Hydromeliorační opatření: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 18 mezilehlých verzí od 5 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
(angl. hydromelioration)
+
(angl. hydromelioration, řečtina + latina)
 
<br>
 
<br>
Hydromeliorace je soubor vodohospodářských opatření, která vedou ke zlepšení přírodních podmínek pro technické (např. zemědělské) využití krajiny nebo pro zlepšení životného prostředí ( např. odvodňování mokřin, bažin, závlaha, ochrana půdy proti erozi). Zahrnují také ochranu půdy před záplavami úpravou odtoku v krajině, výstavbou ochranných hrází a také odvodnění zamokřené půdy.
+
Hydromeliorace je soubor vodohospodářských opatření, která vedou ke zlepšení přírodních podmínek pro technické (např. zemědělské) využití krajiny nebo pro zlepšení životního prostředí ( např. odvodňování mokřin, bažin, závlaha, ochrana půdy proti erozi). Zahrnují také ochranu půdy před záplavami úpravou odtoku v krajině, výstavbou ochranných hrází a také odvodnění zamokřené půdy.<ref name="http://encyklopedie.seznam.cz/"> [http://encyklopedie.seznam.cz/ Encyklopedie Seznam, Copyright © 1996 - 2009 Seznam.cz, a.s.]</ref>
 +
 
  
  
Řádek 7: Řádek 8:
  
 
*spojuje vodní hospodářství a vodní stavitelství se [http://www.enviwiki.cz/wiki/Zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD zemědělstvím],
 
*spojuje vodní hospodářství a vodní stavitelství se [http://www.enviwiki.cz/wiki/Zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD zemědělstvím],
*pečuje o zemědělsky využívanou [http://www.enviwiki.cz/wiki/P%C5%AFda půdu]
+
*pečuje o zemědělsky využívanou [http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A1_p%C5%AFda půdu]
 
*má snahu o dosažení optimálního vodního režimu v půdě a o zajištění zdrojů povrchové vody na závlahy  
 
*má snahu o dosažení optimálního vodního režimu v půdě a o zajištění zdrojů povrchové vody na závlahy  
*chrání území před [http://cs.wikipedia.org/wiki/Eroze erozí]
+
*chrání území před [http://cs.wikipedia.org/wiki/Eroze erozí]<ref name="http://www.c14.cz/predmety/09/vs14/VS14_MT_P04.ppt#385,24">přednášky Vodohospodářské stavby Ing.Michala Tomana, CSc. z Katedry hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze.</ref>
  
  
Řádek 15: Řádek 16:
 
==Hydromeliorační stavby==
 
==Hydromeliorační stavby==
  
Nástrojem hydromelioračních opatření jsou hydromeliorační stavby, které slouží pro zlepšení přírodních podmínek. Jedná se především o odvodňovací a závlahové stavby, rybníky, vodohospodářské nádrže a protierozní stavby.
+
Nástrojem hydromelioračních opatření jsou hydromeliorační stavby, které slouží pro zlepšení přírodních podmínek. Jedná se především o odvodňovací a závlahové stavby, [http://cs.wikipedia.org/wiki/Rybn%C3%ADk rybníky], vodohospodářské nádrže a protierozní stavby.
  
  
 
==Odvodnění==
 
==Odvodnění==
  
Jedná se o odvod nadbytečné vody z půdy.
+
Jedná se o odvod nadbytečné vody z [http://www.enviwiki.cz/wiki/P%C5%AFda půdy]
  
 
Způsoby odvodnění:
 
Způsoby odvodnění:
  
*Biologické - používá se v jednodušších případech zamokření, které spočívá v úpravě struktury půdy a ve výsadbě porostů s vysokým výparem z povrchu vegetace),
+
*Biologické - používá se v jednodušších případech zamokření, které spočívá v úpravě struktury půdy a ve výsadbě porostů s vysokým výparem z povrchu vegetace, používá se např. rákos
 
*Technické - používá se v silně zamokřených půdách
 
*Technické - používá se v silně zamokřených půdách
 
**povrchové odvodnění - při zamokření povrchovou vodou (otevřené kanály, odvodňovací příkopy),
 
**povrchové odvodnění - při zamokření povrchovou vodou (otevřené kanály, odvodňovací příkopy),
 
**podzemní odvodnění - při zamokření podzemní vodou nadměrným vsakováním, přítokem podzemní vody ze sousední oblasti, zvýšením hladiny podzemní vody (drenáž - v ČR je drenáží odvodněna zhruba čtvrtina výměry zemědělských půd
 
**podzemní odvodnění - při zamokření podzemní vodou nadměrným vsakováním, přítokem podzemní vody ze sousední oblasti, zvýšením hladiny podzemní vody (drenáž - v ČR je drenáží odvodněna zhruba čtvrtina výměry zemědělských půd
 
**kombinované odvodnění - jedná se o kombinaci povrchového a podzemního odvodnění
 
**kombinované odvodnění - jedná se o kombinaci povrchového a podzemního odvodnění
 
+
<ref name="http://www.c14.cz/predmety/09/vs14/VS14_MT_P04.ppt#385,24">přednášky Vodohospodářské stavby Ing.Michala Tomana, CSc. z Katedry hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze.</ref>
  
 
==Závlahové stavby==
 
==Závlahové stavby==
  
 
Hlavním úkolem závlahových staveb je dodávání vody do půdy pro zajištění optimálního režimu vlhkosti především ve vegetačním období tak, aby bylo při současném použití správných agrotechnických opatření a zajištění výživy rostlin dosaženo maximálních výnosů.
 
Hlavním úkolem závlahových staveb je dodávání vody do půdy pro zajištění optimálního režimu vlhkosti především ve vegetačním období tak, aby bylo při současném použití správných agrotechnických opatření a zajištění výživy rostlin dosaženo maximálních výnosů.
 +
<ref name="http://www.c14.cz/predmety/09/vs14/VS14_MT_P04.ppt#385,24">přednášky Vodohospodářské stavby Ing.Michala Tomana, CSc. z Katedry hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze.</ref>
  
 
Druhy závlah:
 
Druhy závlah:
Řádek 40: Řádek 42:
 
*hnojivá – dodává do půdy živiny
 
*hnojivá – dodává do půdy živiny
 
*zvláštní – oteplovací, ozdravovací, promývací, protinámrazová, klimatizační
 
*zvláštní – oteplovací, ozdravovací, promývací, protinámrazová, klimatizační
 +
<ref name="http://www.c14.cz/predmety/09/vs14/VS14_MT_P04.ppt#385,24">přednášky Vodohospodářské stavby Ing.Michala Tomana, CSc. z Katedry hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze.</ref>
 +
 +
 +
 +
  
  
 
   
 
   
 
== Zdroje ==
 
== Zdroje ==
[http://www.c14.cz/predmety/09/vs14/VS14_MT_P04.ppt#385,24 Informace a obrázky převzaty z přednášky Vodohospodářské stavby Ing.Michala Tomana, CSc. z Katedry hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze]
 
  
Úvodní text k workshopu „Zemědělské odvodnění v kulturní krajině“, VÚMOP Praha, 2005
+
<references/>
Introductory text to the workshop on „Drainage of agricultural lands in the context of cultural landscape, RISWC Prague, 2005
+
 
 +
 
 +
 
  
 
== Odkazy ==
 
== Odkazy ==
 
[http://cs.wikipedia.org/wiki/PCB PCB]
 
  
 
=== Externí odkazy ===
 
=== Externí odkazy ===
Řádek 58: Řádek 64:
  
 
[http://www.hydromeliorace.cz/ hydromeliorace]
 
[http://www.hydromeliorace.cz/ hydromeliorace]
 +
  
  
Řádek 67: Řádek 74:
 
ČSN 75 4200:1994 Hydromeliorace - Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním
 
ČSN 75 4200:1994 Hydromeliorace - Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním
  
[[Kategorie:Skupina B]] [[Kategorie:Krajina]]
+
Úvodní text k workshopu „Zemědělské odvodnění v kulturní krajině“, VÚMOP Praha, 2005
 +
Introductory text to the workshop on „Drainage of agricultural lands in the context of cultural landscape, RISWC Prague, 2005
 +
 
 +
 
 +
[[Kategorie:Využití území]]
 +
[[Kategorie:Krajina]]
 +
[[Kategorie:Vodní hospodářství]]

Aktuální verze z 25. 2. 2019, 16:26

(angl. hydromelioration, řečtina + latina)
Hydromeliorace je soubor vodohospodářských opatření, která vedou ke zlepšení přírodních podmínek pro technické (např. zemědělské) využití krajiny nebo pro zlepšení životního prostředí ( např. odvodňování mokřin, bažin, závlaha, ochrana půdy proti erozi). Zahrnují také ochranu půdy před záplavami úpravou odtoku v krajině, výstavbou ochranných hrází a také odvodnění zamokřené půdy.[1]


Hydromeliorace je hraniční obor, který:[editovat | editovat zdroj]

 • spojuje vodní hospodářství a vodní stavitelství se zemědělstvím,
 • pečuje o zemědělsky využívanou půdu
 • má snahu o dosažení optimálního vodního režimu v půdě a o zajištění zdrojů povrchové vody na závlahy
 • chrání území před erozí[2]


Hydromeliorační stavby[editovat | editovat zdroj]

Nástrojem hydromelioračních opatření jsou hydromeliorační stavby, které slouží pro zlepšení přírodních podmínek. Jedná se především o odvodňovací a závlahové stavby, rybníky, vodohospodářské nádrže a protierozní stavby.


Odvodnění[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o odvod nadbytečné vody z půdy

Způsoby odvodnění:

 • Biologické - používá se v jednodušších případech zamokření, které spočívá v úpravě struktury půdy a ve výsadbě porostů s vysokým výparem z povrchu vegetace, používá se např. rákos
 • Technické - používá se v silně zamokřených půdách
  • povrchové odvodnění - při zamokření povrchovou vodou (otevřené kanály, odvodňovací příkopy),
  • podzemní odvodnění - při zamokření podzemní vodou nadměrným vsakováním, přítokem podzemní vody ze sousední oblasti, zvýšením hladiny podzemní vody (drenáž - v ČR je drenáží odvodněna zhruba čtvrtina výměry zemědělských půd
  • kombinované odvodnění - jedná se o kombinaci povrchového a podzemního odvodnění

[2]

Závlahové stavby[editovat | editovat zdroj]

Hlavním úkolem závlahových staveb je dodávání vody do půdy pro zajištění optimálního režimu vlhkosti především ve vegetačním období tak, aby bylo při současném použití správných agrotechnických opatření a zajištění výživy rostlin dosaženo maximálních výnosů. [2]

Druhy závlah:

 • doplňková – pro udržení optimálního režimu vlhkosti ve vegetačním období
 • hnojivá – dodává do půdy živiny
 • zvláštní – oteplovací, ozdravovací, promývací, protinámrazová, klimatizační

[2]
Zdroje[editovat | editovat zdroj]

 1. Encyklopedie Seznam, Copyright © 1996 - 2009 Seznam.cz, a.s.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 přednášky Vodohospodářské stavby Ing.Michala Tomana, CSc. z Katedry hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze.Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

přednášky ČVUT

hydromeliorace


Literatura[editovat | editovat zdroj]

Váška, J. a kolektiv: Hydromeliorace. Nakladatelství ŠEL, 220s.

Lellák, J.,Kubíček,F.:Hydrobiologie. Vydavatelství Karolinum, Praha, 1992,257 s.

ČSN 75 4200:1994 Hydromeliorace - Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním

Úvodní text k workshopu „Zemědělské odvodnění v kulturní krajině“, VÚMOP Praha, 2005 Introductory text to the workshop on „Drainage of agricultural lands in the context of cultural landscape, RISWC Prague, 2005