Život: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 31: Řádek 31:
 
[http://www.priroda.cz/slovnik.php?detail=119 Příroda.cz]. Nezávislý informační, komunikační, vzdělávací ale i zábavné centrum věnované (především české) přírodě. ISSN 1801-2787 - International Standard Serial Number
 
[http://www.priroda.cz/slovnik.php?detail=119 Příroda.cz]. Nezávislý informační, komunikační, vzdělávací ale i zábavné centrum věnované (především české) přírodě. ISSN 1801-2787 - International Standard Serial Number
  
ScienceWorld (2003): [http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/0/CC8D7058E93C31A0C1256E970048FB93?OpenDocument&cast=1 Biosféra]: Život jako uzavřený systém
+
ScienceWorld (2003): [http://scienceworld.cz/biologie/biosfera-zivot-jako-uzavreny-system-aktualizovano-1382 Biosféra]: Život jako uzavřený systém
  
 
Brdička, R. (1995): Biosféra jako smetiště genů. Vesmír 74, 32, 1995/1 [http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=4258 Pro registrované].
 
Brdička, R. (1995): Biosféra jako smetiště genů. Vesmír 74, 32, 1995/1 [http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=4258 Pro registrované].

Verze z 26. 5. 2009, 15:02

Katastrofy

Devastace životního prostředí je problém, se kterým se lidé střetávali v průběhu celých svých dějin po celém světě. Různá lidská společenství (primitivní či civilizovaná) v důsledku neschopnosti rozpoznat vedlejší efekty svého působení přivodila katastrofy omezeného rozsahu (viz Činčera, J., 2001). Neschopnost žít se svým prostředím v harmonii je charakteristická i pro současnost; ekologické problémy se však rozšířily na celou Zemi a mají globální povahu .

Únosná kapacita prostředí

Život a jeho prostředí na Zemi se vzájemně v mnoha ohledech podmiňují. Dynamická ekologie na jedné straně vychází z předpokladu, že příroda nefunguje jako rovnovážný systém; převládající současné paradigma je založeno na poznatku, že ekologické systémy jsou otevřené a nerovnovážné (non-equilibrium paradigm) a nemají žádný stabilní bod. Jsou často řízeny a regulovány vnějšími činiteli a v krátkodobé rovnováze s vnějším prostředím se nacházejí vzácně (Härtel, H., 2003). Na straně druhé jsou ale změny v prostředí možné, jen pokud nepřekročí určitou únosnou kapacitu.

Život (o sobě)

Život je zcela jedinečná forma existence hmoty, odlišující se od toho, co je neživé, ve svých základních vlastnostech. V organismech probíhají tyto podstatné procesy:

 • Metabolismus - autotrofní vs. heterotrofní organismy (zhruba: zelené rostliny vs. živočichové, houby).
 • Dráždivost
 • Reprodukce (zahrnující dědičnost)
 • Evoluce - vývoj (jedince = ontogeneze, druhu = fylogeneze). K vývoji druhu dochází postupnou změnou genetické výbavy příslušníků tohoto druhu.

Definice života však může být založena na více principech. Sedm pilířů života definoval (Koshland D.E. Jr., 2002):

 • prvý pilíř: program
 • druhý pilíř: improvizace
 • třetí pilíř: kompartmentalizace (rozdělení do oddílů)
 • čtvrtý pilíř: pohyb energie (metabolismus)
 • pátý pilíř: regenerace (včetně rozmnožování)
 • šestý pilíř: schopnost adaptace (přizpůsobení)
 • sedmý pilíř: ohraničenost

viz (Schreiber, V., 2002)

Zdroje

Činčera, J. (2001): Největší ekologické katastrofy za posledních 20000 let. Environmentální informační systémy a humanistická environmentalistika - texty k výuce. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze.

Příroda.cz. Nezávislý informační, komunikační, vzdělávací ale i zábavné centrum věnované (především české) přírodě. ISSN 1801-2787 - International Standard Serial Number

ScienceWorld (2003): Biosféra: Život jako uzavřený systém

Brdička, R. (1995): Biosféra jako smetiště genů. Vesmír 74, 32, 1995/1 Pro registrované.

Odkazy

Související stránky

Biodiverzita