Anglická filtrace: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 1: Řádek 1:
 
__TOC__
 
__TOC__
 +
 +
[[Soubor:Anglickafiltrace2.png|right|Pomalá filtrace <ref>Rulík, M.: Přednášky z předmětu Aplikovaná hydrobiologie. Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci. [Citováno 2008-11-25] Dostupné z www:http://fle.czu.cz/~landa/SLOVNIKY/SANTECH/SANTECH.PDF</ref>]]
 +
  
 
===Definice===
 
===Definice===

Verze z 25. 11. 2008, 20:45

Pomalá filtrace [1]


Definice

Anglická filtrace neboli pomalá filtrace je nejstarší typ filtrace, používaný ve vodárenské praxi hlavně při čištění surové vody. Zpočátku se používala jen pro odstraněné zákalu, později se zjistilo, že významně snižuje počet bakterií Jde o spojení nejen filtračního procesu, ale i procesů biologických, kdy se uplatňují aerobní mikroorganismy. Na biologickou blánu filtru se adsorbují koloidní a suspendované částice.

Konstrukce

Konstrukčně se skládají z cca 100 – 120 cm podkladní vrstvy písku, která má mocnost 40 – 60 cm a tvoří plynulý přechod od zrn průměru 1 mm až k zrnům o průměru 30 mm na dně filtru, kde je umístěn drenážní systém odvádějící profiltrovanou vodu. Na podkladové vrstvě se nachází účinná biologická membrána. Výška vody nad náplní je 50 – 150 cm.

Použití

Technologie se používá u vod se suspendovanými látkami do 50 mg/l, CHSK-Mn do 6 mg/l, zákal do 100 ZF (jednotky zákalu měřeny formazinem nefelometricky a turbidimetricky) Účinnost pro bakterie 99 %,CHSK 20 – 40%. Jejich výhodou je jednoduchý provoz a nízké náklady, nevýhodou je záběr větší plochy. Při provozu filtru je nutné jeho praní. [2] [3]


Témata

Zdroje

  1. Rulík, M.: Přednášky z předmětu Aplikovaná hydrobiologie. Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci. [Citováno 2008-11-25] Dostupné z www:http://fle.czu.cz/~landa/SLOVNIKY/SANTECH/SANTECH.PDF
  2. Landa, J., Landová, G., (2004): Slovníček chemie sanačních procesů. Fakulta lesnická a environmentální, Česká zemědělská univerzita v Praze. [Citováno 2008-11-25] Dostupné z www:http://fle.czu.cz/~landa/SLOVNIKY/SANTECH/SANTECH.PDF
  3. Havlík, A.: Přednášky z předmětu Vodohospodářské inženýrství, Katedra hydrauliky a hydrobiologie, ČVUT v Praze. [Citováno 2008-11-25] Dostupné z www: http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Predmety/VIN/ke_stazeni/Vodarenstvi.pdf

Odkazy

Související stránky

voda

Externí odkazy

Wikipedie - voda

Anglická wikipedie - vodní filtr

Anglická wikipedie - pomalý pískový filtr

Literatura

Dohányos M., Koller, J., Strnadová, N., (2004): Čištění odpadních vod. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha.