Nápověda:Manuál pro čtení

Z Enviwiki
Verze z 23. 2. 2010, 11:32, kterou vytvořil JaDlo (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: Před tím, než začneme psát, je třeba rozvíjet dvě velmi důležité dovednosti: kritické myšlení a kritické čtení. = Kritické myšlení a čtení = Kriti…)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Před tím, než začneme psát, je třeba rozvíjet dvě velmi důležité dovednosti: kritické myšlení a kritické čtení.

Kritické myšlení a čtení

Kritické myšlení neznamená, že k tématu přistoupíte útočně nebo s kritikou - je to intelektuální proces myšlení, kdy pečlivě a jasně vážíte různé perspektivy, a hledáte důvody nebo důkazy na podporu argumentů, které používáte.

Každý čte jinak: rychle nebo pomalu, někdo přemýšlí o tom, co čte, zatímco oni jdou dál, přemýšlejí později, nebo nepřemýšlejí vůbec! Níže uvedené pokyny a materiály poskytnout návody a tipy, jak číst "aktivně": kdy si řeknete předem, za jakým účelem čtete, a v průběhu čtení si kladete otázky, zaznamenáváte své vašich nápady a připomínky atd. Tato strategie zajistí, že opravdu co nejlépe využijete čas, který strávíte čtením pro vaše studium nebo odbornou práci.

Metoda čtení

pokud by měla být skutečně účinná, je třeba volit různé způsoby čtení:

  • Čtení na zapamatování - soustředit se na to, co je třeba vědět (například pro zapamatování faktů)
  • To je odlišné od čtení pro psaní textu na vybrané téma, když někdo - tam je potřeba pochopit, jak jsou argumenty postaveny a k čemu směřují.

Kritické čtení je klíčové pro pochopení interdisciplinárních souvislostí různých vědních oborů. Tato dovednost je nutná i pro aktivní zapojení do řešení problému - musíte si vždy ujasnit, zda teoretické analýzy nebo jejich praktické využití jsou v souladu s vaším osobním přesvědčením a pohledem na svět.

Odkazy

Online manuály pro čtení (a psaní)

Koncept Čtením a psaním ke "kritickému myšlení"

je založen na teorii aktivního učení a pedagogického konstruktivismu. Cílem vzdělávacího procesu podle těchto teorií je nejen poskytnout studentům znalosti (a poté je zase požadovat), ale také rozvíjet schopnosti potřebné pro samostatnou tvůrčí činnost v oblasti poznání.

"Tří-fázový cyklus učení"

poskytuje základní rámec procesu učení, který podporuje vlastní úsudek studentů. V první fázi studenti jsou vyzýváni, aby si připomněli své předběžné vědění o daném tématu, a našli své otázky o něm. Pak přijde druhá fáze, ve které studenti zůstávají aktivní - ptají se a zkoumají téma a vážně jej studují z poskytnutých zdrojů. Třetí fáze je "reflexe" - studenti jsou vyzváni ke srovnání toho, co se naučili, se svými předchozími znalostmi.

Podle těchto fází se model učení nazývá E - U - R

  • Evokace - studenti si uvědomí, co už vědí o zvoleném tématu nebo co si o něm myslí; zároveň by měli být také schopni formulovat své otázky o těch oblastech či tématech, jež pokládají za nejednoznačná, na které by chtěli najít odpovědi v následujících etapách.
  • Uvědomění si významu - konfrontace studentovy původní představy o tématu s poskytnutými zdroji informací .
  • Reflexe - studenti re-formulují své představy o tématu s ohledem na nově získané informace a na základě diskuse s kolegy; plně si uvědomí, co se naučili, jsou schopni jít dál (tza toto naučené), a přispět k tématu svým vlastním způsobem.

Další odkazy pro E - U - R model