Diskuse:Agroenvironmentální programy: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 37: Řádek 37:
  
 
Příliš se mi nelíbí formát textu. Asi není nejvhodnější psát převážnou část textu tučným písmem. Dobré by určitě bylo rozdělení do jednotlivých odstavců či témat, které tak celý příspěvek pro čtenáře zpřehlední. Souhlasím s připomínkami skupiny A i C, že obsah hesla (a pravděpodobně i požadovaný počet znaků ) je nedostatečný. Vhodné bude také doplnit do textu správně citace ve formě odkazů.
 
Příliš se mi nelíbí formát textu. Asi není nejvhodnější psát převážnou část textu tučným písmem. Dobré by určitě bylo rozdělení do jednotlivých odstavců či témat, které tak celý příspěvek pro čtenáře zpřehlední. Souhlasím s připomínkami skupiny A i C, že obsah hesla (a pravděpodobně i požadovaný počet znaků ) je nedostatečný. Vhodné bude také doplnit do textu správně citace ve formě odkazů.
 +
 +
Připomínky skupiny (B): Heslo je psáno nepřehledně,dost chaoticky,hodily by se odkazy do textu.Musím souhlasit s předešlími skupinami, že text je okopírován a nelogicky poskládán.

Verze z 11. 12. 2008, 01:28

Připomínky Skupiny D

heslo působí nedodělaně. text není zformátovaný, není členěn do odstavců. nejsou zde citace v textu, kromě asi dvou které jsou ale špatně napsané (minimálně by se měla schodovat s citací ve zdrojích, kde Fišer není hlavním autorem) navíc nesplňuje enviwiki pravidla - viz pravidla - tag <ref></ref>.

Obecně působí jako kopie cizích textů bez jakéhokoli příspěvku autora.

navíc zde mnoho informací schází.

např:

  • základní podmínky - co se dotuje, komu, od jaké plochy, kolik, jak se s dotovanou půdou

nakládá.

  • že závazek je vždy na minimálně 5 let;
  • podstatné zákony 252/1997 o zemědělství v platném znění
  • že (80% kryje EU a 20% ČR)
  • co jsou agroenvironmentální tituly a jak je možné je kombinovat. - konkrétní typy programů

všechny tyto informace jsou minimálně v citované brožuře. rozsah <2000 znaků nesplňuje zadání 3000-4000 znaků

literatura a zdroje se překrývají - literatura nepřináší nic nového, než to co je ve zdrojích

- v literatuře by neměl být odkaz na knihu (skripta) kde se dané problematice věnuje 1 stránka


Připomínky skupiny A Formát textu je špatný. Jeho struktura připomíná zkopírování několika málo vět, vytržených vždy z kontextu z různých zdrojů, a které jsou za sebou naskládány bez logické návaznosti. Heslo neobsahuje ani čtvrtinu základních informací, které by mohlo přinášet.Připomínky Skupiny E:

Příliš se mi nelíbí formát textu. Asi není nejvhodnější psát převážnou část textu tučným písmem. Dobré by určitě bylo rozdělení do jednotlivých odstavců či témat, které tak celý příspěvek pro čtenáře zpřehlední. Souhlasím s připomínkami skupiny A i C, že obsah hesla (a pravděpodobně i požadovaný počet znaků ) je nedostatečný. Vhodné bude také doplnit do textu správně citace ve formě odkazů.

Připomínky skupiny (B): Heslo je psáno nepřehledně,dost chaoticky,hodily by se odkazy do textu.Musím souhlasit s předešlími skupinami, že text je okopírován a nelogicky poskládán.