Efektivnost soukromých projektů na ochranu životního prostředí: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 1: Řádek 1:
 
Soukromými projekty na ochranu životního prostředí se mají na mysli investice firem do procesů, technologií či vybavení, které povedou ke snížení environmentální zátěže těchto podniků. Na rozdíl od veřejných projektů na ochranu životního prostředí, kde jsou hlavním kritériem společenské přínosy, u soukromých environmentálních projektů je hlavním kritériem, tak jako u všech podnikových projektů,  výnosnost – zhodnocení vlastního kapitálu podniku.  
 
Soukromými projekty na ochranu životního prostředí se mají na mysli investice firem do procesů, technologií či vybavení, které povedou ke snížení environmentální zátěže těchto podniků. Na rozdíl od veřejných projektů na ochranu životního prostředí, kde jsou hlavním kritériem společenské přínosy, u soukromých environmentálních projektů je hlavním kritériem, tak jako u všech podnikových projektů,  výnosnost – zhodnocení vlastního kapitálu podniku.  
  
Ještě donedávna se firmy zaměřovaly především na odstraňování již vzniklých ekologických škod a investovaly především do environmentálních koncových zařízení. V současnosti se již často jeví jako výhodnější  metody založené na strategii prevence, které zamezují vniku škodlivin již v průběhu výrobního procesu.  <ref>Dobeš, V., Navrátil, B., Remtová, K.: [http://www.czp.cuni.cz/knihovna/undp/studie/54_cccp.htm Porovnání celkových nákladů na preventivní a koncová opatření ochrany životního prostředí], Centrum pro otázky životního prostředí UK, Praha 1995</ref>
+
Ještě donedávna se firmy zaměřovaly především na odstraňování již vzniklých ekologických škod a investovaly především do environmentálních koncových zařízení. V současnosti se již často jeví jako výhodnější  metody založené na strategii prevence, které zamezují vzniku škodlivin již v průběhu výrobního procesu.  <ref name="Dobeš">Dobeš, V., Navrátil, B., Remtová, K.: [http://www.czp.cuni.cz/knihovna/undp/studie/54_cccp.htm Porovnání celkových nákladů na preventivní a koncová opatření ochrany životního prostředí], Centrum pro otázky životního prostředí UK, Praha 1995</ref>
  
 
==Členění investičních projektů==
 
==Členění investičních projektů==
  
Z podnikového hlediska se investice definují jako „peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy".<ref>Valach, K.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Ekopress, Praha 2005, str. 15, ISBN 80-86929-01-9</ref> Investiční projekty můžeme členit dle několika hledisek:
+
Z podnikového hlediska se investice definují jako „peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy." (Valach, 2006, str.15) Investiční projekty můžeme členit dle několika hledisek:
  
*'''Dle významu investice pro naplnění dlouhodobých strategických cílů'''<ref name="Marek">Marek, P. a kol.: Studijní průvodce financemi podniku, Ekopress, Praha 2006, ISBN 80-86119-37-8</ref>  
+
*'''Dle významu investice pro naplnění dlouhodobých strategických cílů'''<<ref name="Dobeš"/>
 
+
**
Kdy je určující především objem finančních prostředků vynaložených na investici. Rozhodování o kapitálově náročných investičních projektech probíhá na vyšších stupních řízení než u finančně méně náročných investic.
 
 
 
*'''Dle účelu, který má být jejich prostřednictvím dosažen'''<ref name="Marek"/>
 
  
 +
*'''Dle účelu, který má být jejich prostřednictvím dosažen'''
 
Realizace různých investičních projektů může vést k rozšíření výroby, obnovení dosavadního stavu majetku či zlepšení pracovních podmínek. Environmentální projekty jsou zaměřeny na zlepšení ekologických podmínek podnikání.  
 
Realizace různých investičních projektů může vést k rozšíření výroby, obnovení dosavadního stavu majetku či zlepšení pracovních podmínek. Environmentální projekty jsou zaměřeny na zlepšení ekologických podmínek podnikání.  
  
*'''Dle stupně vzájemné závislosti'''<ref name="Marek"/>
+
*'''Dle stupně vzájemné závislosti'''
  
 
Určení vzájemné závislosti projektů hraje důležitou roli především při výběru z variant. Pokud se rozhodujeme mezi dvěma vzájemně nezávislými projekty, realizace jednoho z nich nevylučuje realizaci druhého. V realitě se ale často setkáváme se vzájemně podmíněnými, komplementárními a substitučními projekty či dokonce se vzájemně se vylučujícími projekty.  
 
Určení vzájemné závislosti projektů hraje důležitou roli především při výběru z variant. Pokud se rozhodujeme mezi dvěma vzájemně nezávislými projekty, realizace jednoho z nich nevylučuje realizaci druhého. V realitě se ale často setkáváme se vzájemně podmíněnými, komplementárními a substitučními projekty či dokonce se vzájemně se vylučujícími projekty.  
 +
 +
*'''Dle stupně vzájemné závislosti'''
  
  
Řádek 23: Řádek 23:
  
  
 +
==Literatura==
 +
{{Citace monografie
 +
| příjmení = Valach
 +
| jméno = Karel
 +
| odkaz na autora =
 +
| titul = Investiční rozhodování a dlouhodobé financování
 +
| vydavatel = Ekopress
 +
| místo = Praha
 +
| rok = 2006
 +
| isbn = 80-86929-01-9
 +
| kapitola = 1.
 +
| strany = 15.
 +
| jazyk = Čeština
 +
}}
  
 +
{{Citace monografie
 +
| příjmení = Marek
 +
| jméno = Petr
 +
| odkaz na autora =
 +
| titul = Studijní průvodce financemi podniku
 +
| vydavatel = Ekopress
 +
| místo = Praha
 +
| rok = 2006
 +
| isbn = 80-86119-37-8
 +
| kapitola = 8.
 +
| strany = 351-353
 +
| jazyk = Čeština
 +
}}
  
  

Verze z 4. 4. 2010, 15:46

Soukromými projekty na ochranu životního prostředí se mají na mysli investice firem do procesů, technologií či vybavení, které povedou ke snížení environmentální zátěže těchto podniků. Na rozdíl od veřejných projektů na ochranu životního prostředí, kde jsou hlavním kritériem společenské přínosy, u soukromých environmentálních projektů je hlavním kritériem, tak jako u všech podnikových projektů, výnosnost – zhodnocení vlastního kapitálu podniku.

Ještě donedávna se firmy zaměřovaly především na odstraňování již vzniklých ekologických škod a investovaly především do environmentálních koncových zařízení. V současnosti se již často jeví jako výhodnější metody založené na strategii prevence, které zamezují vzniku škodlivin již v průběhu výrobního procesu. [1]

Členění investičních projektů

Z podnikového hlediska se investice definují jako „peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy." (Valach, 2006, str.15) Investiční projekty můžeme členit dle několika hledisek:

  • Dle významu investice pro naplnění dlouhodobých strategických cílů<[1]
  • Dle účelu, který má být jejich prostřednictvím dosažen

Realizace různých investičních projektů může vést k rozšíření výroby, obnovení dosavadního stavu majetku či zlepšení pracovních podmínek. Environmentální projekty jsou zaměřeny na zlepšení ekologických podmínek podnikání.

  • Dle stupně vzájemné závislosti

Určení vzájemné závislosti projektů hraje důležitou roli především při výběru z variant. Pokud se rozhodujeme mezi dvěma vzájemně nezávislými projekty, realizace jednoho z nich nevylučuje realizaci druhého. V realitě se ale často setkáváme se vzájemně podmíněnými, komplementárními a substitučními projekty či dokonce se vzájemně se vylučujícími projekty.

  • Dle stupně vzájemné závislostiLiteratura

VALACH, Karel. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-01-9. Kapitola 1., s. 15.. (Čeština) 

MAREK, Petr. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86119-37-8. Kapitola 8., s. 351-353. (Čeština) 


Reference

  1. 1,0 1,1 Dobeš, V., Navrátil, B., Remtová, K.: Porovnání celkových nákladů na preventivní a koncová opatření ochrany životního prostředí, Centrum pro otázky životního prostředí UK, Praha 1995