Editace stránky Anglická filtrace

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Varování: Nejste přihlášen(a). Pokud uložíte jakoukoli editaci, vaše IP adresa bude zveřejněna v historii této stránky. Pokud se přihlásíte nebo si vytvoříte účet, vaše editace budou připsány vašemu uživatelskému jménu a získáte i další výhody.

Editace může být zrušena. Zkontrolujte a pak potvrďte změny zobrazené níže.

Aktuální verze Váš text
Řádek 2: Řádek 2:
  
 
===Konstrukce a funkce===
 
===Konstrukce a funkce===
Konstrukčně se pomalé filtry skládají z cca 100–120 cm silné podkladní vrstvy písků (zrna od 0,4 do 0,7 mm). Podkladní vrstva má mocnost 40–60 cm a tvoří plynulý přechod od zrn průměru 1 mm až k zrnům o průměru 30 mm na dně filtru, kde je umístěn drenážní systém odvádějící profiltrovanou vodu. Na podkladové vrstvě se nachází účinná biologická membrána. Výška vody nad náplní je 50–150 cm. Na svrchní straně pískového lože se za 2-3 týdny vytvoří tzv. biologická blána, složená z prospěšných indiferentních organismů. Dominantní jsou bakterie, rozsivky, bezbarví bičíkovci a nálevníci. Tato blána dokonale zachycuje organické a anorganické suspendované látky a zvelké části i rozpuštěné. Začnou-li se v bláně tvořit trhliny, odstraní se seškrábnutím a filtr se musí znovu zapracovat. <ref name="Havlík" /><ref name="Popovský"> Popovský, J.(2007): Přednášky z předmětu Vodárenská hydrobiologie, ÚŽP, Přf UK</ref>
+
Konstrukčně se pomalé filtry skládají z cca 100–120 cm silné podkladní vrstvy písků (zrna od 0,4 do 0,7 mm). Podkladní vrstva má mocnost 40–60 cm a tvoří plynulý přechod od zrn průměru 1 mm až k zrnům o průměru 30 mm na dně filtru, kde je umístěn drenážní systém odvádějící profiltrovanou vodu. Na podkladové vrstvě se nachází účinná biologická membrána. Výška vody nad náplní je 50–150 cm. Na svrchní straně pískového lože se za 2-3 týdny vytvoří tzv. biologická blána, složená z prospěšných indiferentních organismů. Dominantní jsou bakterie, rozsivky, bezbarví bičíkovci a nálevníci. Tato blána dokonale zachycuje organické a anorganické suspendované látky a zvelké části i rozpuštěné. Začnou-li se v bláně tvořit trhliny, odstraní se seškrábnutím a filtr se musí znovu zapracovat. <ref name="Havlík"> </ref> <ref name="Popovský"> Popovský, J.(2007): Přednášky z předmětu Vodárenská hydrobiologie, ÚŽP, Přf UK</ref>
  
 
[[Soubor:Anglickafiltrace2.png|Pomalá filtrace]]
 
[[Soubor:Anglickafiltrace2.png|Pomalá filtrace]]
Řádek 10: Řádek 10:
 
===Použití===
 
===Použití===
 
Technologie se používá u vod se suspendovanými látkami do 50 mg/l, [[BSK|CHSK]] -Mn do 6 mg/l (chemická spotřeba kyslíku zjišťovaná pomocí KMnO<sub>4</sub>), zákal do 100 ZF (jednotky zákalu měřeny formazinem nefelometricky a turbidimetricky).
 
Technologie se používá u vod se suspendovanými látkami do 50 mg/l, [[BSK|CHSK]] -Mn do 6 mg/l (chemická spotřeba kyslíku zjišťovaná pomocí KMnO<sub>4</sub>), zákal do 100 ZF (jednotky zákalu měřeny formazinem nefelometricky a turbidimetricky).
Účinnost pro bakterie 99 %,CHSK 20–40%. Jejich výhodou je jednoduchý provoz a vysoká účinnost, nevýhodou je záběr větší plochy - výkon na jednotku plochy je malý a velké investiční náklady. Při provozu filtru je nutné odstraňování narůstající vrstvy biomasy. <ref name="Landa" /><ref name="Popovský" /> Když odpor biologického filtru dosáhne  maximální hodnoty, musí se vrchní nejvíce zanesená vrstva seříznout za suchého stavu. Pro její odstranění byly vyvinuty různé mechanismy na seřezávání vrstvy písku a jeho dopravu k pračce písku nebo snímání horní vrstvy odsáváním, kdy je filtrační lože zaplaveno vodou a nebo praní bez snímání horní vrstvy (hydraulicky). Filtrační rychlost závisí na množství nerozpuštěných látek v surové vodě, při jejich koncentraci do 25 mg/l je filtrační rychlost 0,2 až 0,3 m/h, při koncentraci 25-50 mg/l je rychlost 0,1-0,2 m/h. <ref name="Ambrožová"> Ambrožová, J., Hubáčková, J., Matulová, t., (2005): Charakter a účinnost biologické filtrace. Sborník z konference Voda Zlín 2005, 47-52.[Citováno 2009-1-11] Dostupné z www:http://www.smv.cz/res/data/014/001700.pdf</ref>
+
Účinnost pro bakterie 99 %,CHSK 20–40%. Jejich výhodou je jednoduchý provoz a vysoká účinnost, nevýhodou je záběr větší plochy - výkon na jednotku plochy je malý a velké investiční náklady. Při provozu filtru je nutné odstraňování narůstající vrstvy biomasy. <ref name="Landa"> </ref> <ref name="Popovský"> </ref> Když odpor biologického filtru dosáhne  maximální hodnoty, musí se vrchní nejvíce zanesená vrstva seříznout za suchého stavu. Pro její odstranění byly vyvinuty různé mechanismy na seřezávání vrstvy písku a jeho dopravu k pračce písku nebo snímání horní vrstvy odsáváním, kdy je filtrační lože zaplaveno vodou a nebo praní bez snímání horní vrstvy (hydraulicky). Filtrační rychlost závisí na množství nerozpuštěných látek v surové vodě, při jejich koncentraci do 25 mg/l je filtrační rychlost 0,2 až 0,3 m/h, při koncentraci 25-50 mg/l je rychlost 0,1-0,2 m/h. <ref name="Ambrožová"> Ambrožová, J., Hubáčková, J., Matulová, t., (2005): Charakter a účinnost biologické filtrace. Sborník z konference Voda Zlín 2005, 47-52.[Citováno 2009-1-11] Dostupné z www:http://www.smv.cz/res/data/014/001700.pdf</ref>
  
 
===Další typy vodárenské filtrace ===
 
===Další typy vodárenské filtrace ===
Řádek 21: Řádek 21:
 
**iv) sorpční filtry – křemelinové, perlitové, organické (rašelina),  
 
**iv) sorpční filtry – křemelinové, perlitové, organické (rašelina),  
 
**v) filtry s plovoucí náplní,  
 
**v) filtry s plovoucí náplní,  
*c) filtrace v horninovém prostredí <ref name="Landa" />
+
*c) filtrace v horninovém prostredí <ref name="Landa"> </ref>  
  
 
== Témata ==
 
== Témata ==
 
*[[Kategorie:Povrchové a podzemní vody|hggh]]
 
*[[Kategorie:Povrchové a podzemní vody|hggh]]
[[Kategorie:Ochrana přírody a životního prostředí]]
+
**[[Využití vody]]
[[Kategorie:Odpadové hospodářství]]
 
*[[Využití vody]]
 
  
 
== Zdroje ==
 
== Zdroje ==

Všechny příspěvky do Enviwiki jsou zveřejňovány podle licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported (podrobnosti najdete na Enviwiki:Autorské právo). Pokud si nepřejete, aby váš text byl nemilosrdně upravován a volně šířen, pak ho do Enviwiki neukládejte.
Uložením příspěvku se zavazujete, že je vaším dílem nebo je zkopírován ze zdrojů, které nejsou chráněny autorským právem (tzv. public domain). NEVKLÁDEJTE DÍLA CHRÁNĚNÁ AUTORSKÝM PRÁVEM BEZ DOVOLENÍ!

Storno Pomoc při editování (otevře se v novém okně)