Ligninolytické houby: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 21: Řádek 21:
  
 
*odbarvování některých průmyslově vyráběných barviv (tyto barviva představují velkou skupinu obtížně rozložitelných a často toxických průmyslových organopolutantů, na znečištění životního prostředí se podílý ve formě odpadních průmyslových  vod)
 
*odbarvování některých průmyslově vyráběných barviv (tyto barviva představují velkou skupinu obtížně rozložitelných a často toxických průmyslových organopolutantů, na znečištění životního prostředí se podílý ve formě odpadních průmyslových  vod)
*kontaminace životního prostředí chloroaromáty (např. PCB, chlorfenoly, chlorligniny, dioxiny) a polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) je globální(tyto toxické a karciogenní látky se hromadí v půdě, protože jejich rozklad autochtonní půdní mikroflorou je pomalý a často neúplný)
+
*kontaminace životního prostředí chloroaromáty (např. [http://cs.wikipedia.org/wiki/PCB PCB], chlorfenoly, chlorligniny, dioxiny) a polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) je globální(tyto toxické a karciogenní látky se hromadí v půdě, protože jejich rozklad autochtonní půdní mikroflorou je pomalý a často neúplný)
 
*ligninolytické houby jsou schopné účinně degradovat řadu obtížně rozložitelných organopolutantů  
 
*ligninolytické houby jsou schopné účinně degradovat řadu obtížně rozložitelných organopolutantů  
 
*jsou považovány za vhodné organismy pro [http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioremediace bioremediace]
 
*jsou považovány za vhodné organismy pro [http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioremediace bioremediace]

Verze z 11. 1. 2009, 21:59


Ligninolytické houby


Charakteristika

 • nazývány také jako houby bílé hniloby
 • tyto houby jsou dřevokazné a rozkládají hlavně ligninovou složku dřeva (houby bílé hniloby přednostně spotřebovávají ze dřeva tmavý lignin - jediný přirozený polymer obsahující aromatická jádra)
 • zůstává po nich světlý vláknitý povrch tvořený zejména vlákny celulosy
 • produkují extracelularní enzymy (využívány také k degradaci aromatických cizorodých látek z prostředí):
  • ligninperoxidasa
  • manganperoxidasa
  • lakasa
 • houby jsou schopny kolonizovat substráty (které jsou zaneseny spolu s houbou do půdy)
 • schopnost rozkládat těžce rozložitelné a pro mnoho mikroorganismů jedovaté látky
 • důležitá je vazba mezi dřevokaznými houbami a těžkými kovy
 • houby obecně jsou schopny na svůj povrch vázat kovy včetně radionuklidů

Využití

 • odbarvování některých průmyslově vyráběných barviv (tyto barviva představují velkou skupinu obtížně rozložitelných a často toxických průmyslových organopolutantů, na znečištění životního prostředí se podílý ve formě odpadních průmyslových vod)
 • kontaminace životního prostředí chloroaromáty (např. PCB, chlorfenoly, chlorligniny, dioxiny) a polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) je globální(tyto toxické a karciogenní látky se hromadí v půdě, protože jejich rozklad autochtonní půdní mikroflorou je pomalý a často neúplný)
 • ligninolytické houby jsou schopné účinně degradovat řadu obtížně rozložitelných organopolutantů
 • jsou považovány za vhodné organismy pro bioremediace
 • širšímu praktickému použití brání nízká znalost degradačních mechanismů
 • nespecifický enzymový systém je schopen rozkládat:
  • aromatické látky (polychlorované bifenyly, polyaromatické uhlovodíky)
  • pesticidy
  • aromatické herbicidy
  • a další toxické látky
 • další využití hub tzv. bílé hniloby:
  • při odstraňování polyaromatických uhlovodíků z různých složek životního prostředí - z půdy, vody, tedy v podstatě z jakýchkoliv přirozených nebo polopřirozených substrátů

Druhy hub bílé hniloby

 • bazidiomycety:
  • Stereum
  • Trametes
  • Pleurotus
  • Phanerochaete
  • Pycnoporus
  • Daedalea
  • Ganoderma
 • askomycety:
  • čel. Xylariaceae (Xylaria, Ustulina, Daldinia, Hypoxylon, …)

Aktivity ligninolytických enzymů byly testovány u více než 2000 druhů známých ligninolytických hub, z tohoto množství bylo pro biodegradační účely otestováno méně než 20. Biodegradační schopnost byla prokázána např. u Phanerochaete chrysosporium, Pleurotus ostreatus,Irpex lacteus, Bjerkandera adusta a Trametes versicolor.


Zdroje

Paszcynski, A., Craford, R.L. (1995)Potentional for bioremediation of xenobiotic compound by the white rot fungus. Phanerochate chrysosporium, Biotechnol. Prog. 11, 368-379.


Gramss, G., Kirsche, B., Voigt, K. D., Gunther, Th., Fritsche, W. (1999) Conversion rates of five polycyclic aromatic hydrocarbons in the liquid cultures of fifty-eight fungi and the concomitant production of oxidative enzymes. Mycol. Res. 103, 1009-1018.


Šašek, V., Novotný, Č., Vampola, P. (1998) Screening for efficient fungal degraders by decolorization. Czech Mycol. 50, 303-311.


Informační systém výzkumu a vývoje http://aplikace.isvav.cvut.cz/projectDetail.do?rowId=GA204%2F94%2F1190


Externí odkazy

Rozklad polyaromatických uhlovodíků (PAH) dřevokaznými houbami v půdě http://stary.biom.cz/sborniky/sb97PrVana/sb97PrVan_zadr.html#wiesche