Bariérový efekt: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 10: Řádek 10:
 
| isbn = 80-86064-92-1
 
| isbn = 80-86064-92-1
 
| title = Hodnocení fragmentace krajiny dopravou: metodická příručka
 
| title = Hodnocení fragmentace krajiny dopravou: metodická příručka
 +
| url = http://www.evernia.cz/publikace/Hodnoceni_fragmentace_krajiny_dopravou_cz.pdf
 
| location = Praha
 
| location = Praha
 
| date = 2005
 
| date = 2005
Řádek 18: Řádek 19:
 
| isbn = 80-903787-1-4
 
| isbn = 80-903787-1-4
 
| last = Evernia
 
| last = Evernia
| first = (firma)
+
| first =  
 +
| url = http://www.evernia.cz/publikace/Hodnoceni_pruchodnosti_uzemi_pro_liniove_stavby_cz.pdf
 
| coauthors = silnic a dálnic ČR Ředitelství
 
| coauthors = silnic a dálnic ČR Ředitelství
 
| title = Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby: technické podmínky: schváleno MD-OPK čj.-505/06-120-RS/2 ze dne 7.9.2006 s účinností od 1. října 2006, ev. č. TP 181
 
| title = Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby: technické podmínky: schváleno MD-OPK čj.-505/06-120-RS/2 ze dne 7.9.2006 s účinností od 1. října 2006, ev. č. TP 181

Verze z 11. 6. 2013, 10:29

S fragmentací krajiny úzce souvisí vznik bariérového efektu, kdy se dopravní stavba stává výraznou bariérou na migrační cestě. Komunikace představuje fyzickou překážku, která má důsledky pro populace živočichů. Pro velké savce je většinou komunikace překážkou, jen je-li oplocena a provoz je vysoce intenzivní. Menší živočichové na komunikaci (obojživelníci, drobní savci, bezobratlí) jsou mnohem častěji sraženi vozidly nebo usmrceni predátory. Jestliže komunikace účinně oddělují populace živočichů po několik generací mohou se tyto populace demograficky změnit. Dochází-li k opakovanému rozmnožování mezi příbuznými jedinci, mohou být následkem dokonce nevratné genetické změny vedoucí postupně k degeneraci a úhynu celých společenstev fauny. Druhy, které potřebují velkou rozlohu území, jsou na fragmentaci nejcitlivější. Malé populace mohou trpět příbuzenským křížením nebo mohou vyhynout a jsou tedy mnohem závislejší na migraci než velké populace. Ve většině případů komunikace pohyb živočichů úplně nezastaví, ale značně ho omezí.

Zdroje