České adekvátní pojmy globální změny

Z Enviwiki
Verze z 25. 1. 2018, 14:31, kterou vytvořil Jenikhollan (diskuse | příspěvky) (založení stránky a vložení prvního komplexu pojmů)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vědecká terminologie je vyspělá v jazycích, v nichž se v daném oboru hojně publikuje. Tedy především v angličtině. I jiné jazyky mají rozvinutou výstižnou a přesnou terminologii v oblastech, které se odedávna prolínají životem jejich mluvčích. Čeština leckdy takovou dobře fungující terminologii postrádá, především v oborech, v nichž nikdo česky běžně nepublikuje a které se týkají oblastí a jevů našemu vnitrozemí a naší kultuře vzdálených.

Globální změna ale přináší různé významné jevy, o nichž referují světová média, načež ta česká to mění do podoby matoucí. Na vině je právě i to, že nemáme tak kvalitní, ustálené a dostatečně známé názvosloví, jako je např. anglické či německé. Věda je ani nepotřebuje, ale široká veřejnost ano, jinak těžko porozumí tomu, co se s planetou děje.

Účelem této stránky je sepsat a pojednat pojmy, které mají získat takové plnohodnotné české ekvivalenty, které by se prosadily místo dosavadních ne dost dobrých zvyklostí.


Kryosférické pojmy

Ledovce a jiná materiálově shodná tělesa

V češtině se tak leckdy označuje jakýkoliv velký kus ledu (ledo-věc). V materiálovém smyslu by mělo jít o těleso, jehož soudržný led vznikl ze sněhu. Ovšem vědecký termín glacier se omezuje na těleso spočívající na horninovém podloží, jehož led se za ustálených podmínek posouvá vlivem tíže z oblasti vzniku jedním směrem k níže ležícímu konci ledovce. Takový konec může ležet na pevnině, přičemž led z něj odpadá odlamováním nebo mizí táním. Nebo může spočívat na vodě; pak se vědecky označuje jako ice tongue čili ledový jazyk (např. ve fjordech) či v případě, že se v takové oblasti sbíhají toky ledu z více ledovců a plovoucí led zabírá širší oblast, ice shelf (shelf ve významu police), (polo-)česky nejsnáze ledový šelf. Velké bloky ledu odlomené z takového plovoucího ledu ledovcového původu se označují pojmem iceberg či německy eisberg, což je i vhodný termín pro češtinu, jednoznačnější než sousloví ledová hora. Pro proces odlamování je ustálený kalk vědeckého termínu calving, totiž telení.

Označení ledovec se rovněž nehodí pro tělesa nadřazená, totiž rozlehlejší ledové masy, z nichž vychází více ledovců. To jsou ledová pole (ice fields, fakticky soustavy ledovců), ledové čepice (ice caps) a ledové příkrovy (či štíty, ice sheets). I v angličtině se sice označení glacier občas užívalo i pro takovéto útvary, v nichž se led rozchází do různých směrů, ale odborná literatura dává přednost výše uvedeným přesným označením, jak jsou uvedená v anglickém hesle https://en.wikipedia.org/wiki/Glacier_morphology.