Klima: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 13: Řádek 13:
 
V České republice se shromažďováním údajů o počasí a jejich zpracováním zabývá [http://www.chmi.cz/ Český hydrometeorologický ústav]. Zde se vypočítávají průměrné a extrémní hodnoty, četnosti (pravděpodobnosti) výskytu jednotlivých meteorologických prvků a jevů ([http://www.chmi.cz/meteo/ok/ovk.html#szkd standardní zpracování klimatologických dat]), a také jsou popisovány možné vlivy klimatu na různé společenské a ekonomické aktivity (doprava, energetika, teplárenství) a na zdraví člověka ([http://www.chmi.cz/meteo/ok/ovk.html#aplzkd aplikované zpracování klimatologických dat]) .
 
V České republice se shromažďováním údajů o počasí a jejich zpracováním zabývá [http://www.chmi.cz/ Český hydrometeorologický ústav]. Zde se vypočítávají průměrné a extrémní hodnoty, četnosti (pravděpodobnosti) výskytu jednotlivých meteorologických prvků a jevů ([http://www.chmi.cz/meteo/ok/ovk.html#szkd standardní zpracování klimatologických dat]), a také jsou popisovány možné vlivy klimatu na různé společenské a ekonomické aktivity (doprava, energetika, teplárenství) a na zdraví člověka ([http://www.chmi.cz/meteo/ok/ovk.html#aplzkd aplikované zpracování klimatologických dat]) .
  
== Cíle ==
+
== Témata ==
 +
*[[Co má vliv na podnebí? Klima v minulosti]]
 +
*[[Skleníkový jev]]
 +
*[[Měření a zaznamenávání údajů o počasí a podnebí]]
 +
*[[Globální změna klimatu|Globální oteplení]]
 +
*[[Kjótský protokol]] = úsilí o nápravu na mezinárodním poli a v České republice
  
 +
== Pro výuku ==
 +
===Cíle===
 
*Pochopit klima jako dynamický globální systém; uvědomit si jeho význam pro každodenní život.
 
*Pochopit klima jako dynamický globální systém; uvědomit si jeho význam pro každodenní život.
 
*Porozumět změnám klimatu v minulosti a současnosti; vlivům, jež je způsobily.
 
*Porozumět změnám klimatu v minulosti a současnosti; vlivům, jež je způsobily.
Řádek 21: Řádek 28:
 
*Získat informace o skleníkovém jevu a umět vyvodit závěry o globálním oteplení.
 
*Získat informace o skleníkovém jevu a umět vyvodit závěry o globálním oteplení.
 
*Orientovat se v právních a institucionálních opatřeních zaměřených na klimatické změny.
 
*Orientovat se v právních a institucionálních opatřeních zaměřených na klimatické změny.
 
+
===Zdroje===
== Témata ==
 
*[[Co má vliv na podnebí? Klima v minulosti]]
 
*[[Skleníkový jev]]
 
*[[Měření a zaznamenávání údajů o počasí a podnebí]]
 
*[[Globální změna klimatu|Globální oteplení]]
 
*[[Kjótský protokol]] = úsilí o nápravu na mezinárodním poli a v České republice
 
 
 
== Příklady pro výuku ==
 
 
 
 
Využití Diáře pro učitele z produkce CENIA: Téma [http://www.czp.cuni.cz/enviwikidata/CENIA/Klima.pdf Klima]
 
Využití Diáře pro učitele z produkce CENIA: Téma [http://www.czp.cuni.cz/enviwikidata/CENIA/Klima.pdf Klima]
  
 
== Zdroje ==
 
== Zdroje ==
  
Cílek, V. (1998): Dialog mezi mořem a větrem. NAO: tekutá časomíra severoatlantické oscilace. In: Vesmír 77, 367, 1998/7. [http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=1604 Pro registrované].
+
*Cílek, V. (1998): Dialog mezi mořem a větrem. NAO: tekutá časomíra severoatlantické oscilace. In: Vesmír 77, 367, 1998/7. [http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=1604 Pro registrované].
 
+
*[http://meteorologie.kvalitne.cz/  Meteorologie, klimatologie a hydrologie]
[http://meteorologie.kvalitne.cz/  Meteorologie, klimatologie a hydrologie]
+
*[http://klima.ecn.cz/nazory.htm Globální oteplování]
 
+
*Nedbal, L. (2001): [http://pes.eunet.cz/veda/clanky/16490_88_0_0.html OTEPLOVÁNÍ: Jak zastavit globální změny klimatu?]
[http://klima.ecn.cz/nazory.htm Globální oteplování]
+
*Science World (2003): [http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/F2E9EE0B2202AF7BC1256E970048FA5D?OpenDocument&cast=1 Václav Cílek podruhé: Budoucí oteplování a jak se změní v opak]
+
*ČHMÚ: [http://www.chmi.cz/meteo/ok/infklim.html Souhrnné údaje o klimatu]
Nedbal, L. (2001): [http://pes.eunet.cz/veda/clanky/16490_88_0_0.html OTEPLOVÁNÍ: Jak zastavit globální změny klimatu?]
+
*Dále viz [http://ekolist.cz/kn-ovzd.shtml Zelený knihomol], Ovzduší, klima, ozonová vrstva.
 
 
Science World (2003): [http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/F2E9EE0B2202AF7BC1256E970048FA5D?OpenDocument&cast=1 Václav Cílek podruhé: Budoucí oteplování a jak se změní v opak]
 
 
 
ČHMÚ: [http://www.chmi.cz/meteo/ok/infklim.html Souhrnné údaje o klimatu]
 
 
 
Dále viz [http://ekolist.cz/kn-ovzd.shtml Zelený knihomol], Ovzduší, klima, ozonová vrstva.
 
  
[[Kategorie:Ovzduší]]
+
[[Kategorie:Ovzduší]] [[Kategorie:Klima]]

Verze z 3. 3. 2008, 19:58

Úvod

Mezi hlavní faktory, které ovlivňují celoroční průběh teplot v určitém území, patří schopnost zemského povrchu a ovzduší pohlcovat nebo odrážet sluneční paprsky, schopnost teplo zadržovat, a také ho prouděním odvádět do jiných oblastí.

Vodní režim závisí na poměrném podílu vodních ploch v daném území; teplotním režimu; směrech proudění větru; vegetaci, která zadržuje srážkové vody nebo jim ve zvýšené míře dovolí odtéci po povrchu atd.

Relativní stabilitu podnebí na Zemi působí řada mechanismů negativních zpětných vazeb (viz Cílek, V., 1998) v rámci globálního klimatického systému, který je nesmírně složitý.

Klima na Zemi se v minulosti značně měnilo.Vždy se mu přizpůsobily také formy života – pro určitá geologická období jsou příznačné určité druhy rostlin a živočichů, které se od dnešních mnohdy velmi liší.

Věda o podnebí – klimatologie – studuje meteorologické procesy v dlouhodobém měřítku. Popisuje a vysvětluje typické i zvláštní vlastnosti klimatu v nejrůznějším rozsahu (od globálního popisu celé Země až po drobný detail terénu), zabývá se tříděním podnebí, vymezováním klimatických oblastí a studiem podnebí během dlouhých časových období (kolísání podnebí, klimatické změny).

V České republice se shromažďováním údajů o počasí a jejich zpracováním zabývá Český hydrometeorologický ústav. Zde se vypočítávají průměrné a extrémní hodnoty, četnosti (pravděpodobnosti) výskytu jednotlivých meteorologických prvků a jevů (standardní zpracování klimatologických dat), a také jsou popisovány možné vlivy klimatu na různé společenské a ekonomické aktivity (doprava, energetika, teplárenství) a na zdraví člověka (aplikované zpracování klimatologických dat) .

Témata

Pro výuku

Cíle

  • Pochopit klima jako dynamický globální systém; uvědomit si jeho význam pro každodenní život.
  • Porozumět změnám klimatu v minulosti a současnosti; vlivům, jež je způsobily.
  • Zjistit, jaké jsou hlavní způsoby měření údajů o počasí.
  • Naučit se vyhledávat potřebná meteorologická a klimatologická data.
  • Získat informace o skleníkovém jevu a umět vyvodit závěry o globálním oteplení.
  • Orientovat se v právních a institucionálních opatřeních zaměřených na klimatické změny.

Zdroje

Využití Diáře pro učitele z produkce CENIA: Téma Klima

Zdroje