože si myslím, že bychom měli v projektu UŽS vyzdvihnout nejen lidmi způsobenou environmentální zátěž, ale také zátěž „lidí na lidi“ – více se tedy zaměřit na všechny oblasti ovlivňující udržitelný rozvoj společnosti.''
 
''Tento přehled ukazuje nejznámější veřejně dostupné kalkulačky v AJ a ČJ. Přehled začíná kalkulačkou zaměřenou na počítání jedné formy socio-ekonomické zátěže, protože si myslím, že bychom měli v projektu UŽS vyzdvihnout nejen lidmi způsobenou environmentální zátěž, ale také zátěž „lidí na lidi“ – více se tedy zaměřit na všechny oblasti ovlivňující udržitelný rozvoj společnosti.''
  
== Zátěž „lidí na lidi“ ==
+
==Zátěž „lidí na lidi“==
 
Zde se nabízí zejména otázka férového obchodu a důstojných pracovních podmínek.  Online kalkulačku jsem zatím dohledala jen jednu.
 
Zde se nabízí zejména otázka férového obchodu a důstojných pracovních podmínek.  Online kalkulačku jsem zatím dohledala jen jednu.
  
=== Kalkulačka práce otroků – Kolik pro vás pracuje otroků? ===
+
===Kalkulačka práce otroků – Kolik pro vás pracuje otroků?===
[http://slaveryfootprint.org Kalkulačka práce otroků]
 
  
[http://ceskapozice.lidovky.cz/pro-me-pracuje-36-otroku-a-pro-vas-daw-/tema.aspx?c=A130607_220357_pozice_133308 Informace v češtině např. zde]
+
* [http://slaveryfootprint.org Kalkulačka práce otroků]
 +
* [http://ceskapozice.lidovky.cz/pro-me-pracuje-36-otroku-a-pro-vas-daw-/tema.aspx?c=A130607_220357_pozice_133308 Informace v češtině např. zde]
  
 
''Nedokážu posoudit, zda je kalkulačka přímo vhodná pro děti (spíše se zaměřuje na dospělé), ale chci tímto příkladem vyzdvihnout tu problematiku a navrhnout, že by socio-ekonomické aspekty měly být v lekcích UŽS více akcentovány (např. v deníku by se děti mohly zamýšlet nejen nad tím, jaké zdroje jsou potřeba pro vyrobení výrobků a jaké jsou s tím spojené odpady, ale také nad tím, kdo ty výrobky vyrobil, kde a za jakých podmínek). Překážkou k širšímu využití je ale dostupnost kalkulačky jen v AJ.''
 
''Nedokážu posoudit, zda je kalkulačka přímo vhodná pro děti (spíše se zaměřuje na dospělé), ale chci tímto příkladem vyzdvihnout tu problematiku a navrhnout, že by socio-ekonomické aspekty měly být v lekcích UŽS více akcentovány (např. v deníku by se děti mohly zamýšlet nejen nad tím, jaké zdroje jsou potřeba pro vyrobení výrobků a jaké jsou s tím spojené odpady, ale také nad tím, kdo ty výrobky vyrobil, kde a za jakých podmínek). Překážkou k širšímu využití je ale dostupnost kalkulačky jen v AJ.''
  
== Environmentální zátěž ==
+
==Environmentální zátěž==
 
Existuje celá řada dopadů na životní prostředí způsobených člověkem. Ty nejzávažnější a nejsnadněji vyčíslitelné lze spočítat pomocí různých online kalkulaček (všechny mají svá pro a proti). Je třeba mít také na paměti, že ne všechny dopady se snadno vyčíslují a proto nejsou ke všem dopadům dostupné kalkulačky (např. dopad na biodiverzitu či kvalitu půdy, atp.).
 
Existuje celá řada dopadů na životní prostředí způsobených člověkem. Ty nejzávažnější a nejsnadněji vyčíslitelné lze spočítat pomocí různých online kalkulaček (všechny mají svá pro a proti). Je třeba mít také na paměti, že ne všechny dopady se snadno vyčíslují a proto nejsou ke všem dopadům dostupné kalkulačky (např. dopad na biodiverzitu či kvalitu půdy, atp.).
  
=== Dopady jednotlivce ===
+
===Dopady jednotlivce===
  
==== '''Kalkulačky ekologické stopy''' ====
+
====Kalkulačky ekologické stopy====
 +
*[https://www.footprintcalculator.org/ Nejznámější (v AJ)]
 +
*[http://www.hraozemi.cz//files/ekostopa/ekostopa.php V češtině] ''(Už je poměrně staršího data – něco kolem 10 let, zatím ale po nastavení Adobe Flash v prohlížeči funguje)''
 +
*[http://kalkulator.ekostopa.cz/ V češtině také Ekostopa školy]
  
* [https://www.footprintcalculator.org/ Nejznámější (v AJ)]
+
====Kalkulačky uhlíkové stopy====
* [http://www.hraozemi.cz//files/ekostopa/ekostopa.php V češtině] ''(Už je poměrně staršího data – něco kolem 10 let, zatím ale po nastavení Adobe Flash v prohlížeči funguje)''
 
* [http://kalkulator.ekostopa.cz/ V češtině také Ekostopa školy]
 
  
==== Kalkulačky uhlíkové stopy ====
+
*[https://footprint.wwf.org.uk/ Jedna z nejznámějších (v AJ)]
 +
*[http://www.uhlikovastopa.cz/kalkulacka V češtině (aktualizovaná 2016)] ''Je však třeba znát poměrně podrobné informace o spotřebě energie v domácnosti, množství ujetých kilometrů různými dopravními prostředky atp.''
 +
*[https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx Verze anglické kalkulačky dostupná v ČJ pro údaje o osobní spotřebě a spotřebě velmi malých podniků]
  
* [https://footprint.wwf.org.uk/ Jedna z nejznámějších (v AJ)]
+
====Kalkulačka vodní stopy====
* [http://www.uhlikovastopa.cz/kalkulacka V češtině (aktualizovaná 2016)] ''Je však třeba znát poměrně podrobné informace o spotřebě energie v domácnosti, množství ujetých kilometrů různými dopravními prostředky atp.''
 
* [https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx Verze anglické kalkulačky dostupná v ČJ pro údaje o osobní spotřebě a spotřebě velmi malých podniků]
 
  
==== Kalkulačka vodní stopy ====
+
* [https://www.watercalculator.org/ Nejznámější (v AJ)]
[https://www.watercalculator.org/ Nejznámější (v AJ)]
 
  
 
''V češtině jsem žádnou kalkulačku vodní stopy pro jednotlivce nedohledala.''
 
''V češtině jsem žádnou kalkulačku vodní stopy pro jednotlivce nedohledala.''
  
==== Kalkulačka materiálové stopy ====
+
====Kalkulačka materiálové stopy====
[https://www.ressourcen-rechner.de/?lang=en Nejznámější (v AJ):] [[:Soubor:///C:/Users/Jirka/Downloads/Prehled online kalkulacek pristupu Dana.docx#%20msocom%201|[JD1]]]  
+
 
 +
* [https://www.ressourcen-rechner.de/?lang=en Nejznámější (v AJ):] [:Soubor:///C:/Users/Jirka/Downloads/Prehled online kalkulacek pristupu Dana.docx#%20msocom%201 <nowiki>[JD1]</nowiki>]
  
 
''V češtině jsem žádnou kalkulačku materiálové stopy pro jednotlivce nedohledala.''
 
''V češtině jsem žádnou kalkulačku materiálové stopy pro jednotlivce nedohledala.''
  
2) DOPADY PRODUKTŮ
+
=== Dopady produktů ===
 
 
'''Kalkulačka (spíše porovnávač) ekologické stopy produktů a služeb'''
 
 
 
<nowiki>http://www.hraozemi.cz/swf/ekostopa2.php</nowiki>
 
 
 
''(Už je poměrně staršího data – něco kolem 10 let, zatím ale po nastavení Adobe Flash v prohlížeči funguje)''
 
 
 
'''Kalkulačka emisí ze spotřeby pohonných hmot'''
 
 
 
V češtině, možnost výpočtu pro benzín a naftu: <nowiki>http://www.envimat.cz/metodika/kalkulacka/</nowiki>
 
 
 
''Na stránce se také dočtete základy k LCA – je to poměrně komplexní metoda posuzování dopadů na ŽP. Pro děti tedy bude nutné pracovat s velmi zjednodušeným konceptem – nazývala bych to životní cyklus výrobku nebo podobně, nikoli LCA (to je terminus technicus stanovený ISO normami).''
 
 
 
'''Kalkulačka uhlíkové stopy cest jídla'''
 
 
 
V češtině, počítá emise skleníkových plynů dle ujeté vzdálenosti a hmotnosti nákladu:  <nowiki>http://www.hnutiduha.cz/temata/uhlikova-kalkulacka-0</nowiki>
 
 
 
''Je samozřejmě velmi zúžené zaměření – pouze na dopravu zboží.''
 
  
'''Kalkulačka Nutriční stopy'''
+
* [http://www.hraozemi.cz/swf/ekostopa2.php Kalkulačka (spíše porovnávač) ekologické stopy produktů a služeb]  ''(Už je poměrně staršího data – něco kolem 10 let, zatím ale po nastavení Adobe Flash v prohlížeči funguje)''
 +
* [http://www.envimat.cz/metodika/kalkulacka/ Kalkulačka emisí ze spotřeby pohonných hmot V češtině, možnost výpočtu pro benzín a naftu] ''Na stránce se také dočtete základy k LCA – je to poměrně komplexní metoda posuzování dopadů na ŽP. Pro děti tedy bude nutné pracovat s velmi zjednodušeným konceptem – nazývala bych to životní cyklus výrobku nebo podobně, nikoli LCA (to je terminus technicus stanovený ISO normami).''
 +
* [http://www.hnutiduha.cz/temata/uhlikova-kalkulacka-0 Kalkulačka uhlíkové stopy cest jídla] V češtině, počítá emise skleníkových plynů dle ujeté vzdálenosti a hmotnosti nákladu:  ''Je samozřejmě velmi zúžené zaměření – pouze na dopravu zboží.''
 +
* [https://www.nutristopa.cz Kalkulačka Nutriční stopy] '''-''' V češtině, pracuje s pěti kategoriemi dopadu na ŽP a celkovým skóre pokrmů: ''Dokážu si představit využití pro porovnání různých jídel (spíš než ingrediencí), ale opět je samozřejmě zaměřeno jen na jídlo, takže nepokrývá další oblasti UŽS. Mohlo by být např. součástí výukové lekce zahrnující téma jídla (Jak ovlivňuji ŽP).''
  
V češtině, pracuje s pěti kategoriemi dopadu na ŽP a celkovým skóre pokrmů: <nowiki>https://www.nutristopa.cz</nowiki>
+
==Myšlení==
 +
* [[w:en:Life cycle thinking|Life cycle thinking]]
 +
==Odkazy==
 +
===Související stránky===
 +
* [[Kalkulačka uhlíkové stopy]]
 +
* [[Kalkulačky environmentální stopy zahrnující jídlo]]
 +
* [[Ekologická stopa různých činností]]
 +
* [[Ekologická stopa České republiky]]
 +
* [[Kolik produktivní plochy společnost potřebuje?]]
 +
* [[Vodní stopa]]
 +
* [[Hodnocení životního cyklu výrobku]]
 +
* [[Globální index neřesti]]
  
''Dokážu si představit využití pro porovnání různých jídel (spíš než ingrediencí), ale opět je samozřejmě zaměřeno jen na jídlo, takže nepokrývá další oblasti UŽS. Mohlo by být např. součástí výukové lekce zahrnující téma jídla (Jak ovlivňuji ŽP).''
+
===Reference===
 +
<references />
  
== Myšlení ==
+
[[Kategorie:Ukazatele stavu prostředí]]
<nowiki>https://en.wikipedia.org/wiki/Life_cycle_thinking</nowiki>
+
[[Kategorie:Udržitelná spotřeba]]
----[[:Soubor:///C:/Users/Jirka/Downloads/Prehled online kalkulacek pristupu Dana.docx#%20ftnref1|[1]]] UNEP (2015) Introduction to Sustainable Consumption and Production (SCP), Online, str. 118
 
----[[:Soubor:///C:/Users/Jirka/Downloads/Prehled online kalkulacek pristupu Dana.docx#%20msoanchor%201|[JD1]]]Co je na ní materiálového? Počítá to nějaké tuny (neříká čeho)
 

Aktuální verze z 27. 10. 2019, 19:18

Důsledky konzumerismu na přírodu a životní prostředí stoupají. Jak již bylo zdůrazněno v kapitole Planetární meze, a jak dokládají výpočty ekologické stopy, svět dosáhl svých limitů již v roce 1986 a od té doby využívání zdrojů nepřetržitě převyšuje biokapacitu. Údaje o ekologické stopě z roku 2006 ukazují, že na každých 1,8 ha, které jsou teoreticky k dispozici na osobu v celosvětovém měřítku, využívá každý z nás v průměru 2,6 ha. Žijeme si tak nad naše planetární poměry.[1]

Tento přehled ukazuje nejznámější veřejně dostupné kalkulačky v AJ a ČJ. Přehled začíná kalkulačkou zaměřenou na počítání jedné formy socio-ekonomické zátěže, protože si myslím, že bychom měli v projektu UŽS vyzdvihnout nejen lidmi způsobenou environmentální zátěž, ale také zátěž „lidí na lidi“ – více se tedy zaměřit na všechny oblasti ovlivňující udržitelný rozvoj společnosti.

Zátěž „lidí na lidi“[editovat | editovat zdroj]

Zde se nabízí zejména otázka férového obchodu a důstojných pracovních podmínek.  Online kalkulačku jsem zatím dohledala jen jednu.

Kalkulačka práce otroků – Kolik pro vás pracuje otroků?[editovat | editovat zdroj]

Nedokážu posoudit, zda je kalkulačka přímo vhodná pro děti (spíše se zaměřuje na dospělé), ale chci tímto příkladem vyzdvihnout tu problematiku a navrhnout, že by socio-ekonomické aspekty měly být v lekcích UŽS více akcentovány (např. v deníku by se děti mohly zamýšlet nejen nad tím, jaké zdroje jsou potřeba pro vyrobení výrobků a jaké jsou s tím spojené odpady, ale také nad tím, kdo ty výrobky vyrobil, kde a za jakých podmínek). Překážkou k širšímu využití je ale dostupnost kalkulačky jen v AJ.

Environmentální zátěž[editovat | editovat zdroj]

Existuje celá řada dopadů na životní prostředí způsobených člověkem. Ty nejzávažnější a nejsnadněji vyčíslitelné lze spočítat pomocí různých online kalkulaček (všechny mají svá pro a proti). Je třeba mít také na paměti, že ne všechny dopady se snadno vyčíslují a proto nejsou ke všem dopadům dostupné kalkulačky (např. dopad na biodiverzitu či kvalitu půdy, atp.).

Dopady jednotlivce[editovat | editovat zdroj]

Kalkulačky ekologické stopy[editovat | editovat zdroj]

Kalkulačky uhlíkové stopy[editovat | editovat zdroj]

Kalkulačka vodní stopy[editovat | editovat zdroj]

V češtině jsem žádnou kalkulačku vodní stopy pro jednotlivce nedohledala.

Kalkulačka materiálové stopy[editovat | editovat zdroj]

  • Nejznámější (v AJ): [:Soubor:///C:/Users/Jirka/Downloads/Prehled online kalkulacek pristupu Dana.docx#%20msocom%201 [JD1]]

V češtině jsem žádnou kalkulačku materiálové stopy pro jednotlivce nedohledala.

Dopady produktů[editovat | editovat zdroj]

  • Kalkulačka (spíše porovnávač) ekologické stopy produktů a služeb (Už je poměrně staršího data – něco kolem 10 let, zatím ale po nastavení Adobe Flash v prohlížeči funguje)
  • Kalkulačka emisí ze spotřeby pohonných hmot V češtině, možnost výpočtu pro benzín a naftu Na stránce se také dočtete základy k LCA – je to poměrně komplexní metoda posuzování dopadů na ŽP. Pro děti tedy bude nutné pracovat s velmi zjednodušeným konceptem – nazývala bych to životní cyklus výrobku nebo podobně, nikoli LCA (to je terminus technicus stanovený ISO normami).
  • Kalkulačka uhlíkové stopy cest jídla V češtině, počítá emise skleníkových plynů dle ujeté vzdálenosti a hmotnosti nákladu:  Je samozřejmě velmi zúžené zaměření – pouze na dopravu zboží.
  • Kalkulačka Nutriční stopy - V češtině, pracuje s pěti kategoriemi dopadu na ŽP a celkovým skóre pokrmů: Dokážu si představit využití pro porovnání různých jídel (spíš než ingrediencí), ale opět je samozřejmě zaměřeno jen na jídlo, takže nepokrývá další oblasti UŽS. Mohlo by být např. součástí výukové lekce zahrnující téma jídla (Jak ovlivňuji ŽP).

Myšlení[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související stránky[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. UNEP (2015) Introduction to Sustainable Consumption and Production (SCP), Online, str. 118