Diskuse:Anoxické čištění odpadních vod

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připomínky pedagogů

Doporučuji stránku přepracovat, spousta pojmů a definic je chybných a nepřesných. např. Pojmy - některé pojmy jsou chybné - čistírna, nikoliv čistička OV, aktivovaný kal namísto aktivačního, skupina biogeních prvků je poněkud širší, v případě dusíku a fosforu se používá termín nutrienty, anaerobní a anoxické podmínky (prostředí) jsou dvě různá prostředí

doporučuji některé spolehlivé zdroje:

Připomínky skupiny C

Členění odstavců není moc přehledné a nevypovídá o obsahu hesla. Úvodní odstavec sice uvádí, o jaký proces se jedná, ale mohla by být více rozepsána charakteristika. Odstavec s pojmy je jistě vhodný, ale je potřeba uvést tam odkazy na českou wikipedii na ČOV, kde je také podrobně popsáno mechanické, biologické a terciérní čištění a je tam správné vysvětlení pojmů. Za odstavcem čištění komunálních odpadních vod by bylo vhodné dát odstavec – obecné postupy čištění neboť s tímto úzce souvisí – je zde však velká podobnost s informacemi, které najdeme na české wikipedii je tedy otázkou jestli nejsou tyto informace nadbytečné. Za zmínku by stálo širší zhodnocení biologického čištění, jehož je heslo součástí. Samotná definice anoxického čištění by zasloužila více pozornosti – jaké organismy se na něm podílejí, proč se tento proces používá, jak často se používá, jestli je běžnou součástí či nikoliv atd. V textu chybí odkazy na literaturu, z které je čerpáno a vyskytují se zde drobné gramatické překlepy. Chybí témata, která s tím souvisí – znečištění vody apod.

Připomínky skupiny B

(Pavla H

Souhlasím s připomínkami pedagogů co se týká pojmů. Dále bych upozornila na překlep ve slově VLASTNOSTÍ v odstavci Čištění komunálních odpadních vod. K obsahu - možná bych uvítala příklady mikroorganismů, které se k tomuto procesu využívají. Co se týkátypografických chyb - snad jen to, že před závorkama se dělají mezery. Na konci věty v odstavci anoxické čištění - ..., právě za nepřístupu kyslíku. - chybí mezera za tečkou.