Editace stránky Životní prostředí a zdraví

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Varování: Nejste přihlášen(a). Pokud uložíte jakoukoli editaci, vaše IP adresa bude zveřejněna v historii této stránky. Pokud se přihlásíte nebo si vytvoříte účet, vaše editace budou připsány vašemu uživatelskému jménu a získáte i další výhody.

Editace může být zrušena. Zkontrolujte a pak potvrďte změny zobrazené níže.

Aktuální verze Váš text
Řádek 1: Řádek 1:
Zdraví obecně je jen velmi těžko definovatelný pojem. Vypovídá nejen o fyzickém stavu, ale i o duševní a sociální rovnováze. Pojetí toho, co představuje zdraví, se liší v jednotlivých kulturách a na různých územích. Zdraví obyvatel a [[kvalita lidského života]] ukazuje vyspělost jednotlivých regionů, jejich ekonomickou situaci, technickou vyspělost i stav životního prostředí.
+
Zdraví obecně je jen velmi těžko definovatelný pojem. Vypovídá nejen o fyzickém stavu, ale i o duševní a sociální rovnováze. Pojetí toho, co představuje zdraví, se liší v jednotlivých kulturách a na různých územích. Zdraví obyvatel a kvalita života ukazuje vyspělost jednotlivých regionů, jejich ekonomickou situaci, technickou vyspělost i stav životního prostředí.
  
K faktorům, které ovlivňují lidské zdraví, bezpochyby patří [[w:cs:znečištění ovzduší|znečištění ovzduší]], [[pracovní prostředí a zdraví|pracovní prostředí]], kvalita lékařské pomoci, dostupnost a [[w:cs:povrchová voda|kvalita vody]] a potravin a další.
+
K faktorům, které ovlivňují lidské zdraví, bezpochyby patří znečištění odvzduší, pracovní prostředí, kvalita lékařské pomoci, dostupnost a kvalita vody a potravin a další.
  
Výskyt nemocí často není samostatně se projevujícím jevem, bývá spojen s chudobou a bezpečnostními hrozbami. Nedostatek finančních prostředků omezuje možnost zdravotně nezávadné stravy a pití, znemožňuje zlepšit nedostatečné hygienické podmínky, omezuje možnosti lékařské péče a brání svobodné volbě ekologicky šetrnějších prostředků nutných pro běžný provoz života (volba způsobu získávání energie, [[nakládání s odpady]] atd.). Jde tedy o jakýsi bludný kruh, kde chudoba způsobuje vede k omezení volby, což má negativní vliv na zdraví a na ekonomický rozvoj.
+
Výskyt nemocí často není samostatně se projevujícím jevem, bývá spojen s chudobou a bezpečnostními hrozbami. Nedostatek finančních prostředků omezuje možnost zdravotně nezávadné stravy a pití, znemožňuje zlepšit nedostatečné hygienické podmínky, omezuje možnosti lékařské péče a brání svobodné volbě ekologicky šetrnějších prostředků nutných pro běžný provoz života (volba způsobu získávání energie, nakládání s odpady atd.). Jde tedy o jakýsi bludný kruh, kde chudoba způsobuje vede k omezení volby, což má negativní vliv na zdraví a na ekonomický rozvoj.
  
 
Snahy o vystoupení z tohoto bludného kruhu jsou zaměřeny právě do oblasti zdraví. Předpokládají, že podpora zdraví prospěje ekonomickému růstu, který zpětně povede k zlepšování prostředí, jež zase ovlivňuje zdravotní stav. Dalších zlepšení lze dosáhnout právní regulací týkající se pracovního prostředí, podporou lékařství, péčí o životní prostředí a dodržování hygienických limitů.
 
Snahy o vystoupení z tohoto bludného kruhu jsou zaměřeny právě do oblasti zdraví. Předpokládají, že podpora zdraví prospěje ekonomickému růstu, který zpětně povede k zlepšování prostředí, jež zase ovlivňuje zdravotní stav. Dalších zlepšení lze dosáhnout právní regulací týkající se pracovního prostředí, podporou lékařství, péčí o životní prostředí a dodržování hygienických limitů.
Řádek 17: Řádek 17:
  
 
=== Externí odkazy ===
 
=== Externí odkazy ===
*[[wikipedia:en:Environmental health|Environmental health na anglické Wikipedii]]
+
 
*[[wikipedia:en:Health|Health na anglické Wikipedii]]
+
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_health Environmental health na anglické Wikipedii]
*[http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2005/sb165-05.pdf Legislativa - zdraví]
+
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Health Health na anglické Wikipedii]
*[http://www.who.cz Světová zdravotnická organizace (WHO)] - česká kancelář
+
*[http://www.mvcr.cz/sbirka/2005/sb165-05.pdf Legislativa - zdraví]
*[http://www.szu.cz Státní zdravotní ústav, Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky (NEHAP)]
+
*Světová zdravotnická organizace (WHO), česká spolupracující centra – http://www.who.cz/spol.centra_seznam.htm
*[http://www.mzcr.cz/Verejne/Categories/12-rada-pro-zdravi-a-zivotni-prostredi.html Rada pro zdraví a životní prostředí, poradní orgán vlády MZdrČR]
+
*Ministerstvo zdravotnictví ČR, Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR (Zdraví pro všechny v 21. století) – http://www.mzcr.cz/index.php?kategorie=211
*[http://www.nlk.cz Národní lékařská knihovna]
+
*Národní síť Zdravých měst ČR, seminář Komunitní programy podpory zdraví WHO – http://nszm.internet.cz/cb21/ARCHIV/AKCE/_NSZM/nszm05/ministerstva05/mz/nszm_seminarMZd05_SOUHRN.pdf
*[http://www.medem.com/medlb/medlib_entry.cfm The Medem Network] - americká „virtuální“ knihovna, pracovní lékařství, zdraví a životní prostředí
+
*Státní zdravotní ústav, Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky (NEHAP) http://www.szu.cz/
*[http://www.praha-mesto.cz/(44lyp355dkpzan45clhoib45)/default.aspx?ido=5199&sh=386994971 Informační server hl. m. Prahy, Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí¨]
+
*Rada pro zdraví a životní prostředí, poradní orgán vlády ČR – http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=3461
*[http://arnika.org/dioxiny Dioxiny] - internetové stránky sdružení Arnika věnované toxickým látkám, především dioxinům, obsahují mj. studii Vyhodnocení zdravotního rizika dioxinů (WHO 1998)
+
*Národní lékařská knihovna http://www.nlk.cz/nlkcz/
*[http://www.irz.cz Mapa znečištění vašeho bydliště v ČR, součást veřejného informačního systému] Integrovaný registr znečištění, zřizuje MŽP, provozuje CENIA
+
*The Medem Network, americká „virtuální“ knihovna, pracovní lékařství, zdraví a životní prostředí –  http://www.medem.com/MedLB/articleslb.cfm?sub_cat=307
*[http://www.toxickydomov.cz Toxický domov] - stránky provozované Greenpeace, pomoc spotřebitelům vybírat výrobky, jež představují menší riziko toxického znečištění a jsou šetrnější k lidskému zdraví
+
*Informační server hl. m. Prahy, Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí – http://www.praha-mesto.cz/(44lyp355dkpzan45clhoib45)/default.aspx?ido=5199&sh=386994971
*[http://www.who.int/ceh/en/ Světová zdravotnická organizace (WHO), stránky o dětech, zdraví a životním prostředí]
+
*Dioxiny, internetové stránky sdružení Arnika věnované toxickým látkám, především dioxinům, obsahují mj. studii Vyhodnocení zdravotního rizika dioxinů (WHO 1998) sdruzeni Arnika obnovilo provoz – http://www.dioxin.cz
*[http://www.cieh.org Chartered Institute of Environmental Health (CIEH)] britské stránky o zdraví a životním prostředí
+
*Mapa znečištění vašeho bydliště v ČR, součást veřejného informačního systému Integrovaný registr znečištění, zřizuje MŽP, provozuje CENIA - http://www.irz.cz/?module=StaticContent&id=index
*[http://kids.niehs.nih.gov/ National Institute of Environmental Health Sciences (NIEH), americké stránky s řadou základních informací o zdraví a životním prostředí, též didaktické materiály]
+
*Toxický domov, stránky provozované Greenpeace, pomoc spotřebitelům vybírat výrobky, jež představují menší riziko toxického znečištění a jsou šetrnější k lidskému zdraví -
*[http://www.cehn.org The Children's Environmental Health Network (CEHN)] - americké stránky o dětech, zdraví a životním prostředí
+
http://www.toxickydomov.cz
*[http://www.neha.org/JEH/ Journal of Environmental Health] - americký  časopis o zdraví a životním prostředí
+
*Institut zdravotní politiky a ekonomiky, Kostelec nad Černými lesy – http://www.izpe.cz/
 +
*Světová zdravotnická organizace (WHO), stránky o dětech, zdraví a životním prostředí http://www.who.int/ceh/en/
 +
*Chartered Institute of Environmental Health (CIEH), britské stránky o zdraví a životním prostředí http://www.cieh.org/about/index.htm
 +
*National Institute of Environmental Health Sciences (NIEH), americké stránky s řadou základních informací o zdraví a životním prostředí, též didaktické materiály http://www.niehs.nih.gov/kids
 +
*The Children's Environmental Health Network (CEHN), americké stránky o dětech, zdraví a životním prostředí http://www.cehn.org/cehn/Aboutceh.html
 +
*Journal of Environmental Health, americký  časopis o zdraví a životním prostředí – http://www.neha.org/JEH/
  
 
{{licence cc|Kolářová, Hana}}
 
{{licence cc|Kolářová, Hana}}
  
[[Kategorie:Dopady na zdraví obyvatel]] [[Kategorie:Antropogenní rizika]]
+
[[Kategorie:Lidské zdraví]]

Všechny příspěvky do Enviwiki jsou zveřejňovány podle licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported (podrobnosti najdete na Enviwiki:Autorské právo). Pokud si nepřejete, aby váš text byl nemilosrdně upravován a volně šířen, pak ho do Enviwiki neukládejte.
Uložením příspěvku se zavazujete, že je vaším dílem nebo je zkopírován ze zdrojů, které nejsou chráněny autorským právem (tzv. public domain). NEVKLÁDEJTE DÍLA CHRÁNĚNÁ AUTORSKÝM PRÁVEM BEZ DOVOLENÍ!

Storno Pomoc při editování (otevře se v novém okně)

Šablony použité na této stránce: